HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: EU egészségügy

A brit NHS európai ügyekbe való bekapcsolódása

Az Eurohealth folyóirat megvizsgálja az EU-s politika hatását az Egyesült Királyság egészségügyi szolgálatára, az NHS re és bemutatja az NHS Európai Iroda tevékenységét.

Az Európai Uniós politika és törvénykezés egyre nagyobb hatással van az NHS szervezetekre, ami az egészségügyi ellátók és ellátásszervezők mellett a munkaadókat és vállalkozókat is érinti. Az EU-s jogszabályok törvényerővel bírnak az Egyesült Királyságban. Az elmúlt években az NHS-nek eleget kellett tennie a Brüsszelből érkező törvényhozásnak olyan szerteágazó területeken, mint a betegek és az egészségügyi szakemberek mobilitása, munkaidő, közbeszerzés, energia hatékonyság. Mindezen változás új kihívásokat jelentett az NHS, az egészségügyi vezetők, a klinikai dolgozók és a politikaalkotók számára egyaránt. Ezért 2007-ben létrehozták az NHS Európai Irodát, hogy figyelemmel kísérje azon fejleményeket, amelyek hatással vannak az NHS-re, és hogy szakértelmével maga is hozzájáruljon az EU-s döntéshozók munkájához.

Az NHS Európai Iroda létrehozásának ideje fontos tényező volt. Az Európai Bíróság nemrég hozott határozata rámutatott, hogy most már a vita nem arról szól, hogy az EU belső piaci szabályai vonatkoznak-e az NHS re, hanem arról, hogy hogyan vonatkoznak. Az Európai Bizottság először vett tervbe egy specifikusan az egészségügyi szolgáltatásokat érintő törvénykezés megvalósítását. Mindez a határon átívelő egészségügyi ellátás direktívájához vezetett 2008-ban, messzemenő következményekkel az NHS számára.

Az eredeti indítvány néhány rendelkezése potenciális konfliktust idézett elő a törvénykezés hatásköre és a nemzeti kormányok felelősségét illetően (az egészségügy szervezése, irányítása, finanszírozása). Pl. a jogosultságok terén az NHS nem rendelkezik meghatározott ellátási katalógussal, amelyre a betegek jogosultak lennének, így az az elv, hogy a betegek más tagállamokban ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mint az NHS ben, zavart okozhat. A betegek választási lehetőségeiben is vannak alapvető különbségek a helyi és a határon átívelő egészségügyi ellátás terén, amennyiben az országon belül a betegek csak az NHS-szel szerződő ellátókat választhatják. A direktívájában végül 2011-ben állapodott meg az Európai Parlament és a Tanács. A tagállamok 2013-ig bezárólag ültethetik át a direktívát a nemzeti jogrendszerükbe.

A belső piaci szabályok mellett az EU-s munkajog szintén jelentős következményekkel jár az NHS számára. Ez főképpen az európai munkaidő direktívára vonatkozik, amelyet 1998 óta alkalmaznak a legtöbb NHS alkalmazottra. A munkaidő direktíva rendelkezéseit fokozatosan vezették be a képzésben levő orvosok számára, akiknek a maximális heti munkaidejét 48 órára csökkentették 2009-re. Az NHS-nek alkalmazkodnia kellett ezekhez a szabályokhoz, de ezzel nem ért véget az ügy. Az Európai Bíróság elé vitt esetek ugyanakkor olyan határozatokhoz vezettek, amelyek kimondták, hogy az ügyeleti idő is munkaidőnek számít.

Az NHS Európai Iroda szerepe az NHS érdekeinek képviseletében fejezhető ki. Ez lehet egy indítvány a tervezés kezdeti stádiumában, amelyről szavazás történik az Európai Parlamentben, vagy lehet már a nemzeti törvényben való megvalósítás stádiumában. Az Iroda ehhez véleményével és szakértelmével járul hozzá, a lehető legkorábban, hogy formálhassa a törvényhozás irányát és biztosítsa, hogy az EU-s döntéshozók tudatában vannak az indítványok egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak. Miután megállapodás történt egy törvénykezésről európai szinten, az Iroda szerepe az, hogy támogassa az NHS szervezeteket a megvalósításban.

Az NHS Európai Iroda információval és tanáccsal is szolgál az NHS vezetők és a klinikai szakemberek számára a különböző EU-s programok és kezdeményezések révén előálló lehetőségek tekintetében. Különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben az NHS szervezeteknek tisztában kel lenniük az EU-s szinten rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekkel. Szintén meg kell vizsgálni az európai partnerekkel folytatott együttműködés lehetőségeit és tanulni az általuk nyer tapasztalatokból.

Az Iroda aktívan részt vesz több európai partner szervezet tevékenységében, amely elősegíti az NHS képviselők és partnereik különböző területeken történő együttműködését. Például a European Hospital and Healthcare Federation nevű szövetség által működtetett Exchange Programme számos NHS vezető számára tette lehetővé, hogy tapasztalatokat szerezzenek más európai egészségügyi rendszerről.

Az NHS Európai Iroda továbbra is hozzá kíván járulni szakértelmével az EU-s döntéshozásban, kiváltképpen a következő területeket érintő EU-s direktívák módosításában: munkaidő, szakképesítések, közbeszerzés, klinikai próbák, orvostechnikai eszközök. Építeni kívánnak a sikeres európai partnerségre is, és továbbra is ösztönzik az NHS részvételét az EU-s projektekben és a közös kezdeményezésekben az európai egészségügyi rendszerek közös kihívásaira való válaszok kidolgozása érdekében. (SZL)

Forrás:
Elisabetta Zanon: The NHS’ engagement with European affairs. Eurohealth, Volume 16 Number 4, 2010.

Megjelenés dátuma: 2011-06-02 15:40:59