HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

  - Arhívált tartalom! - 

Az egészségügyi kiadások és a minőség alakulása egy globális fizetési modellt alkalmazó amerikai biztosítónál

A Blue Cross Blue Shield of Massachusetts biztosító globális fizetési modellje a minőség javulását és a költségek mérsékelt csökkenését eredményezte.

Massachusetts állam legnagyobb kereskedelmi egészségbiztosítója, a Blue Cross Blue Shield (BCBS) a növekvő egészségügyi kiadások csökkentése érdekében 2009-ben megvalósított egy globális fizetési modellt „alternatív minőségi szerződés” néven (Alternative Quality Contract, AQC). Az AQC értelmében a BCBS átfogó, globális térítésben részesíti az ellátókat fee-for-service fizetés helyett. A térítési rendszer a betegellátás teljes spektrumát fedi le, benne fekvőbeteg ellátással, járóbeteg ellátással, rehabilitációval, krónikus ellátással és vényköteles gyógyszerekkel. Emellett az ellátók jogosultak lehetnek teljesítmény alapján nyújtott bónusz fizetésre, ha megfelelnek bizonyos minőségi célkitűzéseknek.

A tanulmányban a kutatók megvizsgálták a kiadások és minőség terén elért javulást azon BCBS betegeknél, akiknek a háziorvosi szolgáltatója részt vett az AQC modellben, és kontrollként azon betegeknél, akik szolgáltatója nem vett részt. A kutatás a következő eredményre jutott:

• Az egészségügyi kiadások növekedtek mind az AQC, mind a nem AQC betegek esetén, bár a növekedés mértéke kisebb volt az AQC betegeknél.
• A megtakarítások több mint 80 százalékát az orvosi eljárások, a képalkotási eljárások és a vizsgálatok tették ki. Az ellátás igénybevételének aránya nem változott sokat, amely arra a következtetésre vezette a kutatókat, hogy a megtakarítások többnyire abból származtak, hogy a járóbeteg ellátás az alacsonyabb díjakkal működő ellátók felé mozdult el.
• Az AQC összefüggésbe hozható a teljesítmény javulásával a felnőtt krónikus ellátásban és a gyermekgyógyászatban, a felnőtt megelőző ellátásban azonban nem. A minőség javulása a pénzügyi ösztönzőknek és a Blue Cross Blue Shield által nyújtott adattámogatásnak tudható be.

Az AQC az orvosi beutalási minták megváltozásához vezetett, vagyis az AQC-ben résztvevő betegeket olyan ellátókhoz utalták, amelyek alacsonyabb díjakat számoltak fel. Az ilyen módosulások széleskörű hatással járhatnak, mivel a beutalási mintákban beálló változások befolyást gyakorolhatnak az egészségügyi piac árrendszerére, ahol a magas díjakkal működő intézmények nyomás alá kerülnek a lecsökkent beteg volumen következtében. (SZL)

Forrás:
Zirui Song et al.: Health Care Spending and Quality in Year 1 of the Alternative Quality. The Commonwealth Fund, http://www.commonwealthfund.org/Content/Publications/In-the-Literature/2011/Jul/Alternative-Quality-Contract.aspx (letöltés dátuma: 2011.07.26.)

Megjelenés dátuma: 2011-07-28 13:17:04