AB határozatok az egészségügyről


Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásának jogáról
  3236/2015. (XII. 8.) AB határozat   >>
  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) ESzCSM rendelet 3. § (5) bekezdés és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 23) pont együttes alkalmazásának alaptörvény-ellenességére, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 9.K.28.274/2014/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás)
Határozat kelte: 2015.11.24.

Az egészségügyi ellátás visszautasításáról eutanázia esetében
  24/2014. (VII.22.) AB határozat   >>
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény több rendelkezésével, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet több rendelkezésével összefüggő alkotmányjogi panasz (eutanázia)
2014. 100. szám
Határozat kelte: 2014.07.14

Önrendelkezési jogról
  IV/2712/2012 (07.15.) AB határozat   >>
  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (06.16.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének vizsgálatáról

Munka alkalmassági vizsgálatról
  3201/2013 (X. 31.) AB határozat   >>
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 49. § (1) bekezdése, és a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz

Fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
  30/2013 (X.28) AB határozat  >>
  A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelettel kapcsolatos utólagos normakontroll eljárás

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
  3154/2013 (VII.24.) AB határozat  >>
  A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 4. § (5) bekezdése, és a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjával összefüggésben előterjesztett bírói kezdeményezés

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról
  3134/2013 (VII.2.) AB határozat  >>
  Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet tárgyában előterjesztett alkotmányjogi panasz

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
  3132/2013 (VII.2.) AB határozat  >>
  a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos utólagos normakontroll indítvány

Orvosi vényekről
  3110/2013 (VI.4.) AB határozat  >>
  Az orvosi vények adatainak kezelésével összefüggő egyes jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz

Megváltozott munkaképességűekről
  40/2012. (XII. 6.) AB határozat  >>
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

Orvosi igazolásról
  1/2011. (I. 14.) AB határozat  >>
  A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendeletről

Személyes adatok védelméről
  67/2011. (VIII. 31.) AB határozat  >>
  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényről

  174/2011. (XII. 29.) AB határozat  >>
  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényről

  65/2002. (XII. 3.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 2002. évi 149. szám, AB közlöny: XI. évf 12. szám )
  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényről


 Alkotmányellenesség
  29/2009. (III. 20.) AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny 2009. évi 35. szám, AB közlöny: XVIII. évf. 3. szám)
  - Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 7. §,
- A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 13. §,
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet4. és 17. §-a,
- A Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet,
- Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet alkotmányellenességéről

  179/I/2007. AB elnöki végzés  >>
 (Magyar Közlönyben közzé nem tett végzés)
  Az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egészének megsemmisítését kérő indítvány elutasítása.


Népszavazás
  59/2007. AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny, 2007. évi június 6. szám)
  Az Alkotmánybíróság a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését megtagadó határozat ellen benyújtott kifogás tárgyában az Országos Választási Bizottság 106/2007. (IV. 11.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?"

  33/2007. AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny, 2007. évi június 6. szám)
  Az Alkotmánybíróság a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését megtagadó határozat ellen benyújtott kifogás tárgyában az Országos Választási Bizottság 106/2007. (IV. 11.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"

  52/2003. (XI. 11.) AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny 2003. évi 129. szám, 2003. november 10. AB közlöny: XII. évf. 11. szám)
  Az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata helybenhagyásáról.

Ügyeleti idő
72/2006. (XII. 15.) AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny 2006. évi 155. szám, AB közlöny: XV. évf. 12. szám)
  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletről,
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényről,
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletről,
Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletről.

Kórháztörvény
63/2003. (XII. 15.) AB határozat  >>
 (Magyar Közlöny 2003. évi 145. szám, 2003. december 15., AB közlöny: XII. évf. 12. szám)
  Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény megsemmisítéséről.

