HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

Kórházi indikátorok, Franciaország - 2011

Roselyne Bachelot, francia egészségügyi miniszter november 4-én bejelentette, hogy az országban 2011-től indikátorokat vezetnek be a belgyógyászati, sebészeti és a nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettség mérésére.

Franciaországban, a tervezett rendelkezések szerint 2011-től a kórházba utalt betegek, minimum 2 napi kórházi tartózkodás után, véleményt nyilváníthatnak majd számos az ellátásukkal kapcsolatos kérdés, így a kórházi felvétel, a tájékoztatás, az átfogó gondoskodás, az orvos-beteg viszony, a fájdalomcsillapítás, az elhelyezés által nyújtott kényelem, az étkeztetés ... vonatkozásában. Évente közel 150 ezer beteget (kórházanként 120-at) fognak kérdésekkel megkeresni 15 nappal hospitalizációjuk után. Az ily módon nyert adatok szolgálnak majd támpontul a kórházba utalt betegek elégedettségének mérésére kialakítandó indikátor-rendszerhez.

Ez az új módszer fogja kiegészíteni a nozokomiális fertőzésekre már jelenleg is alkalmazott indikátorokat.

A betegek elégedettségének mérését 36 különböző tételből álló, és minden kórház számára egységes formában történő alkalmazásra ajánlott kérdéssorozat fogja szolgálni, de a részletesebb visszajelzést igénylő intézmények számára lehetőség nyílik további kérdések feltevésére is. A kórházak a náluk ellátott személyek közül, reprezentatív mintaként randomizált módszerrel fognak kiválasztani 120 beteget, akikkel a továbbiakban telefon útján egy felmérést végző intézet veszi fel a kapcsolatot. Becslések szerint az intézményenként 120 beteg bevonásával végzett vizsgálat költségei - erre a betegszámra lebontva – előreláthatólag 1600 EUR-t tesznek ki.

A kiválasztott személyek postai úton kapnak előzetes tájékoztatást a felmérésről, és egy zöld számot is a rendelkezésükre fognak bocsátani. A kórházak falára kifüggesztett tájékoztatók szintén információval szolgálnak a betegek véleményének feltérképezését célul kitűző tervekről. A várakozások szerint a részvételi arány 70%-os lesz.

Az Egészségügyi Minisztérium 2011-ben tájékoztatást fog nyújtani az egészségügyi intézmények összességére vonatkozó átlageredményről. A kórházakra lebontott részeredmények közzététele 2012-re várható.

„A kórház, a betegek, az egészség és a térségek” elnevezésű törvény egyik rendelkezése már az idén is kötelezővé tette a kórházak számára a szolgáltatásaik színvonalát és biztonságosságát tükröző mutatók közzétételét. Ez a kötelezettség 2012-től az új indikátorok nyilvánosságra hozatalára is kiterjed majd. (ZLL)

Forrás:
Ferreira,Paula: La satisfaction des patients hospitalisés mesurée dès 2011. La Mutualité française, 2010.11.05.
http://www.mutualite.fr/ (letöltés dátuma: 2010.11.08.)

Megjelenés dátuma: 2010-11-08 15:58:17