HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi reformok

Az egészségügyi reform aktualitásai 2011-ben Csehországban

Leos Heger egészségügyi miniszter 2011. január 7-én bemutatta az egészségügyi reformra vonatkozó javaslatát, amelynek középpontjában a betegek jogainak definiálása, az egészségbiztosításból térített szolgáltatások mértékének pontosítása, az egészségbiztosítók felügyeletének szigorítása, a korrupció elleni küzdelem, a technológiai fejlesztések hatékonysága áll.

A reform fő céljai között szerepel a megtakarítások elérése a dolgozók munkakörülményeinek javítására és a bérek emelésére.

Számolnak a regulációs díjak egy részének változásával is. A kórházi napidíj a jelenlegi 60-ról 100 koronára emelkedne, a 30 korona receptdíjat nem tételenként, hanem az egész receptre kellene csak fizetni. Amennyiben ezt a kormány, a parlament és a szenátus jóváhagyja, a törvényt 2011 júliusában, de legkésőbb szeptemberben életbe léphetne.

Az egészségbiztosítók összevonása mellett a működési költségek csökkentését tartják szükségesnek, ugyanakkor hangsúlyt kap az egészségügyi hálózat ésszerűsítése. A kórházi orvosokból hiány van, az ambuláns szférában pedig többlet, az egészségbiztosítók mégis további magánpraxisokra adnak engedélyt. Ebben változást kellene elérni a kórházi orvosok javára.

Az Egészségügyi Minisztérium 2011. január 27-én ismertette a megvalósítandó egészségügyi reform alappillérét képező három reformtörvény, nevezetesen az egészségügyi ellátásról, a specifikus egészségügyi ellátásról ás a mentőszolgálatról szóló törvényt. A törvények egységes feltételeket szabnak az egészségügyi ellátás gyakorlásához, az állami és a magán egészségügyi szolgáltatók számára egyaránt. A betegek szemszögéből fontos változás, hogy a törvényben áttekinthetően meghatározzák a jogokat és kötelességeket, és ezeket részletesen kifejtik a szolgáltatók és a dolgozók vonatkozásában is.

Jelenleg az egészségügyi törvények észrevételezési eljárás alatt vannak, és júniusban tervezik a kormány jogi tanácsa elé terjeszteni.

Az Egészségügyi Minisztérium 2011. január 28-án ismertette javaslatát a krízishelyzet megoldására. Jogosnak tartja a kórházi orvosok követeléseit a munka- és bérezési feltételek javítására vonatkozóan, és javaslatot tett az egészségügyi rendszer belső tartalékaiból történő részbeni megoldásra.

Azok a reformlépések, amelyek a dolgozók béremeléséhez szükséges források mobilizálására irányulnak, összefüggnek az egész egészségügyi rendszer és a különböző kórházak hatékonyságának a növelésével.

A minisztérium a 2011-ben indított első reformlépések és előkészületek során teret biztosít az akut kórházi hálózat pénzügyi forrásainak bővítésére, és az egészségügyi dolgozók intenzívebb béremelésére. Ez évben az orvosok bérei kerülnek előtérbe, azzal, hogy a bérek javításának igénye az összes egészségügyi dolgozó tekintetében megalapozott.

A kórházi hálózaton belül fokozatos struktúra-átalakítást terveznek. Tekintettel arra, hogy Csehországban aránytalan az akut és a krónikus ágyak megoszlása, a minisztérium, a megyék és az egészségbiztosítók együttműködésével már 2011-ben elkészítik a kórházak, illetve a szervezeti egységek, osztályok átszervezésének tervét. A tervről konzultálnak a Cseh orvosi Kamarával is. 2012-ben további fokozatos ágycsökkentésre, illetve az aktív ágyaknak krónikus, utókezelő és szociális intézményekbe való átcsoportosítására kerül sor.

Az egészségügyi reform fontos része a finanszírozási rendszer pontosítása, az informális fizetések kiszorítása, a kiegészítő egészségbiztosítás létrehozása. A szolgáltatások mértékének és minőségének kínálatával alakulhat ki verseny az egészségbiztosítók között. (VM)

Forrás : http://www.mzcr.cz - 2011. 01. 27.
http://www.mzcr.cz - 2011. 01. 28.
Právo, 2011. 01. 07.
TASR, 2011. 01. 07.

Megjelenés dátuma: 2011-02-17 13:37:25