HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Franciaország kötelező és kiegészítő biztosításának összegzése a Monaco projekt keretében

Minthogy a francia lakosság nem rendelkezik átfogó ismeretekkel a kiegészítő biztosítók által nyújtott visszatérítések után fennmaradó és a háztartásokra háruló terhekről, illetve ezeknek az egészségügyi ellátás elérhetőségét és az egészségi állapotot befolyásoló hatásáról, a Monaco projekt ezt a hiányt kívánja pótolni.

A Monaco projekt (Módszerek, Eszközök és Normák a Kiegészítő és a Kötelező Biztosítás adatainak egységbe foglalásához – Méthodes, Outils et Normes pour la mise en commun de données de l’Assurance Complémentaire et Obligatoire) – a tájékoztatás igényével jött létre. A projekt egységbe kívánja foglalni a kiegészítő és a kötelező biztosítás által nyújtott visszatérítések, valamint a Szociális gondoskodással és az egészséggel kapcsolatos Vizsgálat (Enquête santé protection sociale – ESPS) adatait.

A Monaco projekt az Egészségügyi adatokkal foglalkozó Intézet (Institut des données de santé – IDS) adatmegosztással kapcsolatos tevékenységének részét képezi, és hozzájárul a kötelező és a kiegészítő biztosítás adatainak közös módszertani keretbe foglalásához.

A kezdeményezés, mely az 1988 óta folytatott ESPS vizsgálat eredményeire támaszkodik, finanszírozását a Dolgozók Országos Egészségbiztosítójától (Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés – Cnamts) kapja, és támogatásban részesül a Francia Statisztikai Kutatóintézettől és a Társadalombiztosítási Intézettől.

A kísérleti szakasz előreláthatólag a 2008-2012-es időszakban fog lezajlani, és a projekt már jelenleg is résztvevői között tudhatja a három nagy kiegészítő biztosítási csoport – a gondoskodást nyújtó intézmények, a privát biztosítótársaságok és a kölcsönösségen alapuló biztosítók – kilenc önkéntesen vállalkozó szervezetét.

A Monaco projekt adatbázisa a továbbiakban módszertani kiindulásként fog szolgálni az egészségügyi rendszerelemzéshez, az egészségügyi stratégiák értékeléséhez és a népegészségügyi tájékoztatáshoz. (ZLL)

Forrás:
Méthodes, Outils et Normes pour la mise en commun de données de l’Assurance Complémentaire et Obligatoire. IRDES, 2011.
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Partenariats/Monaco/index.htm
(letöltés dátuma: 2011.03.02.)

Megjelenés dátuma: 2011-03-02 16:05:01