Európai Unió

 EU Országjelentések 1998-2003
 Konvergencia programok
 Az Európai Unió Bírósága; döntések és kérelmek.
 Egészségügy az Európai Unió szerződéseiben
 Jogalkotás az Európai Közösségben
 Az Európai Unió egészségügyi joganyaga, stratégiák, akciótervek

Az Európai Unió (EU) huszonnyolc európai államot magában foglaló közösség, mely részben kormányközi, részben nemzetek feletti integrációként működik. Az európai államok gazdasági, majd egyéb területekre is kiterjedő együttműködése az 1950-es években kezdődött.

Mai szervezeti felépítése 1992-ben, az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződéssel jött létre, ekkor döntöttek az Európai Unió elnevezés mellett is.Hazánk kilenc kelet-közép- és dél-európai állammal együtt, 2004. május 1-én csatlakozott az addig 15 országot tömörítő közösséghez. 2007. január 1-én Románia és Bulgária belépésével 27, majd 2013. július 1-én Horvátország csatlakozásával 28 tagúra bővült az Unió.

Rovatunk célja, hogy figyelemmel kísérje az Európai Unió és tagállamai egészségüggyel kapcsolatos politikájának, jogrendjének alakulását.

Rovatfelelős:
Ajtonyi Zsuzsa

Központi Adattárház és Elemzési Főosztály
e-mail: ajtonyi.zsuzsa@aeek.hu