HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi reformok

A francia regionális egészségügyi hatóságok

Franciaországban a „Kórház, a betegek, az egészség és a térségek” törvénytervezetet hosszú egyeztető tárgyalások előzték meg, több jelentés (Larcher, Ritter, Flajolet) és az egészségügyi rendszer struktúrájának felmérése alapján. A törvény szövegét az Országgyűlés 2009. június 23-án, a Szenátus pedig június 24-én fogadta el, 2009. július 21-én emelkedett törvényerőre.

A törvény fontos része a regionális egészségügyi hatóságok megalakítására vonatkozó előírás. Az új hatóságok, melyek az egészségügyi rendszer regionális irányításáért felelősek, térségekből kiinduló, decentralizáltabb szervezést tesznek lehetővé, mely közelebbről követi a betegek igényeit. Felállításuk az egészségügy jobb koordinációját teszi lehetővé és egyszerűsíti a szervezést.

2010. április 1-jén, Franciaország minden régiójában felállították a Regionális Egészségügyi Hatóságokat (ARS). Az állami számvevőség fennhatósága alatt álló 26 közintézmény mindegyike saját költségvetéssel – átlagosan 40 millió EUR-ral – rendelkezik, mely részben állami szubvencióból, részben az egészségbiztosítás járulékaiból áll.

Hosszabb távon, a költségvetési tervezetet az ARS főigazgatója fogja előkészíteni a felügyeleti tanács jóváhagyásához, de a regionális hatóságok első költségvetését az egészségügyi, az idősügyi, valamint a fogyatékossággal élők ügyét irányító miniszterek és az egészségbiztosítás állapította meg.

A 2009-2011-es időszakra, az ARS-ek felállításához 68 millió EUR-os költségvetés került kiutalásra. Az egészségbiztosítás ehhez az összeghez 28 millió EUR-ral járult hozzá.

Az ARS-ek költségvetése mindenesetre messze elmarad a kórházak, a mediko-szociális ellátás, a prevenció és a különböző hálózatok finanszírozására szolgáló 40 milliárd EUR-os összegtől, mely a jövőben a regionális hatóságok szabályozása alá kerül.

Az ARS-ek alkalmazottainak száma 9500 fő, az általuk megoldandó 9 országos célkitűzés a következő:
- az elkerülhető korai halálozás visszaszorítása
- az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés előmozdítása
- a járványügyi felügyelet hatékonyabbá tétele
- a területi és a szociális egyenlőtlenségek csökkentése
- az ügyeleti ellátás optimálissá tétele
- az egészségügyi és a mediko-szociális ellátás szervezése az igényeknek megfelelően
- az egészségügyi és a mediko-szociális szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának javítása
- az egészségügyi intézmények pénzügyi egyensúlyának tartós rendezése
- az idősek és a fogyatékossággal élők által követendő betegút kialakítása.

A regionális egészségügyi terv (PRS) a regionális hatóságok stratégiai dokumentuma, amely rögzíti a régióban megoldandó egészségügyi célkitűzéseket, prioritásokat, és megtervezi az ARS intézkedéseit a következő területeken: megelőzés, a járó- és a fekvőbeteg-ellátás megszervezése, a mediko-szociális szektor tevékenysége, az ellátás elérhetőségének biztosítása, kockázatkezelés, a fogyatékossággal élők, illetve az autonómiájukat vesztett személyek segítése, telemedicina, az egészségügyi területek meghatározása.

A regionális egészségügyi terv kidolgozása becslések szerint 18 hónapot vesz igénybe. A különböző régiókban elkezdődtek az előkészítő munkálatok, és folyamatban van a stratégiai terv meghatározása. Az ARS-ek tevékenységéhez alapul szolgáló egészségügyi térségek kijelölésének határideje 2010 szeptembere.

Forrás:
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/010410DP_ouverture_ARS.pdf

A törvény ismertetése a csatolt fájlban található.

Megjelenés dátuma: 2010-06-08 11:18:55