HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi statisztika

OECD egészségügyi adatok 2010

Megjelent az OECD Health Data 2010, az OECD egészségügyi statisztikai adabázisának 2010. évi frissített verziója (utolsó adatai 2008-ra vonatkoznak).

Az adatok szerint az egészségügyi kiadások növekedése az összes OECD országban magasabb, mint a gazdasági növekedés. Az egészségügyi kiadások a GDP arányában a 2000. évi átlagosan 7,8%-ról 9%-ra nőttek 2008-ra. A kiadások növekedésében a technológiai fejlődés, a lakossági elvárások növekedése és a lakosság elöregedése játszott kiemelkedő szerepet és ez a jövőben sem lesz másképp.

Néhány ország gazdasági visszaesése és egészségügyi kiadásnövekedése az egészségügyi kiadások GDP-n belüli arányát jelentősen megemelte. Pl. Írországban az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított részesedése a 2007-es 7,5%-ról 2008-ra 8,7%-ra nőtt. Spanyolországban ez a folyamat 8,4%-ról 9%-ra emelte az arányt.

Magyarországon az egészségügyi kiadások a GDP 7,3%-át tették ki 2008-ban (7,4%-át 2007-ben). Az összes egészségügyi kiadás reál értéken Magyarországon 2007-ben 2006-hoz képest 7,1, 2008-ban 2007-hez képest 1,3%-kal csökkent.

A legtöbbet az Amerikai Egyesült Államok költ egy főre számítva az egészségügyre, 2008-ban az OECD átlag (3000 USD, vásárlóerő paritáson számolva) jóval több, mint dupláját, 7538 dollárt. A következő legmagasabb egy főre jutó kiadás Norvégiában és Svájcban található, ez a két ország is az OECD átlagot kb. 50%-ban meghaladó mértékű összeget fordít egy lakosra számítva az egészségügyre. Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása 2008-ban 1437 USD volt.

A legtöbb OECD országban az egészségügyi kiadások zömét az állam viseli. Az OECD átlagában ez 72%, a magánkiadások aránya 28%. Magyarországon az állami és magánkiadások aránya 71-29%, az egy főre jutó állami kiadások reál értéken 2006-ról 2007-re 9,9, 2007-ről 2008-ra 0,3%-kal csökkentek.

Gyors növekedés figyelhető meg az olyan orvostechnikák terjedésében, mint a CT és az MRI. Az egy főre jutó MRI-k száma 2000 és 2008 között az OECD országok átlagában több, mint duplájára nőtt, 2008-ban elérte a millió főre jutó 13 berendezés számot. (Magyarországon egy millió főre 2,8 MRI jut, ezzel az OECD országok között Mexikó előtt az utolsó előtti helyen vagyunk.) A millió lakosra jutó CT-k száma 24 volt 2008-ban. (Magyarországon 7,1 az arány, a helyezés ugyanaz, mint az MRI esetében.) A legtöbb MRI és CT (lakosságszámra vetítve) Japánban, az Egyesült Államokban, Olaszországban és Görögországban (CT a felsoroltakon kívül még Ausztráliában és Koreában) található. Az MRI-k és CT-k megvásárlása és használata is sokba kerül. Az egy főre jutó vizsgálatok számában is nagyok a különbségek. MRI-vel és CT-vel a legtöbb vizsgálatot (1000 főre vetítve) Görögországban és az USA-ban végzik. A szükségtelen vizsgálatok csökkentésére és így a kiadások visszafogására számos OECD ország támogatja a költséges orvostechnológiák racionális felhasználását. (BI)

Forrás:
Growing health spending puts pressure on government budgets, according to OECD Health Data 2010http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html
http://www.irdes.fr/EcoSante/DownLoad/OECDHealthData_FrequentlyRequestedData.xls

Megjelenés dátuma: 2010-06-29 17:31:55