HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Felelős ellátó szervezetek az amerikai egészségügyben

A Commonwealth Fund egészségpolitikai kutatóintézet jelentése ajánlásokkal szolgál az Egyesült Államokban létrehozandó „felelős ellátó szervezetek” megvalósításához.

A 2010-ben elfogadott amerikai egészségügy törvény (Affordable Care Act) a Medicare programon belül meghatároz egy új ellátó kategóriát, a felelős ellátó szervezetet (accountable care organization, ACO). A 2012 januárjában induló program azokat az ellátókat jutalmazza majd, amelyek együttműködnek a számon kérhető és hatékony egészségügyi ellátás nyújtásában, és megosztják egymással az elért megtakarításokat. Az ellátás új formájának általános keretét az egészségügyi törvény határozza meg, a részletekre vonatkozó szabályokat pedig a Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) fektette le.

Jelenleg elégtelen koordináció áll fenn a különböző ellátók között, még ha az egyes szolgáltatások magas szinten is működnek. Az ellátás olyan csoportok útján történő átszervezése, amelyek felelősséggel tartoznak egymás és a betegek iránt, potenciállal bír a pazarlás megszüntetésére, az orvosi hibák csökkentésére és a kimenetelek javítására. Ennek megvalósítása szükségessé teszi az egészségügyi rendszer jelenlegi ösztönzőinek megváltoztatását. Az amerikai egészségügyet jellemző fee-for-service térítés az egyéni ellátók által nyújtott szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt és nem az ellátók csoportjára, amelyek együttműködnek a beteg szükségleteinek kielégítésére. A jelenlegi rendszer emellett a minél több szolgáltatások nyújtását ösztönzi a jobb eredmények helyett, és az aktív ellátásra összpontosít a megelőzés, az alapellátás és a lakosság aktuális igényeinek kiszolgálása helyett.

Az egészségügyi törvény a Medicare program keretében ösztönzőkkel szolgál az ellátó szervezetek számára, hogy a betegek teljes ellátásáért legyenek felelősek. A törvény az ACO-t egy olyan ellátóként határozza meg, amely közvetlenül felelős a Medicare program által fedezett szolgáltatások nyújtásáért. Az ACO-k nem tekinthetők egészség fenntartó szervezeteknek (HMO), mivel kimondottan egészségügyi ellátó szervezetek és nem az ellátókkal szerződő biztosítók. Az ACO-ban való részvétel önkéntes alapon történik. A törvény több ACO modellt határozott meg, pl. egyéni praxisok hálózata, csoportpraxis vagy az ellátókkal partnerségbe lépő kórházak.

A Commonwealth Fund tíz ajánlást fogalmaz meg a sikeres ACO-k megvalósítására:
1. Szilárd alapellátási bázis
2. Elszámoltathatóság az ellátás minősége, a betegélmények, a lakossági kimenetelek és a teljes költségek terén
3. Informált és beavatott betegek
4. Elkötelezettség a közösség szolgálatára
5. A belépés és a folyamatos részvétel kritériumai, amelyek az elszámoltathatóságra és a teljesítményre helyezik a hangsúlyt
6. Többfizetős megoldás a megfelelő és következetes ösztönzők megteremtésére
7. Olyan fizetés, amely jutalmazza és megerősíti a magas teljesítményt
8. Innovatív fizetési módszerek és szervezeti modellek
9. Kiegyensúlyozott fizetési ösztönzők az orvosok számára
10. Időszerű monitorozás, adatokra vonatkozó visszajelzés, műszaki támogatás

Az egészségügyi rendszer elszámoltathatósága egy olyan fizetési rendszeren keresztül, amely a magas volumen helyett a magas értéket támogatja, ígéretes lehet az amerikai egészségügyi rendszer átalakítására és a kitűzött célok teljesítésére. A felelős ellátó szervezetek létrehozásához és elterjedéséhez sok munkára van szükség, a sikerhez pedig a felek közti bizalomra, a különböző szemléletmódok kipróbálására és a gyors adaptációra. (SZL)

Forrás:
High Performance Accountable Care: Building on Success and Learning from Experience. Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/Fund-Reports/2011/Apr/High-Performance-Accountable-Care.aspx (letöltés dátuma: 2011.05.03.)

Megjelenés dátuma: 2011-05-04 10:45:34