HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

  - Arhívált tartalom! - 

A skót NHS jelentős pénzügyi terhek nélkül állhat át a „no fault” jellegű kártérítésre

Egy szakértői munkacsoport támogatja no fault kompenzációs rendszer bevezetését az orvosi kezelések során okozott károkra.

2009-ben Skóciában létrehoztak egy szakértői munkacsoportot (No Fault Compensation Review Group) a felelősséget nem kereső kártérítési rendszer lehetséges előnyeinek vizsgálatára. A munkacsoport több ország rendszerét vette szemügyre (Skandinávia, Új-Zéland, USA) és arra a megállapításra jutott, hogy Skóciának is követnie kell ezt a modellt. Jelenleg a skót kormány egy ilyen rendszer bevezetésének gyakorlati és pénzügyi vonzatait vizsgálja, amely felváltaná az érvényben levő kártérítési rendszert, ahol a sérülést elszenvedett betegeknek a bíróságon kell bizonyítaniuk a gondatlanság elkövetésének tényét.

A munkacsoport jelentése szerint a jelenlegi rendszer nem felel meg a betegek igényeinek és feszült légkört idéz elő az egészségügyi ellátókkal szemben. A no fault rendszer előnnyel járna a betegek és az ellátók számára egyaránt. Az előnyök közt megemlíthető a betegek igazságosabb és gyorsabb kártalanítása, a közpénzek hatékonyabb felhasználása, és nagyobb lehetőség az NHS számára, hogy tanuljon a hibákból. A jelentés kitér arra is, hogy az átállás alacsony költséggel lenne megvalósítható. Feltételezések szerint a kárigények kb. 20 százalékkal növekednének, azonban ezek többnyire alacsony értékű követelések lennének.

A kompenzációs rendszerben előirányzott változást a Brit Orvosszövetség (BMA) is támogatja. A BMA skóciai titkára szerint a meghatározott felső pénzügyi határokkal működő no fault kártérítés az orvosok és a betegek számára is kedvező lenne. Egy ilyen rendszer felgyorsítaná a kompenzáció folyamatát és lecsökkentené a jelenlegi bírósági költségeket. Mindemellett felhívná a figyelmet az NHS-ben uralkodó hibáztatási kultúrára és véget vetne a védekező orvoslás gyakorlatának. (SZL)

Forrás:
Bryan Christie: No fault compensation will not incur significant extra costs, say Scots experts. BMJ, http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1282.full (letöltés dátuma: 2011.02.28.)

Megjelenés dátuma: 2011-03-01 13:39:45