HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi reformok

Szlovákia: az új kormány egészségyi programjának első feladatai

Az Egészségügyi Minisztérium előkészítette több egészségügyi törvény módosítását, amelyek a betegek érdekeit szolgáló átalakításokra irányulnak. Ezek célja a betegek helyzetének javítása és megvédése a túl magas egészségügyi költségektől, valamint az átláthatóság növelése a szlovák egészségügyben.

Az intézkedések kiindulópontját a kormányprogram egészségügyi részében meghatározott feladatok képezik, és a tervek szerint 2011-től lépnek érvénybe.

Intézkedések a betegek érdekében

A gyógyszertérítés védőlimitjének bevezetése

A betegek gyógyszertérítései 2002-2009 között 170%-kal nőttek, és az egészségügyi ellátásra költött készpénzkifizetéseinek aránya meghaladta a fejlett országok adatait.

Az Egészségügyi Minisztérium a reguláció hatékony eszközének tekinti a co-payment ésszerű mértékének alkalmazását az egészségügyben, ugyanakkor a hátrányos helyzetű betegek csoportjának védelmében térítési limit bevezetését tartja célszerűnek. A módosító javaslat szerint a testi és szellemi fogyatékos betegek gyógyszertérítésének határa negyedévente 30 euró, a nyugdíjasoknak esetén pedig 45 euró lesz, az ezen felüli költségeiket az egészségbiztosító téríti.

A kötelező szakorvosi beutaló megszüntetése

A kormányprogram szerinti módosító jogszabály szerint megszűnik a szakorvosi beutalók kötelezettsége. A betegek, amennyiben nem tartják célszerűnek, a háziorvos megkerülésével közvetlenül felkereshetik a szakorvost. A háziorvosnak továbbra is lehetősége lesz tájékoztatni szakorvos kollégáját a szükséges kezelésekről és a beteg egészségi állapotáról.
A betegek biztonsága érdekében a törvény meghatározza az adatok továbbításának formáját.

Az átláthatóság érdekében tett intézkedések

A transzparencia, az átláthatóság, a független és szakszerű reguláció az egészségügyben, amely finanszírozása nagymértékben közpénzekből történik, sokkal fontosabb, mint más ágazatokban. Ezen okból a minisztérium intézkedései nyomán teljes nyilvánosságot nyernek az egészségbiztosítók és az egészségügyi ellátás szolgáltatói közötti szerződések, visszanyeri függetlenségét az egészségbiztosítókat felügyelő hivatal, korlátozzák a kórházakban a pazarló gazdálkodást a jogi forma változtatásával, megkezdik az előkészületeket a kórházak igazságos finanszírozásához szükséges változtatásokra.

A szerződéses kapcsolatok transzparenciája

Az interneten közzéteszik az összes egészségbiztosító minden egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződésének szövegét. A lakosság számára hozzáférhetővé válnak az információk arról, hogy a városukban, illetve régiójukban az egyes szolgáltatókat milyen kapcsolatban állnak az egészségbiztosítókkal, mely szolgáltatók részesülnek méltatlanul előnyben. Ez megkönnyíti az állampolgároknak az egészségbiztosító, illetve szolgáltató megfelelő kiválasztását, és jelentősen korlátozza a rejtett szerződések és a korrupció érvényesülését.

Szigorítják az egészségbiztosítók pénzügyi működésének szabályait, annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg a múltban és jelenleg meglevő rossz gazdálkodási példák.

Az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal függetlenségének biztosítása

Visszaállítják az egészségbiztosítók stabilitását és a szolgáltatók működésének minőségét felügyelő hivatal függetlenségét. A kormány nem hívhatja vissza indoklás nélkül a hivatal elnökét. A politikai hatalomtól való elkülönítéssel a hivatal betöltheti a független és professzionális döntéshozó szerepét.

A kórházak részvénytársaságokká alakítása

Az állami kórházak jelenleg költségvetési intézmények, amelyekre a transzparencia hiánya, a helytelen irányítás és az átláthatatlan számvitel jellemző. Ezek a kórházak az adósságmentesítést tekintve folyamatosan adósságot generáltak. A 2009 végén nyújtott 130 millió euró financiális segítség ellenére az állami kórházak új adóssága 2009-ben meghaladta az 50 millió eurós értéket. A helyzet javítása érdekében kerül sor törvénymódosításra.

A kórházak részvénytársasági formára való átalakításával növelik a kórházi vezetőknek a gazdasági eredményekért való felelősségvállalását, biztosítják az átlátható elszámolást és audit kötelezettségét. Ugyanakkor a kórházak 100%-a állami tulajdonban marad.

A diagnózis szerinti díjazás bevezetéséhez szükséges változtatások

A kórházak egészségbiztosítók általi finanszírozására jelenleg nem léteznek megfelelő szabályok. A nagy oktató kórházak ugyanazon standard szolgatatásért, ugyanazon diagnózis mellett sokkal nagyobb összeget kapnak, mint a kisebb szolgáltatók. Ezzel szemben a magas költségű diagnózisokhoz kapcsolódó gyógyítás szolgáltatásai financiálisan alulértékeltek. A minisztérium célja a diagnózis szerinti díjazás (DRG) igazságos rendszerének a kialakítása, amelyhez a létrehozandó törvénymódosítás megteremti az intézményi feltételeket.(VM)

Forrás: http://www.health.gov.sk/ - 2010. 08. 13.

Megjelenés dátuma: 2010-08-18 14:42:39