Táblázatok a magyar egészségügy alapvető adatairól


Az itt következő oldalakon olyan táblázatokat talál, amelyek az egészségügyi rendszer legalapvetőbb adatait idősorosan mutatják be. A táblázatok MS Excel formátumban készültek.
 
Népmozgalmi adatok 1950-2017. (excel állomány)
Összes lakosok száma, korcsoportos női, férfi és összlakosság, házasságkötés-válás, születés, abortusz, magzati- és csecsemőhalandóság adatai.
 
Társadalombiztosítási járulékok 1993-2011. (excel állomány)
A táblázatban az egészségügyi járulékok százalékos mértéke illetve a befolyt összegek nominális értéke szerepel, megkülönböztetve a munkavállalói és munkáltatói terheket. A fix összegű járulékok százalékos egyenértéke azt fejezi ki, hogy hány százalékos jövedelem-függő befizetés eredményezett volna azonos összegű befizetést.
 
Az egészségügyi ellátórendszer aktivitása 1994-2016. (excel állomány)
Orvos beteg-találkozások, ellátási esetszámok, beavatkozások száma, pontszámban, súlyszámban illetve súlyozott ápolási napban mért teljesítmények az alapellátásban, járó- és fekvőbeteg szakellátásban (aktív és krónikus). Az adatok abszolút értékben, az előző vagy kiválasztott bázisév százalékában is megtekinthetőek. A bázisév kiválasztása a megfelelő táblákon bal oldalt felül lehetséges. A megfelelő cella mellett lefelé mutató nyílra kattintva kapjuk meg a kiválasztható évek listáját.  
 
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei 1993-2016. (excel állomány)
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 1993-2016. (excel állomány)
A file megnyitása után a "Tartalomjegyzék" munkalapon található a "Funkciók leírása", amelyből tájékozódhat a táblázatok használatának részleteivel kapcsolatban.

Megjegyzés: A tagolás használatához szükséges az állományban lévő makrók engedélyezése. A makrók engedélyezése az Eszközök/Makró/Biztonság menüpontban szabályozható. Amennyiben nem engedélyezi a makrókat, a tagoláson kívül minden funkció változatlanul működni fog.