HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

Egy országos lakossági felmérés kételkedést mutat a kezelési irányelvek hasznosságáról

A klinikai irányelvek az orvosi költségek csökkentését és az ellátás javítását célozzák, azonban egy amerikai felmérés szerint az emberek kételkednek az ilyen szemléletben.

Számos szakértő szerint az evidencia alapú kezelési irányelvek javíthatják az egészségügyi ellátás minőségét. Az irányelvek megállapítására kutatásokat végeznek, melyeket aztán az orvosok követik a betegellátás során. Az irányelvek használatában a legtöbb kutató a technikai követelményekre összpontosított, azonban egy felmérés szerint nagyobb politikai kihívást jelent a lakosság meggyőzése, hogy az irányelvek nem vezetnek az ellátáshoz való hozzáférés megvonásához.

Az internetes felmérésben több mint ezer amerikai felhasználó válaszát értékelték az irányelvek mellett és ellen szóló érvek tekintetében. Bár a válaszadók a pro és a kontra érveket egyaránt meggyőzőnek tekintették, az irányelvekkel szembeni értékeléseket meggyőzőbbnek találták. Az irányelvek mellett szóló érvek esetében a válaszadók közel kétharmada vélte úgy, hogy a pénzügyi ösztönzők arra vezethetik az orvosokat, hogy szükségtelen vagy helytelen ellátást nyújtsanak a betegeknek. Csak 57% volt meggyőződve arról, hogy az irányelvek javítják a betegellátást. A felmérésre válaszolók valamivel több mint fele szerint az orvosok nem tartanak lépést a legújabb kutatásokkal, helyi standardokat követnek és nincsenek tudatában a máshol alkalmazott, jobb kezelési eljárásoknak.

Az irányelvek ellen szóló érvek esetében a válaszadók 83%-a véli úgy, hogy ha az orvosokat irányelvek követésére kényszerítik, akkor nem képesek egyénre szabott ellátást nyújtani. 70% gondolja, hogy az irányelvek ki vannak téve visszaéléseknek, használhatók az ellátás karcsúsítására, és nem foglalják magukba a legújabb tudományos vívmányokat.

Jelentős különbségek álltak fenn a válaszadók nézeteiben párthovatartozás és korcsoport szerint. A republikánusok kilenc-tizede volt meggyőződve arról, hogy az irányelvek megakadályozzák az orvosokat abban, hogy a betegek szükségletei szerint nyújtsanak ellátást, a demokraták háromnegyedével szemben. Emellett a demokraták 78%-a hiszi, hogy az orvosokat befolyásolják a pénzügyi ösztönzők, míg a republikánusoknál ez az arány 47%.

Az idős korosztályúak nagyobb valószínűséggel vannak meggyőződve a kezelési irányelvekkel szemben felhozott érvekről. A 65 év feletti válaszadók azon a véleményen vannak, hogy az orvosoknak nem kellene irányelveket követniük, mivel nem szabadna, hogy egy külső tényező kerüljön az orvosok és a betegek közé. A 65 év feletti válaszadók fele szintén meg volt győződve, hogy az irányelvek miatt az orvosok nem képesek egyénre szabott ellátást nyújtani. A 18-37 éves válaszadóknak csak 35%-a találta ez az érvet meggyőzőnek.

Nemrég hatalmas vitákat eredményezett a mammográfiás szűrésre kidolgozott új irányelvek bevezetésének kísérlete az Egyesült Államokban. A fenti felmérés segítséggel szolgál annak megértésében, hogy az irányelvek politikája miért annyira robbanékony. A lakosság nagy része úgy gondolja, hogy az irányelvek befurakodnak az orvos-beteg kapcsolatába és „egy kaptafára készült” orvosláshoz vezetnek. (SZL)

Forrás:
Alan S Gerber et al.: A National Survey Reveals Public Skepticism About Research-Based Treatment Guidelines. Health Affairs, Oct 2010. Vol. 29, Iss. 10.

Megjelenés dátuma: 2010-11-16 12:48:35