HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Népegészségügy

  - Arhívált tartalom! - 

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése

Ellen Nolte és Martin McKee a London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatói munkájukban az egészségügyi rendszerek teljesítményét az elkerülhető halálozásokkal mérik.

Az Amerikai Egyesült Államokat és további 18 ipari országot azon 75 éves életkor előtt bekövetkezett halálozások alapján hasonlítják össze, amelyek az egészségügyi rendszer működésének számlájára írhatók (elkerülhető halálozások) az 1997-98 és a 2002-03 közötti periódusban. Az elkerülhető halálozások a 75 év alattiak összes halálozásának 23%-át okozzák a férfiak és 32%-át a nők körében. Az elkerülhető halálozás a vizsgált országokban (14 nyugat-európai ország és Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán valamint az USA) összességében a megfigyelt periódusban 17%-kal csökkent. Az USA-ban a csökkenés csak 4%-os volt. Ha az USA olyan mértékben tudta volna csökkenteni az elkerülhető halálozások számát, hogy elérje azt a rátát, amelyet a három legjobban teljesítő ország átlagosan (Franciaország, Japán és Ausztrália), akkor évente ezalatt az időszak alatt 101 ezerrel kevesebb haláleset következett volna be az országban. Az alacsony elkerülhető halálozás csökkenés az USA-ban főként az ischémiás szívbetegségek, az egyéb keringési betegségek, a stroke mortalitás kisméretű csökkenésének a következménye.

A legnagyobb csökkenés azokban az országokban következett be, ahol magas volt az elkerülhető halálozások aránya (Portugália, Finnország, Írország, Egyesült Királyság, de néhány jobban teljesítő országban (mint pl. Ausztrália, Olaszország) is jelentős volt a csökkenés.

A kutatásban számolt elkerülhető halálozások a bakteriális fertőzések, a kezelhető daganatos megbetegedések, a diabétesz, a kardiovaszkulásris és cerebrovaszkuláris megbetegedések és az általános sebészeti beavatkozások komplikációi voltak. Az ischemiás szívbetegségek felét tekintették úgy, mint amely korai halálozása az egészségügyi rendszer megfelelő teljesítményével elkerülhető. (A cikk forrása az elkerülhető halálokok részletes felsorolását tartalmazza.)

A vizsgálatban az általános életkori limit 75 év, ennél idősebbeknél már több kérdést felvet, hogy elkerülhető-e az adott halálozás, illetve mi is a halál valódi oka. A betegség sajátosságaiból adódóan a diabétesz esetében az életkori korlát elkerülhetőnek tekintett halálozásra 50 év. Néhány más betegség esetén előfordult 15 év, mint felső határ, pl. szamárköhögés, kanyaró, gyermekkori légzőszervi megbetegedés stb. Ezeknél a megbetegedéseknél a gyermekkoron túli halálesetekben általában más betegségek is közrejátszanak. Leukémia esetén a 44 éves limitet az magyarázza, hogy az EU-ban evidenciák támasztják alá a 44 év alattiak leukémia miatti halálozásában bekövetkező javulást a megfelelő kezelések eredményeképpen.

A vizsgált időszakban a nem elkerülhető halálozások is csökkentek a legtöbb országban (kivéve a holland nőket, ami a dohányzás növekedésének tudható be). A csökkenés azonban jóval kisebb mértékű, mint az elkerülhető halálozások esetében. Egyedüli kivétel az USA, ahol a férfiak körében a nem elkerülhető halálozás 8%-kal, az elkerülhető 4%-kal csökkent.

1997-98-ban mindkét nem viszonylatában 100 ezer főre vetítve Franciaország elkerülhető halálozási adata volt a legkedvezőbb, 75,62; második helyen Japán, harmadikon Spanyolország állt. Az USA 19 ország között a 15. volt, az utolsó három helyen Portugália, az Egyesült Királyság és Írország (19. hely) helyezkedett el. 2002-03-ra Franciaország maradt az első helyen (64,79/100 ezer fő), Japán maradt a 2., a 3. és 4. helyen helyet cserélt Ausztrália és Spanyolország. Az USA az utolsó helyre sodródott, az Egyesült Királyságot, Írországot és Portugáliát követte.

Bár az elkerülhető halálozás értékes indikátora az egészségügyi rendszerek teljesítmény-mérésének, fontos megjegyezni, hogy nem tekinthető egyedüli, mindent eldöntő bizonyítékként.

Az amerikai adatokból nem derülnek ki az országra jellemző egyenlőtlenségek sem, amelyek földrajzilag, vagy faji, illetve egyéb jellemzők (pl. biztosítási fedezet) alapján mérhetők. Egy felmérés (State Scorecard on Health System Performance 2002) az elkerülhető halálozásban az 50 államban kétszeres különbségeket tárt fel. Ebből a felmérésből az derült ki, ha minden állam olyan mutatót produkált volna az elkerülhető halálozásban, mint a legjobban teljesítő állam, akkor évi 90 ezer korai halálozással kevesebb lett volna az országban. Ez a szám nem esik távol a mostani felmérésben becsült 101 ezres adattól (ha az USA olyan elkerülhető halálozást mutatott volna, mint a 19 fejlett ország közül a legjobb három átlagosan).

Az elkerülhető halálozás vizsgálata az egészségügyi ellátás potenciális hatását ragadja meg a lakosság egészségére vonatkozóan. Az egészségügyi rendszerek teljesítményének tágabb értékelése azonban olyan indikátorok mérését is megköveteli, amelyek kívül esnek az egészségügyi ellátórendszer közvetlen kontrollján, mint pl. a dohányzásra vagy az alkoholra vonatkozó politikák. (BI)


Forrás:
Measuring The Health Of Nations: Updating An Earlier Analysis
Ellen Nolte and C. Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine

HEALTH AFFAIRS - Volume 2 7, Numbe r 1 – January/ February 2008
Megjelenés dátuma: 2008-01-22 13:21:42