HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Átláthatóbb biztosításügy Németországban

Átláthatóbb biztosításügy Németországban
Berlin, 2007. december 21.

A német Szövetségi Közlönyben 2007. december 21-én hirdették ki a biztosítási szerződések információs kötelezettségeiről szóló rendeletet. Ez a rendelet az új biztosítási szerződésről szóló törvény hetedik paragrafusának megfelelően, meghatározza, hogy a biztosítóknak mely információkat kell a szerződéskötés előtt, és a szerződés élettartama alatt a biztosítottaknak átadniuk. Először a költségekre vonatkozó adatokat kerültek terítékre.
A szövetségi igazságügyi miniszter, Brigitte Zypries elmondta, hogy „a jövőben minden biztosított tudni fogja még a biztosítási szerződés megkötése előtt, hogy milyen költségei vannak a számára ajánlott élet-, munkaképtelenségi-, vagy betegbiztosításnak. 2008. július elsejétől a biztosítóknak euró és cent pontossággal kell megadniuk, hogy mely költségeket számítanak bele a díjba. A közvetítés és a forgalmazás pénzbe kerül, és egy jó biztosítási ügynöknek is joga van tisztességes fizetéshez. A biztosítás vásárlóknak minden kétséget kizáróan kell tudniuk, hogy mire adják ki a pénzüket. Felelős fogyasztókat akarunk, akik széleskörűen informálódnak mielőtt megkötik a biztosításukat.”
A szövetségi Alkotmánybíróság is követelte 2006 februárjában a folyamatos költségátláthatóság megvalósítását.
A költségadatok újraszabályozása a pénzügyi szolgáltatások átláthatóságának javítására irányuló egyéb intézkedések és bírósági döntések irányvonalán alapul. Így az európai pénzügypiaci irányelv máris több információ adására kötelez az értékpapírokkal összefüggő szolgáltatások terén (illeték, jutalék, díjazás, kiadás). A 2007. november elsején hatályba lépő, ezt az irányelvet átültető törvény az európai előírásoknak megfelelően rendeli el például, hogy a jutalékot minden esetben elkülönítetten kell megadni.
A pénzügyi szolgáltatásokban megjelenő költségátláthatóságot igénylő tendencia bekerült az új rendeletbe, példát szolgáltatva a többi biztosítási terület számára.
A fogyasztók jobban informáltságáról egy termékinformációs lap gondoskodik, amelyet 2008. július 1-től minden új szerző számára kötelezően előírnak. A jövőben a biztosítottak minden szerződéskötés előtt kapnak egy tájékoztató anyagot, mely áttekinthető és érthető módon bemutatja a szerződések különösen fontos körülményeit.
A szerződési feltételek gyakran áttekinthetetlenek és nehezen érthetőek. A termékinformációs lap segítségével a fogyasztók gyorsan és célirányosan áttekinthetik, hogy mit nyújt számukra a szerződés.
A rendelet ezenfelül tartalmaz számos információs kötelezettséget, melyek eddig is szabályozva voltak ugyan, de különféle törvényekben. Az összefoglalás a jogszabályok jobb átláthatóságát , és a könnyebb keresést szolgálja.
A rendelet 2008. január 1-én lépett hatályba, 2008. június 30-ig tartó átmeneti határidővel. A költségadatokra és a termékinformációs lapra vonatkozó szabályozás 2008. július elsején hatályosul. (VE)

Forrás:
Künftig mehr Transparenz im Versicherungswesen
http://www.bmj.bund.de

Megjelenés dátuma: 2008-01-14 11:20:10