Szakellátás
  109/2008. (IX. 26.) AB határozat   >>
  (Közzétéve a Magyar Közlöny 2008. évi 139. számában, AB közlöny: XVII. évf. 9. szám)
  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényrő, A szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról szóló 54/2006. (XII. 29.) EüM rendeletről

  16/2003. (IV. 18.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 2003. évi 39. szám, 2003. április 8, AB közlöny: XII. évf. 4. szám)
  Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. Törvény és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III.26.) EüM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról

Gyógyászati segédeszközök
  517/B/2003 AB határozat   >>
  (AB közlöny: XII. évf. 12. szám)
  A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról

Gyógyszerek
  1024/B/2001. AB végzés   >>
  (Magyar Közlönyben közzé nem tett - 2009. 02. 19.)
  Az Alkotmánybíróság az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről szóló 22/2001. (VI. 1.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

  87/2008. (VI. 18.) AB határozat   >>
  (Közzétéve a Magyar Közlöny 2008. évi .89. számában, AB közlöny: XVII. évf. 6. szám)
  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényről

  799/B/2001. AB határozat   >>
  (Magyar Közlönyben közzé nem tett határozat)
  A gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokról.

Járványügyről
  39/2007. (VI. 20.) AB határozat   >>
  (Közzétéve a Magyar Közlöny 2007. évi 77. számában, AB közlöny: XVI. évf. 6. szám)
  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvényről,
Az egészségügyről szóló 1972.évi II. törvénynek a járványügyre vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendeletről

Művi meddővé tételről
  43/2005. (XI. 14.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 2005. évi 149. szám, AB közlöny: XIV. évf. 11. szám)
  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény ről,
A művi meddővé tételről szóló 25/1998.(VI. 17.) NM rendeletről,
A művi meddővé tételről szóló 12/1987.(VIII.19.) EüM rendeletről

Adósságrendezés
  38/2000. (X. 31.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 2000. évi 107. szám, AB közlöny: IX. évf. 10. szám)
  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvénynek a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 61. §-a által megállapított 4. § (2) bekezdésében, 10. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint 16. §(1) bekezdése utolsó mondatában foglalt rendelkezések alkotmányellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről.

Természetgyógyászat
  684/B/1997 AB határozat   >>
  (AB közlöny: XI. évf. 8-9. szám)
  A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. Rendelet valamint a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról.

Egészségügyi ellátási kötelezettség, szakmai minimumfeltételek
  1336/B/1996   >>
  (AB közlöny: VII. évf. 3. szám)
  Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. Törvény, és a 113/1996. (VII. 23.) Korm. Rendelet, valamint a 19/1996. (VII. 26.) NM rendelet alkotmányellenességének vizsgálatáról.

A magzati élet védelméről
  48/1998. (XI. 23.) AB határozat   >>
  (Közzétéve a Magyar Közlöny 1998. évi 105. szám, AB közlöny: VII. évf. 11. szám)
  A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényről

TB
  50/1998. (XI. 27.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 1998. évi 106. szám, AB közlöny: VII. évf. 11. szám)
  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényről

  461/B/1999 AB végzés   >>
  (AB közlöny: XI. évf. 6-7. szám)
  Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995.(VIII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1), (2) és (3) bekezdése, valamint a 9/A. § (1) és (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány visszautasításáról

  756/B/1998 AB végzés   >>
  (AB közlöny: VIII. évf. 6-7. szám)
  Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról és megsemmisítéséről.

  261/B/1997 AB határozat   >>
  (AB közlöny: VII. évf. 8-9. szám)
  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 24. §-a, valamint az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 2. számú melléklete, 8.-9. §-ai és 9/A. §-a alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt benyújtott indítványokat elutasításáról.

  77/1995. (XII. 21.) AB határozat   >>
  (Magyar Közlöny 1995. évi 112. szám, AB közlöny: IV. évf. 12. szám)
  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól. szóló 1995. évi LXXIII. törvény alkotmányellenességének vizsgálatáról.

  1316/B/1995. AB határozat   >>
  (AB közlöny: V. évf. 12. szám)
  Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése, valamint 6. számú melléklete alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról.

  537/B/1994. AB határozat   >>
  (AB közlöny: III. évf. 10. szám)
  Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV.2.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról.

  719/B/1993. AB határozat   >>
  (AB közlöny: VII. évf. 3. szám)
  Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 52/1993. (IV. 2.)Korm. rendelet, illetve az 1995. október 1-jén a helyébe lépett 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról.