HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Az egészségbiztosítás kiadásainak alakulása Franciaországban

A francia társadalombiztosítás finanszírozására vonatkozó 2012-es törvénytervezet szerint, a költségek visszaszorításával kapcsolatos irányelvek lesznek a továbbiakban is irányadóak Franciaországban.

Franciaországban, az egészségügyi kiadások alakulására vonatkozó országos célkitűzésben (ONDAM) rögzített kiadásnövekedést (+ 3%) 2010-ben sikerült tartani, és előreláthatólag a 2011-re rögzített érték (+2,9%) túllépésére sem kerül sor. Az egészségügyi kiadások visszaszorítása előreláthatólag 2012-ben is folytatódni fog az ONDAM-ban a teljes egészségügyi szektorra rögzített +2,8%-os érték előirányzatának betartásával. A teljes egészségügyi rendszer 2012-es deficitjére vonatkozó előrejelzés 5,9 milliárd euró.

Az egészségbiztosítás kiadásainak növekedését a fekvőbeteg-ellátó intézményeken kívüli és belüli ellátásra egyaránt 2,7%-ban jelölték ki. A kórházon kívüli ellátás költségeinek visszaszorítására 550 millió eurós összeghatár a célkitűzés. Mindenesetre költségtakarékosságot szolgáló intézkedésekre a leginkább ráfordításigényes területeken – így a kórházi ellátásban és a gyógyszerelés területén – kerül majd sor.

A kórházi szektor kiadásainak csökkentésére már évek óta hoznak a struktúrát érintő intézkedéseket: a kórházak irányításának modernizálása, az ellátás transzverzális irányítása a regionális egészségügyi hatóságok (ARS) által, a kórházak szervezeti átalakítását célul kitűző projektek a 2012-es kórházi reformterv ("Hôpital 2012") keretében, auditok a kórházak teljesítményére vonatkozóan.

A 2012-es évben folytatódik a struktúra-átalakítás. A társadalombiztosítás finanszírozására vonatkozó 2012-es törvénytervezet pénzalapot (FIR) hoz létre azoknak a regionális intézkedéseknek a meghozatalára, melyek az ARS-ek számára lehetővé teszik az ambuláns, a kórházi és a prevenciót szolgáló szektorok számára nyújtott hitelek kölcsönösségi alapon történő hasznosítását, illetve prioritás szerinti elosztását.

Ezen felül, folytatódik a fekvőbeteg-ellátó intézmények modernizálása a kórházi reformterv révén, melynek első fázisa, egy ötmilliárd eurós beruházással teremtett lehetőséget olyan projektek megvalósítására, melyek az intézmények standardokhoz való igazodását, informatikai rendszereinek modernizálását és a térségi együttműködés elősegítését tűzték ki célul.

Az egészségügyi kiadások növekedéséhez vezető másik jelentős tényező a gyógyszerfogyasztás. A francia lakosság egy lakosra jutó 525 eurós átlagával világszinten a negyedik helyet foglalja el, de a gyógyszerfogyasztás mértéke stabilizálódni látszik.

Franciaországban azok a 2012-re tervezett intézkedések, melyek meghatározóak az egészségügyi kiadások alakulása szempontjából, a következők: a gyógyszerárak csökkentése, a generikumok alkalmazásának előtérbe helyezése és ösztönzők alkalmazása az orvosi praxisok színvonalának emelésére. (ZLL)

Forrás :
Assurance maladie : sur la trajectoire "d'une évolution responsable des dépenses.
Portail du Gouvernement, 2011.09.27.
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/assurance-maladie-sur-la-trajectoire-d-une-evolution-responsable-des-depenses
(Letöltés dátuma: 2011.09.27.)

Megjelenés dátuma: 2011-09-29 09:07:16