HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Franciaország orvosellátottsága továbbra is egyenetlenül alakul

A Francia Orvosi Kamara által kiadott „Orvosi Demográfiai Atlasz, 2009” szerint az országban a nyugdíjba vonuló orvosok száma gyorsabban nő, mint az aktív szakembereké.

Franciaországban, 2009-ben 261 378 tagja volt az Orvosi Kamarának, köztük 216 450 aktív és 44 928 nyugdíjas. A nyilvántartás szerint az orvoslétszám 1,2%-kal, ezen belül az aktív szakemberek aránya 0,2%-kal és a nyugdíjba vonulóké 6,6%-kal nőtt.

Az aktív orvosok 46,5%-a önálló vállalkozóként praktizál, azaz arányuk valamivel meghaladja a közalkalmazotti státuszt választókét (41,7%). A szakemberek 11,8%-a mindkét tevékenységi formában folytat orvosi tevékenységet. Az utóbbi időben az önálló vállalkozóként dolgozó orvosok aránya érzékelhetően csökkent: 2009-ben a Kamaránál újonnan regisztrált tagoknak mindössze 8,6%-a választotta ezt a státuszt. A 80-as években viszont a fiatal orvosoknak még mintegy fele kívánt önálló vállalkozóként praktizálni.

A Kamara ugyanakkor kiemeli, hogy az aktív tevékenységet folytató orvosok száma továbbra is nő, és az emelkedés aránya az utóbbi 30 évben 93%-os volt. Franciaországban 100 000 lakosra számítva átlagosan 308 orvos jut, a demográfiai helyzet azonban középtávon kevésbé kedvező.

Az egyik problémát az orvosok életkora jelenti, mivel 47,1%-uk 50-es éveiben jár, és 16,1%-uk már 60 éves is elmúlt. Közülük előreláthatólag sokan fognak nyugdíjba vonulni az elkövetkező években. Emellett az orvoshiányhoz az is hozzájárulhat, hogy a pályára felkészítő tanulmányok időtartama hosszú, 10 év. Az orvoshiányt tovább fokozza, hogy a friss diplomás fiatal orvosok sok esetben csak helyettesítést vállalnak vagy részidős munkavállalóként helyezkednek el.

A másik probléma a térségek orvosellátottságában továbbra is fennálló egyenetlenségnek tulajdonítható. Míg Ile-de-France (370 orvos/100 000 lakos) és a déli területek (374 orvos/100 000 lakos) bővelkednek szakemberekben, addig a régiók fele, azaz 11 régió (280/100 000-es statisztikájával) helyenként orvoshiánnyal küzd, mely Picardiát sújtja leginkább, ahol mindössze 239 orvos jut 100 000 lakosra. (ZLL)

Forrás:
Les médecins sont toujours aussi mal répartis sur le territoire. Viva Presse, 2010.11.26.
http://www.viva.presse.fr/Les-medecins-sont-toujours-aussi_14487.html
(letöltés dátuma:2010.11.26.)

Megjelenés dátuma: 2010-11-26 13:56:36