Tanulmányok az egészségügyi rendszerek jellemzőiről, működéséről


2015
  Tendenciák, változások az egészségügyi rendszerek működésében
  Válogatás 2014 fontosabb nemzetközi híreiből
   2015.02.

2014
  Területi különbségek az egészségügyi ellátásban
  (az országokon belüli egyenlőtlenségek és a leküzdésükre alkalmazott szakpolitikák)
   2014.12.
  Az alapellátás jellemzői Európában   2014.09.
  Az EU tagországok mentési rendszereinek jellemzői   2014.04.

2013
  A krónikus betegek ellátásának jellemzői Európában II.   2013.07.
  Várótermi várakozási idő a járóbeteg ellátásban, a várakozások csökkentésére alkalmazott módszerek   2013.03.18.
  Dolgozói elégedettség mérése kórházi környezetben   2013.02.
  A krónikus betegek ellátásának jellemzői Európában   2013.01.22.

2012
  GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv 2011 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyről   2013.01.21.
  GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv 2011 I. rész - A Magyar Egészségpolitika Évkönyve    2012.06.25.

  A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban   2012.11.
  Járóbeteg szakellátás az EU tagországokban (szervezeti formák és finanszírozás)   2012.11.
  Műtéti volumenek és műtéti eredmények összefüggései - Szakirodalmi összefoglaló   2012.11.
  A betegút szervezés módszertana és európai példái   2012.08.27.

2011
  GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 - II. rész - Számok a Magyar Egészségügyről   2011.12.20.
  ESKI Egészségügyi Évkönyv 2010 - I. rész - A Magyar Egészségpolitika Évkönyve    2011.05.06.

  Kórházban kezelt betegek körében végzett országos betegelégedettség felmérések nemzetközi gyakorlata    2011.12.20.
  Az akkreditáció hatására irányuló vizsgálatok és azok módszertana    2011.12.20.
  Az észak-európai országok DRG rendszere - a NordDRG    2011.07.26.
  A betegút-szervezés nemzetközi tapasztalatai    2011.07.26.
  A dohányzás törvényi szabályozása az Európai Unió tagországaiban és a dohányzás korlátozására irányuló törvények hatásai    2011.02.28.

2010
  ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009   2010.12.21.

  A kórházak technikai hatékonyságának elemzése és hazai alkalmazása   (ESKI füzetek 7.) 2010.07.06.
  Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai   2010.07.02.
  A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján   (ESKI füzetek 6.) 2010.06.03.

2009
  Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése   2009.12.10.
  Az orvosi szolgáltatásokra alapuló egészségturizmus tendenciái   (ESKI füzetek 5.) 2009.12.10.
  A H1N1 vírussal kapcsolatos lakossági kommunikáció néhány EU tagországban   2009.08.27.
  Az egészségügy irányítása, közegészségügyi, járványügyi feladatokkal foglalkozó intézetek, szervezetek az EU tagállamokban   2009.08.27.
  Mentési- és mentésirányítási rendszerek Európában   2009.02.27.

2008
  Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában   2008.06.05.
  Háziorvosok finanszírozása az EU tagországokban   2008.04.22.
  Az EU tagországok alapellátásában, járóbeteg szakellátásában és fekvőbeteg ellátásában fizetendő co-payment mértéke (összefoglaló táblázat)   2008.02.05.

2007
  Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására:
       Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására (Egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének megteremtése) - kivonat   2007.08.13.
       Javaslat az Engedélyezett Orvosi Eljárások Katalógusának kialakítására   2007.08.13.
       A regisztrációs adatlapok alapján feltöltött engedélyezett orvosi eljárások katalógusa (Minta)   2007.08.13.
       Javaslat az egészségügyi technológiák egységes életciklus-esemény-rendszerének kialakítására - ppt   2007.08.13.
  Az USA managed care rendszereinek Magyarországi adaptálhatósága   2007.07.30.
  Egynapos sebészet - Nemzetközi kitekintés   2007.07.11.
  Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban   (ESKI füzetek 4.) 2007.03.21.

2006
  A kórházak tevékenységének minőségét bemutató indikátorok   2006.10.
  Az EU tagországok gyakorlatára vonatkozó háttérinformációk az egészségügyi reform lépéseihez   2006.09.
  Értékválasztás, prioritásképzés és rangsorolás a magyar egészségügyben   2006.06.30.
  Az onkoterápiás gyakorlat, valamint hatékonyságának nemzetközi irodalmi elemzése a Nemzeti Rákellenes Programhoz kapcsolódóan   2006.06.28.
  Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon   2006.06.28.
  A lakossági szűrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója   2006.06.28.
  Iskolázottság és halandóság   2006.06.23.
  Gyógyszer-kibocsátó stentek alkalmazása percutan coronaria intervencióban   2006.06.23.
  A gyógyászati segédeszközök transzparens társadalombiztosítási támogatása   2006.06.23.
  Magán és kiegészítő egészségbiztosítások lehetőségei Magyarországon   2006.06.23.
  Őssejt implantáció az angiológiában   2006.06.23.
  Kapacitások meghatározása az egészségügyben (néhány ország példája alapján)   2006.04.27.

2005
  ESKI Évkönyv 2005   
 
  Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés   (ESKI füzetek 3.) 2005.08.17.
  Szolgáltatáskatalógus   2005.07.05.
  Strukturált minőségbiztosítási jelentések   2005.07.05.
  Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában   (ESKI füzetek 2.) 2005.06.02.
  PET - Pozitron emissziós tomográfia   (ESKI füzetek 1.) 2005.06.02.

2004
  A paraszolvencia kérdéséről   2004.01.
  Magyarország egészségügye és szociális rendszere   2004.02.

2003
  Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről   2003.
  Önkormányzatok eü. bevételei és kiadásai 1996-2003.   2003.