HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi Világszervezet (WHO)

  - Arhívált tartalom! - 

A WHO üzenete az egészségügy finanszírozásának hatékonyabbá tételére vonatkozóan

A kormányok világszerte komoly erőfeszítéseket tesznek egészségügyük minél hatékonyabb finanszírozására, de a lakosság elöregedésével, a krónikus betegségek terjedésével és az egyre költségesebb új gyógymódok megjelenésével az egészségügyi kiadások rendkívüli mértékben emelkednek.

Világszerte, még azokban az országokban is, ahol az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége hagyományosan biztosított, a finanszírozási mechanizmusok egyre feszítettebbek, és az egészségügyi kiadások komoly terhet rónak a lakosságra.

A WHO – a Világ Egészségéről szóló ez évi Jelentésével (World health report) – gyakorlati útmutatást kíván nyújtani a kormányoknak egészségügyük finanszírozásához azzal, hogy világviszonylatban mutatja be az evidencián alapuló gyakorlatot, mint kiindulást ahhoz, hogy a különböző anyagi erőforrásokkal rendelkező országok számára milyen lehetőség nyílik finanszírozási mechanizmusaik lakossági szükségletekhez való igazítására. A jelentés felhívja a nemzetközi közösséget az egyes kormányok által az egészségügyi fedezet nyújtására irányuló erőfeszítések támogatására.

A jelentés fokozatos megközelítést javasol az egészségügyi ellátás finanszírozásának hatékonyabbá tételéhez. A WHO szerint három kulcsfontosságú területen érhető el változás:
1) több pénzalap elkülönítése az egészségügy számára,
2) az erőforrás-teremtés felhasználásának méltányosabbá tétele,
3) a hatékonyabb ráfordítás.

1) Sok esetben a kormányok számára tágabb tere nyílik az egészségügyre való anyagi ráfordításnak. 2000-ben, az afrikai országok államfői elhatározták, hogy országuk kormányzati pénzalapjainak 15%-át az egészségügyre fordítják. Ezt eddig három országnak (Libéria, Ruanda és a Tanzániai Egyesült Köztársaság) sikerült megvalósítania. Ha ezt a világ 49 legszegényebb országának sikerülne elérnie, ezzel 15 milliárd USD-vel több, azaz az elérhető alapok közel kétszerese állna az egészségügy rendelkezésére.

A nemzetközi közösség támogatást nyújtó szerepe kulcsfontosságú. Amennyiben minden támogató ország – úgy mint Norvégia - a GDP-je 0,7%-át a fejlesztések hivatalos támogatására fordítaná, ezzel a kisebb jövedelmű országokban 3 millióval több életet lehetne megmenteni 2015-ig.

2) A méltányosabb erőforrás-felhasználás az ellátáshoz való hozzájutás anyagi korlátainak megszüntetését jelenti. Ez számos olyan ország - pl. Japán – gyakorlata, amelyek az egészségügyi szolgáltatások egész lakosság számára való elérhetővé tételét oly módon tették lehetővé, hogy biztosítási járulékok, adók vagy ezek együttese révén csökkentették a közvetlen kifizetésektől vagy ezek megelőlegezésétől való függést. Az ily módon befolyó közösen kezelt pénzalap mindenki számára segítséget nyújt a betegség anyagi terheinek enyhítésében.

3) Az egészségügyi szolgáltatásokra való hatékonyabb ráfordítás az átfogó egészségügyi fedezetet 20-40%-kal is megnövelné. A jelentésben felvázolt területek közül kiemelt szerepet tölt be a gyógyszervásárlás (a generikumok alkalmazása pl. Franciaországban), mellyel USD-milliárdokra tehető megtakarítás is elérhető. A kórházi ellátásra való hatékonyabb ráfordítás 15%-os teljesítménynövekedést eredményezhet.

A nemzetközi közösség kulcsfontosságú szerepet játszik a hatékonyság növelésében. Öt évvel a Támogatás Hatékonyságáról szóló Párizsi Deklaráció után, mely célul tűzte ki az egyes országok programjainak összehangolását, 140 átfogó egészségügyi kezdeményezés gyakorlatba való átültetése van folyamatban.

A témakörben november 22-én, Berlinben tartott miniszteriális konferencián, a WHO programmal kívánta segíteni az egyes országokat egészségügyi ellátásuk finanszírozására vonatkozó stratégiáik áttekintésében. A szervezet kinyilvánította, hogy segítséget nyújt az egyes országok számára finanszírozási rendszerüknek az egészségügyi szolgáltatások könnyebb elérhetőségét szorgalmazó igényekhez való igazításához, és támogatja az erre vonatkozó tapasztalatcserét az országok között. (ZLL)

Forrás:
WHO urges all countries to strengthen health financing so more people can use services. WHO Media Centre, 2010.11.22.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/whr_20101122/en/index.html
(letöltés dátuma:2010.11.24.)

Megjelenés dátuma: 2010-11-24 15:30:23