HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Az esetátalány hatása a folyamat-orientált ellátásra a holland kórházakban

Az esetátalány (case-mix) alapú díjszabási rendszer potenciálisan javítja az egészségügyi ellátás koordinációját.

A kórházi ellátás szervezésében megnyilvánuló hiányosságok minőséget érintő problémákat okozhatnak, mint a hosszú várakozási idők, a források pazarlása vagy az ellátás helytelen koordinációja. Hagyományosan a kórházak működése orvosi (pl. belgyógyászat) és kiegészítő (pl. laboratórium) osztályokba sorolhatók, melyek különálló részlegként működnek, önálló célokkal. Mindegyik részleg saját hatékonyságának maximalizálásával van elfoglalva a teljes ellátási folyamatok maximalizálása helyett. Ennek eredményeképpen egy beteg ellátási folyamatán belül végzett különböző tevékenységeket a források hozzáférhetősége alapján tervezik, miután az előző ellátási tevékenység teljesítve lett. Vagyis a betegellátás során végzett tevékenységeket önállónak tekintik, ahelyett, hogy kölcsönösen összefüggő ellátási tevékenységekhez kötnék.

Az ellátás nem megfelelő koordinációja részben a fee-for-service rendszerek alkalmazásának tulajdonítható, amelyek az egyéni eljárások végzését jutalmazzák, és amelyek ösztönzik a szolgáltatások túlzott igénybevételét vagy a költséges specializált szolgáltatások használatát. Az ellátás koordinációjának és hatékonyságának ösztönzése elérhető azzal is, hogy a fee-for-service helyett a térítést (részben vagy egészben) a beteg teljes ellátására alapozzák a betegség egy akut epizódjában.

Ennek megfelelően több nyugati országban bevezették a DRG vagy hasonló, esetátalány alapú osztályozó rendszert a kórházak finanszírozására. Hollandiában is kidolgoztak, majd 2005-ben bevezettek egy új térítési rendszert, amely fokozatosan felváltja a kórházi ellátás fee-for-service típusú fizetést. Az új rendszerben a kórházi költségvetés a diagnózis kezelési kombinációk (DBC, angolul DTC) alapján történik. A DBC tartalmazza az összes diagnózissal és kezeléssel kapcsolatos kórházi és orvosi költségeket, és lefedi az egész betegutat az első konzultációtól az utolsó vizsgálatig. Így a kórházi költségvetés a DBC-k hatékony és eredményes nyújtásától és nem a különálló eljárásoktól függ. Az új rendszerben azonban a kórházi költségvetés nem nyitott, mivel az egy éven belül nyújtható DBC-k maximumában a kórházak és az egészségbiztosítók megállapodnak.

A jobban koordinált és hatékonyabb ellátás érdekében a kórházak koordináló struktúrák (ellátási útvonalak vagy ellátási programok) megvalósításával vezethetnek be folyamat-orientált munkavégzést. A koordináló struktúrák meghatározzák a tevékenységek menetét (diagnosztika, konzultációk, kezelés) és a szakemberek felelősségét a homogén betegcsoportok diagnózisában és kezelésben. Mindez potenciálisan javítja az egészségügyi ellátás koordinációját és csökkenti a várakozási időket a betegek ellátási folyamatában.

Bár az ellátási programok megvalósítása jelentős lépésnek tekinthető, ez nem tételezi fel automatikusan, hogy az egészségügyi szakemberek magukévá tették a folyamat-orientált munkamódot. A munkafolyamatok megváltoztatásához szükséges, hogy az ellátási programok megvalósítása négy dologgal járjon együtt:

• Kevésbé hierarchikus felépítés, ahol az embereknek nagyobb a felelősségük, jobb a döntéshozó képességük, és nagyobb autonómiával és rugalmassággal cselekszenek
• A felelősség kisebb mértékű megosztottsága
• Protokollok, amelyek biztosítják a zökkenőmentes koordinációt, a folyamatosságot és a kisebb váltakozást a beteg ellátási folyamatai között
• Valamennyi alkalmazott által vallott folyamat-orientált szemlélet

Annak megállapítására, hogy milyen hatást gyakorol a case-mix típusú finanszírozás a folyamat-orientált szervezés irányába történő fejlődésre, kérdőíves felmérést végeztek 96 holland kórházban. A felmérés 2007/2008 telén történt kórházi vezetők és menedzserek közreműködésével. A kérdőívet 62 kórház töltötte ki és küldte vissza.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a case-mix alapú térítés ösztönzi-e az ellátási programok fejlesztésére irányuló tevékenységet és végső soron a folyamat-orientált munkamódot. SEM analízis szerint a case-mix alapú térítésnek a kórházi költségvetési folyamatba való befogadásával gyakoribbá válik az ellátási programok létrehozására irányuló tevékenység. A folyamat-orientáció indikátorainak eredményei azonban azt mutatják, hogy a felmérésben résztvevő kórházakban az ellátási programok megvalósítása még nem járt együtt a folyamat-orientációval. A kórházak ugyan életbe léptettek protokollokat a betegek diagnózisa, kezelése és utalása terén, de az alkalmazottak gyakran nem sajátítják el a folyamat-orientált szemléletet. A funkcióról a folyamatra történő összpontosítás megváltoztatása valószínűleg több időt igényel.

A kutatás idején csak a kórházak harmada alkalmazta a belső folyamat alapú költségvetést. Mivel Hollandiában a case-mix alapú fizetés fokozatosan váltja fel a fee-for-service rendszert, várhatóan több kórház fogja alkalmazni a belső folyamat alapú költségvetést a jövőben, ami viszont több ellátási program kifejlesztéséhez járul majd hozzá. A kutatás eredménye rávilágít arra, hogy a case-mix fizetés potenciálisan javítja az egészségügyi ellátás koordinációját, és hogy a kórházi vezetés ösztönzően hathat az ellátási programok fejlesztésére az esetátalányos finanszírozás költségvetési folyamatba való befogadásával. (SZL)

Forrás:
Leti Vos et al.: Does case-mix based reimbursement stimulate the development of process-oriented care delivery? Health Policy, Volume 98, Issue 1, November 2010.

Megjelenés dátuma: 2010-10-22 12:57:41