HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Az orvosi jellemzők és az ellátás minősége közötti kapcsolat

Az orvos kiválasztásnál a betegek számára rendelkezésre álló kritériumok, mint a tapasztalat, az orvostudományi egyetem rangja és a műhiba esetek nincsenek összefüggésben az orvos által nyújtott ellátás minőségével.

A Commonwealth Fund által támogatott tanulmány szerzői több mint tízezer Massachusetts állambeli orvos teljesítményét vizsgálta 1,3 millió beteg ellátási adatainak elemzésével, akik az állam négy magánbiztosítójánál vannak feliratkozva. Ezek az egészségbiztosítók az állam üzleti piacának 85%-át fedik le. A szerzők az így nyert eredményeket összefüggésbe hozták az orvosokról nyilvánosan rendelkezésre álló adatokkal, melyek tartalmazzák az orvos nemét, az orvostudományi egyetem befejezésének dátumát, a szakképesítés státuszát és műhiba adatokat.

Amikor a fogyasztók orvost választanak, ritkán férnek hozzá a klinikai minőség mértékeihez. Ehelyett inkább a nyilvánosan elérhető jellemzőket veszik figyelembe, azt gondolván, hogy mindezek meghatározzák az orvos kvalitását. Azonban nincs bizonyíték arra, hogy ezen ismérvek előre vetítenek valamit a minőségről. A három vizsgált jellemző csekély mértékben hozható összefüggésbe a teljesítménnyel. A női orvosok 1,6%-kal, a szakképesítéssel bíró orvosok 3,3%-kal, az USA-ban végzett orvosok 1%-kal értek el jobb eredményt a férfi, a szakképesítés nélküli és a külföldön képzett orvosokkal szemben.

Nincs statisztikailag szignifikáns kapcsolat a teljesítmény és a műhiba esetek, a fegyelmi eljárások, a praxisban eltöltött évek, az orvostudományi egyetem rangja vagy a diploma típusa között. Az átlagos orvosok jellemzőinek legjobb kombinációja (nő, szakképesítéssel bíró, otthon képzett) és legrosszabb kombinációja (férfi, szakképesítéssel nem bíró, külföldön képzett) nem mutat nagyobb különbséget a teljesítményben 5,9%-nál. Az a beteg, aki a jobb jellemzőkkel rendelkező orvosra vált, kis valószínűséggel jut jobb minőségű ellátáshoz.

A fogyasztók rendelkezésére álló hivatalos nyilvántartási adatok (jelen esetben a Massachusetts Board of Registration in Medicine) ezért nem bizonyulnak megbízható forrásként a teljesítmény megállapítására. A tanulmány szerzői ehelyett az egyéni orvosok minőségadatait megfelelőbb útmutatónak tartják. (SZL)

Forrás:
http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/In-the-Literature/2010/Sep/Associations-Between-Physician-Characteristics.aspx

Megjelenés dátuma: 2010-09-14 14:35:53