HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Ország-információk

Franciaország egészségügye

A francia társadalombiztosítást folyamatosan súlyos deficit terheli. Ennek mértéke az egészségbiztosítás területén 2009-ben 10,6 mrd euró volt.

A deficit csökkentésére az évek során számos intézkedést hoztak. Megtalálható közöttük az 1996-ban bevezetett CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale - a társadalom/biztosítás/ adósságának visszafizetéséhez nyújtott hozzájárulás) amely mértéke a jövedelmek 0,5%-a. A 90-es évek végén kiszélesítették a munkavállalók által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulás alapját, és ugyan minimális mértékben (0,75%) fennmaradt a bruttó kereseten alapuló biztosítási járulék, hozzájárulásukat a teljes jövedelmet (munkajövedelmek, tőkejövedelmek, szerencsejátékokból származó jövedelmek stb.) figyelembe vevő általános szociális hozzájárulás (contribution sociale généralisée - CSG) egészíti ki. (Aktuális mértéke a munkajövedelem 7,5%-a, nyugdíjak esetében 6,6%, befektetések, járadékok, bérbeadásból származó jövedelem és tőkenyereség esetében 8,2%.) 2005-ben és 2008-ban társadalombiztosítás deficitjének csökkentésére vezették be a betegeket terhelő vizitdíjat, kórházi napidíjat, költséges eljárásokra, gyógyszerekre, paramedikális szolgáltatásokra, betegszállításra fizetett átalányt. 2009-ben a társadalombiztosítás támogatására a kiegészítő biztosítók díjtételeire 2,5-5,9%-os többletadót vetettek ki.

Az elmúlt időszak legnagyobb szabású egészségügyet érintő intézkedésének a ”Kórház, a betegek, az egészség és a térségek” elnevezésű egészségügyi törvény tekinthető, amely 2009. július 21-én emelkedett törvényerőre. Az egészségügyi intézmények szervezetének és felügyeletének átalakítása, a 26 Regionális Egészségügyi Hatóság létrehozása a betegek szükségleteinek jobban megfelelő egészségügyi rendszer hatékonyságának növelését célozza.

Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodájának Franciaország egészségügyéről szóló országtanulmánya a csatolt fájlban olvasható.

Megjelenés dátuma: 2010-09-14 14:14:01