HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

Az NHS informatikai rendszer országos kiépítésének kudarca

Az Egyesült Királyság állami kiadásait ellenőrző független szervezet, a National Audit Office közzétett egy jelentést, miszerint a „National Programme for IT in the NHS” nevű informatikai projekt nem kifizetődő és nem jár előnnyel a betegek vagy az orvosok számára.

A National Programme for IT (NPfIT) megvalósítását az NHS Connecting for Health végzi, amely az egészségügyi minisztérium hivatala és az NHS számítógépes infrastruktúrájának kialakításáért felelős. A National Audit Office (NAO) erősen kritikus véleményt fogalmazott meg az NpfIT programról és kétségbe vonta, hogy egyáltalán érdemes-e folytatni a 11,4 milliárd font költségű rendszer fejlesztését.

A NAO szerint az elektronikus betegnyilvántartás megvalósulásának üteme jóval a várakozások alatt marad és nem tudja elérni alapcélját, hogy minden beteg rendelkezzen elektronikus kórlappal. Az eddig megvalósult programokból kevés teljesítette a hozzájuk fűződő reményeket. A betegnyilvántartásra eddig elköltött milliárdok nem tekinthetők kifizetődő befektetésnek, és az eddigi teljesítmény alapján kevés a remény arra, hogy a tervezett további kiadások terén más lenne a helyzet.

A 2003-ban induló program eredeti célkitűzése alapján 2010-re minden betegnek elektronikus kórlappal kellett volna rendelkeznie. Az egészségügyi minisztérium által szerződtetett vállalatok előreláthatólag nem képesek 2015-16 előtt üzembe állítani a rendszereket. A betegdokumentációs rendszer megvalósítása jelentős változatosságot mutat régiónként. A fejlesztések nagyobb ütemben folynak Londonban, bár a GP praxisokat még nem érte el a program és az aktív kórházi környezetben felállítandó rendszerek számát is felére csökkentették.

Ahol a betegnyilvántartási rendszerek már működnek, még mindig nem a minisztérium elvárásai szerint teljesítenek. Az akkut ellátó trösztökben a felállított rendszerek inkább adminisztratív haszonnal bírnak, pl. a vényfelírás terén. Az egészségügyi minisztérium mára megváltoztatta megközelítését és már nem kívánja teljes egészében lecserélni a rendszereket, hanem a trösztök meglevő rendszereire építene.

Az ellenőrző hivatal véleménye szerint az NpfIT eredeti tervezetét nem lehetséges kivitelezni, és mindez újabb példája annak, hogy az egészségügyi minisztérium alaposan alábecsüli egy IT program méretét és komplexitását. A NAO szerint a minisztériumnak be kell ismernie, hogy amit jelenleg tehet, az a károk csökkentésére irányulhat csak, hogy megakadályozzák a közpénzek további pazarlását.

A NAO aggodalmát fejezte ki a tekintetben is, hogy a projektet működtető menedzsment struktúra nagy része felbomlik az új konzervatív-liberális kormány hatalomra kerülésével még a szerződések lejárta előtt. Ezért kérdéses, hogy ki fogja menedzselni a fennálló szerződéseket 2016-ig és ki fog értékelést vagy beszámolót készíteni a program hasznosságáról.

Az egészségügyi minisztérium NAO kritikájára adott válaszában elismerte, hogy a NpfIT eredeti koncepciója elhibázott volt és szükség van változtatásokra. Ezért határozták el még az elmúlt évben, hogy elmozdulnak a központosított, országos IT lefedettség szemléletétől a helyi hatáskör és döntéshozás irányába. A minisztérium ezért úgy véli, az eddig történt befektetésnek megvan a lehetősége, hogy kifizetődő legyen, amennyiben a rugalmasabb szemlélet már lehetővé teszi a helyi NHS számára az egyéni szükségletek meghatározását. (SZL)

Források:
NHS Connecting for Health: A guide to the National Programme for Information Technology
http://www.connectingforhealth.nhs.uk/resources/archive/npfit_brochure_apr_05_final.pdf
The National Programme for IT in the NHS
http://www.nao.org.uk/publications/1012/npfit.aspx
National Audit Office criticises NHS IT as poor value for money. Department of Health, http://www.dh.gov.uk/en/MediaCentre/Statements/DH_126913
(letöltések dátuma: 2011.06.24.)

Jelentés:
The National Programme for IT in the NHS: an update on the delivery of detailed care records systems
http://www.nao.org.uk/idoc.ashx?docId=b2171d57-3120-40a6-abe4-84b878cbf35c&version=-1

Megjelenés dátuma: 2011-06-30 15:02:26