HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi Világszervezet (WHO)

WHO: Útmutató az éjszakai zajokról Európában. Könyvismertetés

A környezeti zajok fenyegetést jelentenek a népegészségügyre, negatív hatással vannak az emberi egészségre és jóllétre.

A tagállamok zajártalmakkal szembeni erőfeszítéseinek támogatására az Egészségügyi Világszervezet 1999-ben kiadott egy közösségi zajokról szóló útmutatót (Guidelines for community noise), melyben tudományos tényeket alapul véve iránymutató értékeket állapítottak meg. Az éjszakai zajok egészségre való káros hatásainak bizonyítékai azóta tovább halmozódtak.

A WHO Európai Régiójában a környezeti zajok a vezető környezeti ártalmak közé emelkedtek, sok tagállamban a leggyakoribb nyilvános panaszok egyikévé váltak. Az Európai Unió a környezeti zajok felmérésének és kezelésének nemzetközi jogi szabályozásával foglalkozik. Az Európai Bizottság támogatásával a WHO Európai Regionális Irodája éjszakai zajokkal kapcsolatos útmutatót dolgozott ki (Night noise guidelines for Europe), melyben szakértői és tudományos tanácsokkal szeretnék segíteni a tagállamokat az éjszakai zajártalmak jövőbeni szabályozásában, ellenőrzésében és felügyeletében.

Ez az irányelv bemutatja az egészségre gyakorolt hatásokat, vizsgálja a hatáskapcsolatokat, és európai határértéket állít fel, melyekkel az éjszakai zajok káros hatásai megelőzhetőek. Ez az útmutató nem tartalmaz standardokat, sem hivatalos kritériumokat, javaslattételi szándékkal készült. A célja, hogy az éjszakai zajok egészségre való hatásait szakértői és tudományos tényeken alapulva mutassa be, ezzel hozzájáruljon ahhoz, hogy Európában ezen ártalmak csökkenjenek.

A vizsgálatok tudományos tényei és az útmutató határértékei a WHO Európai Regionális Irodája által felállított szakértői munkacsoport külsős szakembereitől származnak. 2006 decemberében a dokumentumok tartalmát tudományosan ellenőrizték, eredményeiket a szakértők, az ipar-, a kormányzat-, és egyéb nem kormányzati szervek résztvevőinek konszenzusos együttműködésével vizsgálták.
A tudományos tényeket figyelembe véve az éjszakai zajok küszöbértékeinek jelzőértéke: Lnight, outside. Ezt a 2004-es Környezetei Zajok Direktívában (2002/49/EC) határozták meg. Az iránymutató küszöbérték 44 dB. Ezzel az értékkel már meg lehet védeni a lakosságot, ezen belül is a legsérülékenyebb csoportokat: gyerekeket, a krónikus betegeket és az időseket. Átmeneti 55dB-es értéket javasolnak azoknak az országoknak, ahol különböző okok miatt rövid idő alatt nem csökkenthető az éjszakai zaj értéke.

Az útmutató az Európai Unió tagállamai számára készült, de javaslatai kiterjeszthetőek a WHO tagállamaira is.

VD.

Forrás: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf


Megjelenés dátuma: 2010-06-23 13:20:28