HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Népegészségügy

A megelőzés kiterjedtebb alkalmazása költséghatékony életmentő módszer lehet –USA

Az USA-ban széleskörű vita folyik arról, hogy költségkímélőek-e a megelőző egészségügyi szolgáltatások vagy jó befektetést jelentenek-e? A cikk egy 20 preventív intézkedésből álló szolgáltatáscsomag becsült költségeit elemzi.

Az USA-ban a Megelőzés Prioritásaival foglalkozó Országos Bizottság előzetes elemzései alapján a szerzők modelleket dolgoztak ki a prevenció költség-hatékonyságára vonatkozóan. A vizsgálatban szereplő, evidencián alapuló szolgáltatások köre az USA Preventív Szolgáltatásokkal foglalkozó Munkacsoportja, illetve az Immunizálás Tanácsadó Bizottsága által kiadott ajánlásokra korlátozódott. A vizsgált megelőző intézkedések közé tartozott a gyermekkori immunizálás, 3 felnőttkori immunizálás, 3 tanácsadó szolgáltatás és 13 szűrővizsgálat.

A szerzők először számításokat végeztek azzal kapcsolatban, hogy az előzetesen a javasolt populációk körében, az ajánlott időközönként végzett preventív intézkedésekkel hány életévet lehetett volna megmenteni 10 000 főre kalkulálva 2006-ban az USA-ban, egyúttal személyre lebontott kalkulációkat is végeztek a kiadásokra és a megtakarításokra vonatkozóan. A kiadásokkal és a megtakarításokkal kapcsolatos becslések azt is kimutatták, hogy milyen hatást gyakorolt volna a megelőzés, amennyiben ezt sikerült volna elvégezni azon lakosok 90%-ánál, akiknek ezt kifejezetten javasolták.

A szolgáltatáscsomag 2006-ban történő 90%-os igénybevételével kapcsolatos becslések 72,1 milliárd USD kiadást, azaz a személyes kiadások 4,1%-át jelezték. A tényleges felhasználás melletti megtakarítás 61,9 milliárd USD-t eredményezett. Így a megelőző szolgáltatások nettó költségei 10,2 milliárd USD-re, azaz a személyes egészségügyi kiadások 0,6%-ára voltak tehetőek.

A vizsgálat eredményei rámutatnak, hogy az USA-ban a prevencióval nyerhető életévek számát évente több mint 2 millióval emelhetné meg az evidencián alapuló megelőző szolgáltatások csomagjára való ráfordítás, és az ily módon előidézett költségnövekedés is megtérülne. Az evidencián alapuló megelőző szolgáltatások csomagja lényegében költség-semleges, ugyanakkor alkalmazása nagyon-nagy előrelépést eredményezhet a lakosság egészségmegőrzésében. (ZLL)

Forrás:
Maciosek,M.V. et al.: Greater Use of Preventive Services In U.S. Health Care Could Save Lives At Little Or No Cost. Health Affairs, Sep 2010, Volume 29, Issue 9, 1656.

Megjelenés dátuma: 2010-10-25 15:46:31