HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

Egészségügyi technológia-értékelés Lengyelországban

Lengyelországban 2004-ben vezették be az egészségügyi alapcsomagra vonatkozó törvényt, mely tartalmazza a katalógusba foglalandó eljárások és technológiák támogatásának útvonalait is.

A katalógusba foglaláshoz, a különböző technológiákat az alábbiak szerint értékelik:
- a lakosság egészségi állapotában előidézett javulás,
- egy betegség következményeire gyakorolt hatás,
- klinikai hatékonyság és biztonság,
- az alkalmazás kockázata,
- költséghatékonyság,
- az egészségügyi rendszerben megnyilvánuló hatás.

Lengyelországban az új orvosi technológiák katalógusba vételét az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezi, azzal, hogy felkéri javaslattételre a Lengyel Egészségügyi Technológiaértékelő Hatóság (AHTAPol) elnökét. A minisztériumi felkérésre, az AHTAPol elnöke az Országos Szaktanácsadó Testületek és az Országos Egészségbiztosító (NHF) illetékes szakembereitől kér be 30 napon belül elkészítendő szakvéleményt a technológia szakterülete és financiális vonzata szerint. A szakvéleményeket beérkezésük után az AHTAPol egyik Tanácsadó Bizottsága értékeli, és ennek alapján készül el az AHTAPol Egészségügyi Minisztérium elé terjesztendő ajánlása.

Az eljárásban időeltolódást okozhat az új technológiákra vonatkozó bejelentési kötelezettség, melynek hiányában az NHF nem kezdeményezhet tárgyalást az egészségügyi szolgáltatókkal.

Az eljárások és technológiák katalógusba vételére vonatkozó változtatásokat az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezheti, illetve hagyhatja jóvá. Változtatás iránti kérelmet a következők nyújthatnak be:
- a szakterület szerint illetékes Országos Szaktanácsadó Testület,
- az NHF elnöke,
- szakmai szervezetek az Országos Szaktanácsadók révén,
- a betegjogi szervezetek, alapítványok szintén az Országos Szaktanácsadók révén

Az új orvosi technológiákat érintő korlátozások a katalógus bármilyen jellegű változtatására is vonatkoznak, és ilyen esetben kiegészítő információk is szükségesek (epidemiológiai jellemzők, a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatás és az állami szektort érintő anyagi vonatkozások).

Az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik a technológiák anyagi támogatására irányuló bármilyen változtatás engedélyezése. Változtatásra vonatkozó kérelmet a fenti kérelmezők bármelyike benyújthat. Az AHTAPol a változtatások iránti igényekről jelentést készít, melyet Szaktanácsadó Bizottsága véleményez, és az AHTAPol elnöke ennek alapján készíti el végső ajánlását az Egészségügyi Minisztérium számára.

Az AHTAPol tevékenységét erőforrásainak korlátozott volta viszont hátráltatja, illetve problémát jelent, hogy nincs közvetlen kapcsolat az AHTAPol ajánlásai, a minisztériumi döntéshozatal, valamint a ráták változásainak az NHF általi bevezetése között.

Az egészségügyi alapcsomag gondolata még egészen új keletű Lengyelországban, minthogy a DRG-rendszert csak 2009-ben vezették be. Mindenesetre jelenleg már számos, beültethető orvosi eszközökkel végzett eljárás élvez anyagi támogatást.

A DRG tarifa tartalmazza a kórházi tartózkodás, a sebészeti beavatkozás, az orvosi ellátás, az ápolás, az orvosi eszközök és a gyógyszerek költségét, valamint minden más direkt és indirekt költséget. A DRG tarifákat az NHF évente frissíti, illetve negyedévente korrigálja, viszont mivel a kiinduló tarifák nagyon alacsonyak voltak, így az esetek többségében továbbra is alacsony szintűek, és ez az új eljárások iránti igény esetén hosszú várólistákhoz és a kórházak növekvő adósságállományához vezet.

A jövőben, Lengyelországban előreláthatólag növekszik az igény a beültethető eszközökkel folytatott beavatkozások iránt, mivel
- a szakemberek egyre több ismerettel és egyre nagyobb gyakorlattal rendelkeznek ebben a vonatkozásban,
- az innovatív technológiákra fordítható anyagi erőforrások előreláthatólag bővülni fognak,
- a betegek egyre tájékozottabbak lesznek, és így egyre inkább igénylik az új eljárások alkalmazását.

Végezetül a magánbiztosítás várható térhódítása szintén pozitív hatást fog gyakorolni a beültethető orvosi eszközökkel végzett eljárások számának alakulására Lengyelországban. (ZLL)

Forrás:
NOWICKI,M.: Developing HTA frameworks in emerging markets: the road ahead. The case of Poland, Eurohealth,16,4,16-17.

Megjelenés dátuma: 2011-05-31 09:49:48