HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

A DRG finanszírozás jellemzői néhány ország példája alapján

A kórházi szolgáltatások térítésére az elmúlt 20 évben Európa országainak többsége DRG vagy ahhoz hasonló osztályozási rendszeren alapuló finanszírozást vezetett be.

Minden ország a saját útját járja a DRG alkalmazásában. Az egyes országok rendszerei közötti különbségek lényegesek, harmonizálásuk nem igazán reális forgatókönyv. A harmonizálás témája azonban a határokon átnyúló ellátás miatt is napirenden marad. Az EU 6. Kutatási Keretprogramja alatt szervezett HealthBasket project is az európai DRG rendszerek heterogén jellegét tárta fel. Fő konklúziói közé tartozott, hogy a szerkezeti változók (szabályozás, piaci struktúra, oktató státusz) fontosabb szerepet játszanak az egyedi esetek költségeinek különbségében, mint az eset csoportok eltérései. A legtöbb európai DRG rendszer mégis kizárólag a DRG klassszifikáció finomítására koncentrál. Az EU 7. Kutatási Keretprogramja finanszírozásában 2009-ben indult a három éves EuroDRG projekt. A project 10 EU tagország DRG rendszerét vizsgálja meg, hasonlítja össze.

Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának csatolt fájlban olvasható szakirodalmi összefoglalója a DRG alkalmazását vizsgálja az egyes országokban: köztük az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban Spanyolországban.

Megjelenés dátuma: 2010-06-03 15:39:10