HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Népegészségügy

A hatékony egészségmegőrzés új modelljei az észak-európai országokban

Az észak-európai országok – kedvező népegészségügyi tendenciáik fenntartása érdekében – új társadalmi és pénzügyi vonatkozású modelleket dolgoztak ki.

Az északi országokban a születéskor várható élettartam nemzetközi viszonylatban rendkívül magas: Dániában 79, Finnországban 80, Norvégiában és Svédországban 81, Izlandon 82 év. A széles körben elterjedt krónikus betegségek már jó ideje csökkenő tendenciát mutatnak. Bár Finnország 40 évvel ezelőtt még élen járt a szívbetegségek okozta mortalitást jelző nemzetközi statisztikákban, jelenleg kardiológiai viszonylatban lakosságának egészségi állapota megközelíti észak-európai szomszédjaiét, bár a finn férfiak szívbetegség okozta mortalitása még így is magasabb, mint a többi északi ország által regisztrált hasonló statisztikák. A szívbetegség okozta mortalitás ezen kívül még a dán nők körében mutat kiugró értéket.

A születéskor várható élettartam pozitív alakulása az átfogóbbá váló kormányzati támogatás és számos sikeres népegészségügyi kezdeményezés (mint pl. a dohányzás jelentős mérvű csökkentése) együttes eredménye. Az északi országok lakosságának egészségi állapotában azonban még továbbra is fennáll számos, a helytelen életvitelre potenciálisan visszavezethető probléma: obezitás, cukorbetegség, illetve a túlzott alkoholfogyasztás miatt fellépő elmeegészségügyi problémák, stb.

A krónikus betegségek megelőzése és a hatékony egészségmegőrzés, azonban nemcsak az egészségügyi szektor, hanem a társadalom minden szektorának összehangolt intézkedéseit, így a politikai döntéshozók, az egészségügyi szolgáltatók, az önkormányzatok, a nemkormányzati szervezetek és a média együttes fellépését igényli.

Finnországban új egészségmegőrző hálózatokat építettek ki. A kórházi körzetek által irányított hálózatok együttműködése révén, mely komoly segítséget jelent az alapellátásnak és a regionális önkormányzatoknak, minden szinten elérhetővé válnak a preventív szolgáltatások. A gyermekklinikai és az iskolaegészségügyi ellátás hozzáférhetőbbé tételével, mely az előzőekben sokszor gondot jelentett, hatékonyabbá válik a betegségmegelőzés.

Svédország 2003-ban vezette be országos népegészségügyi stratégiáját, mely a 0-18 éves gyermekeket nevelő szülők számára segítséget nyújtó speciális irányelveket is tartalmaz. Svédországban az egészségtelen életvitelnek tulajdonítható társadalmi kiadások csökkentését hosszú távú – gyermekekre, fiatalokra és idősekre egyaránt vonatkozó – integrált megközelítéssel kívánják megoldani, és népegészségügyi pénzalapok létrehozását tervezik a lakosság egészségi állapotának javítására szolgáló hosszú távú beruházásokhoz.

Dániában az Egészség Társadalmi Meghatározóival foglalkozó WHO-bizottság tevékenysége nyomán végeztek speciális vizsgálatot az egészségügyi egyenlőtlenségek okainak jobb megismerésére, illetve azoknak az intézkedéseknek a meghatározására, melyek az egyenlőtlenségek hatását minimálisra csökkenthetik. „Az egészségügyi egyenlőtlenségek okai és az ezekkel szemben hozott intézkedések” című jelentés szolgál kiindulási alapul az egészségügyi egyenlőtlenségekkel szemben készülő új stratégiához Dániában.

Norvégia jelenlegi egészségügyi reformjának központi részét képezi a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés előmozdítása országos, regionális és helyi szinten. Az újonnan életbe léptetett Népegészségügyi Törvény öt kulcsfontosságú tényezője: az egyenlőség, az egészség minden politikában, a fenntartható fejlődés, az elővigyázatosság elve és a felelősségteljes részvétel. Egyes önkormányzatok az országosan és helyi szinten egyaránt megvalósítandó felelősségvállalást helyi fejlesztéseikkel illusztrálva, jelentősen járultak hozzá az új törvény életbelépéséhez.

Izland vonatkozásában a „6H Cube” elnevezésű projekt a példa az egészséget szolgáló holisztikus és koordinált kezdeményezések sikerére. A projekt, mely az ország alapellátásában dolgozó szakemberek és az Izlandi Népegészségügyi Intézet munkatársainak együttműködésével jött létre, az állami iskolákban dolgozó nővérek által folytatott egészségnevelés egységessé tételét tűzte ki célul, és ehhez mindenki számára rendelkezésre bocsátotta az egészségi állapot megőrzésére szolgáló tananyagot, mely az interneten is hozzáférhető. (ZLL)

Forrás:
Nordic countries seek new models for effective health promotion, Ministry of Social Affairs and Health, Finland, 2011.08.24.
http://www.stm.fi/en/pressreleases/pressrelease/view/1565683#en
(Letöltés dátuma: 2011.09.21.)

Megjelenés dátuma: 2011-09-22 09:44:24