HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Csak az egészségügyi ellátás hatékonyságának növelésével fogható vissza a kiadások rohamos növekedése - OECD

Egy nemrégen nyilvánosságra hozott OECD-jelentés szerint a különböző országoknak hatékonyabbá kell tenniük egészségügyi rendszerüket, ha az ellátás minőségét az anyagi terhelés fokozása nélkül kívánják fenntartani.

Az OECD az „Egészségügyi rendszerek hatékonysága és politikai környezete” című dokumentumában, arra mutat rá, hogy az anyagi eszközök szűkös voltával küzdő kormányok már nem képesek nagyobb ráfordításokkal optimalizálni egészségügyi kimeneteiket, mint ahogy azt az előző évtizedekben tették.

Angel Gurria, az OECD főtitkára szerint „Jelenleg az állami kiadások egyik legnagyobb hányadát (az OECD országokban átlagosan 15%-ot) az egészségügyre fordítják, és az erre a területre összpontosuló kiadások további emelkedése várható. A gazdasági és pénzügyi válság súlyos terheket ró az állami finanszírozásra, és a krízis nyomán fokozott igény jelentkezik az egészségügyi ellátás hatékonyságának növelésére”.

Az OECD-jelentés említést tesz arról is, hogy az egészségügyi kiadások ugrásszerű növekedése, melynek egy főre jutó mértéke a 90-es évek eleje óta meghaladta a 70%-ot – jelentős mértékben járult hozzá az egészségügyi kimenetek folyamatos javulásához az OECD országok viszonylatában. A születéskor várható élettartam négyévente 1 évvel nő, súlyos betegség esetén javulnak a túlélési statisztikák, és jelentős csökkenést mutat a koraszülések és a csecsemőmortalitás aránya.

Az egészségügyi rendszereket összehasonlító elemzés rámutat az egészségügyi teljesítmények országok közötti különbségeire is. Az értékelések szerint:
Ausztrália, Japán, Korea, Svájc és Izland kedvező egészségügyi kimenetei tükrözik a legjobban az egészségügyi ráfordításokat. Dánia, Görögország, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Egyesült Államok oldja meg a legjobban az egészségügyi kimenetek optimálisabbá tételét a kiadások növelése nélkül.

A jó gyakorlatra vonatkozó irányelvek követése a költségeknek a GDP közel 2%-át kitevő csökkenését idézheti elő az OECD országokban 2017-ig, és a megtakarítások a GDP 3%-át is meghaladhatják Görögországban, Írországban és az Egyesült Királyságban.

Ha minden ország olyan hatékonyan teljesítene, mint a legjobb eredményt felmutatók, a születéskor várható élettartam átlagosan több mint 2 évvel lenne növelhető az OECD térségben, anélkül hogy emelkednének az egészségügyi kiadások. Amennyiben a hatékonyság alakulása stagnálna, az egészségügyi kiadások 10%-os növekedése a várható élettartamot mindössze 3-4 hónappal növelné meg.

A jelentés egy olyan egyedülálló egészségpolitikai adatbázison alapul, mely átfogja az egészségügyi rendszerük jellemzői szerint (magánbiztosításra, piaci mechanizmusokra épülő vagy állami irányítás alatt álló rendszer) különböző csoportokba osztható 29 OECD tagország adatait.

A jelentés a kiválasztott egészségügyi stratégiák alkalmazása és az egészségügyi rendszerek hatékonysága között fennálló összefüggéseket tekinti át, és országokra lebontva tesz javaslatot a fejlesztési lehetőségekre. (ZLL)

Forrás:
Health: Improving health care efficiency is key to curbing spiraling costs. OECD,2010.11.29.
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_21571361_44315115_46534006_1_1_1_1,00.html

(letöltés dátuma: 2010.12.10.)

Megjelenés dátuma: 2010-12-11 10:04:43