HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

30 millió Eurós támogatás a 2011-es telemedicinai projektek kidolgozásához – Franciaország

Az Egészségügyi ellátás Főigazgatósága (DGOS) és az Egészségügyben alkalmazott megosztott informatikai rendszerekkel foglalkozó Hivatal (ASIP santé) meghatározta a 2011-es évben megvalósítandó telemedicinai fejlesztések finanszírozásának módozatait Franciaország különböző régiói vonatkozásában.

Ennek értelmében az ország minden Regionális Egészségügyi Hatósága (ARS) anyagi támogatásban részesül az országos célkitűzések megvalósítását elősegítő innovációs projektjeihez. Az átfogó finanszírozás célja a már kidolgozott vagy a továbbiakban kidolgozásra kerülő telemedicinai projektek gyakorlatba való átültetésének támogatása.

A célok között szerepel
- a már folyamatban lévő kezdeményezések támogatása,
- a régiók segítése a telemedicina fejlesztését szolgáló országos stratégiai terv megvalósításában az új orvosi eljárások alkalmazásának ösztönzésével,
- az innováció előmozdítása az egészségi problémával küzdő állampolgárok igényeinek való transzverzális és pluridiszciplináris megfeleléshez,
- maradandó, illetve újra létrehozható szervezeti, jogi és financiális modellek kialakítása.

A 2011-es évre ütemezve az ARS-ek egy 26 millió Eurós támogatást biztosító csomagban részesültek az Állami és a Magán Intézmények Modernizációjára szolgáló Pénzalap keretében.
A csomag két dotáció előirányzatára épül:
- egy, a 26 ARS rendelkezésére bocsátott 14,4 millió Eurós dotáció, melynek prioritást élvező felhasználási területei a következők: orvosi képalkotás és a folyamatos ellátást szolgáló teleradiológia, az agyi érkatasztrófa ellátása, a fogvatartottak egészségügyi ellátása, a krónikus betegségek kezelése, mediko-szociális ellátás gondozóotthonokban vagy a beteg lakóhelyén.

Az ARS-ek választhatják ki az egészségügyi térségek által meghatározott speciális igények alapján az orvosi és a gazdasági vonatkozásban kiemelkedő értéket képviselő projekteket.

- egy 11,6 millió Eurós dotáció 13 ARS számára, az általuk beterjesztett és az agyi érkatasztrófa ellátását szolgáló telemedicinai alkalmazások kifejlesztésére szolgáló 13 innovatív projekt megvalósításához.

Ezeken a dotációkon kívül a 2011-es projektkiírás keretében 3 éves időtartamra 5,8 millió Eurót fognak folyósítani 5 kiemelkedő projektre az ASIP által nyújtott közvetlen szubvenciók formájában. (ZLL)

Forrás:
Télémédecine : un soutien financier de 30 millions d’euros consacré au déploiement des projets en 2011. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2011.05.12.
http://www.sante.gouv.fr/telemedecine-un-soutien-financier-de-30-millions-d-euros-consacre-au-deploiement-des-projets-en-2011.html
(Letöltés dátuma: 2011.05.17.)

Megjelenés dátuma: 2011-05-18 10:46:14