HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségpolitika

A Lengyel EU Elnökség egészségügyi prioritásai

Magyarország Európai Uniós Elnökségét követően, július elseje óta Lengyelország az Európai Unió soros Elnöke.

Az Európai Unió Lengyel Elnöksége népegészségügyi vonatkozásban két fő prioritást tűzött ki célul:
- az európai országok lakosságának egészségi állapotában jelentkező eltérések megszüntetése,
- az agyi problémák és a neurodegenerativ betegségek pl. az Alzheimer-kór megelőzése.

Az európai országok lakosságának egészségi állapotában jelentkező eltérések megszüntetése

Az első prioritás kiválasztása és előkészítése az Európai Unió stratégiai dokumentumainak – „ A közösségi cselekvés második programja az egészségügy vonatkozásában (2008-2013)” és az „Európa 2020-ban” stratégia figyelembevételével történt. Ennek a prioritásnak a keretében a Lengyel Elnökség három kérdésre fog összpontosítani:
- az EU országaiban élő lakosság egészségi állapotában jelentkező eltérések megszüntetése az egészséget meghatározó tényezők – mint a megfelelő táplálkozás és a fizikai aktivitás – szorgalmazásával,
- a gyermekek légzőszervi problémáinak megelőzése és visszafogása,
- a gyermekek kommunikációs zavarainak megelőzése és kezelése e-health és innovatív megoldások révén.

Ennek a prioritásnak a célja, hogy ráirányítsa az Európai Unió tagországainak figyelmét az európai társadalmak egészségi állapotában továbbra is fennálló eltérésekre és ezek megszüntetésének szükségességére.

A Lengyel Elnökség kiemelten fogja kezelni azt a tényt, hogy a jó egészségi állapot és a megfelelő fejlődés korai életszakaszokban megnyilvánuló hatása a későbbi életszakaszok társadalmi és gazdasági státuszára is hatást gyakorol.

Így az egészségi állapotban jelentkező eltérések megszüntetése alapvető az egészségmegőrzés, a betegségmegelőző intézkedések és az oktatás terén folytatott átfogó tevékenységhez, úgy mint azokhoz az eszközökhöz, melyek az emberi fejlődés legkorábbi szakaszaitól kezdve alakítják az egészségtudatos magatartást.

Különös figyelem fog irányulni a gyermekek légzőszervi problémáinak és kommunikációs zavarainak megelőzésére és visszaszorítására.

Európában egy egészséges társadalom kialakításának megvalósítása olyan eszközöket igényel, melyek révén korlátozhatóak és leküzdhetőek lesznek ezek az egészségi problémák. Ilyen eszközök: szűrőprogramok bevezetése, az egészségügyi jelenségek monitorozására szolgáló intézményhálózat megteremtése, valamint az e-health és az innovatív megoldások jobb alkalmazása.


Az agyi problémák és a neurodegenerativ betegségek –mint az Alzheimer-kór –megelőzése

A második prioritás keretében, a Lengyel Elnökség kiemelten fogja kezelni annak szükségességét, hogy állandó figyelem irányuljon az Európai társadalom elöregedésével kapcsolatos kérdésekre, nagyobb szerepet kapjon a tipikusan a kor előrehaladtával járó betegségek megelőzése, visszaszorítása és leküzdése, valamint az egészségügyi rendszerek ezekkel kapcsolatos anyagi stabilitása.

Az agyi problémák kutatásának előtérbe helyezése lehetővé fogja tenni, hogy nagyobb figyelem irányuljon ennek a problémának a jelentőségére Lengyelországban és mindenütt Európában. Ez a törekvés az agyi problémák jobb megértéséhez és elfogadásához fog vezetni a közösség által, és ily módon a beteg emberek diszkriminációjának, társadalmi kirekesztésének csökkenéséhez fog vezetni.

Átfogó értelemben véve, a prioritásban foglalt célkitűzés megvalósítása az Európai Uniót egészségügyi és szociális stratégiájának megvalósításában kívánja támogatni, valamint hozzá kíván járulni az „Európa 2020-ban” stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, inter alia az egészségi állapotban jelentkező eltérések megszüntetésére irányuló tevékenységével. (ZLL)

Forrás:
The priorities of the Polish Presidency in the field of health. Ministerstwo Zdrowia, 2011.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m21&ms=848&ml=pl&mi=848&mx=0&ma=17742

(Letöltés dátuma: 2011.06.29.)

Megjelenés dátuma: 2011-07-05 11:57:10