HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

A hosszú távú ellátás biztosítása Franciaországban

Az előrejelzések szerint, az elkövetkező 50 évben a segítségre szoruló idősek aránya meg fog kétszereződni az OECD-országokban.
Franciaországban a hosszú távú ellátás (LTC) állami fedezete nemcsak a szociális segítségnyújtás tradícióin alapul, hanem a közreműködők és az anyagi erőforrások sokféleségén is, de az állami támogatás mellett az utóbbi időben előtérbe került a magánbiztosítás szerepe is

A hosszú távú ellátás, mely egészségügyi és szociális elemeket egyaránt tartalmaz, az életvitelükhöz segítségre szoruló emberek naponta történő ellátását feltételezi hivatalosan kirendelt vagy önkéntes segítők révén. Az autonómia elvesztése bármely életkorban előfordulhat, de a jelenség az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá válik. Míg az autonómiájukat elvesztők aránya megkétszereződik, addig az önkéntes segítők száma folyamatosan csökken. Az ilyen ellátás állami fedezetének hiánya számos idős ember és családja számára anyagi szempontból katasztrofális következményekkel járhat, és erre jelenthet megoldást a biztosítási piac ilyen jellegű fejlesztése, melyben az USA és Franciaország élen jár.

A tanulmány a SHARE (Egészség, öregedés és nyugdíjbavonulás Európában) adatbázis alapján vizsgálta a hosszú távú ellátásra (LTC-re)nyújtott biztosítási fedezet iránti igényt meghatározó tényezőket: jövedelem, iskolázottság, örökhagyás valószínűsége, családstruktúra, az autonómia elvesztésével kapcsolatos tapasztalatok, kockázatos magatartásformák, az önkéntes gondozás és az egészségi állapot milyensége.

Az LTC finanszírozása országról-országra változik. Minthogy az LTC-re fordított kiadások az egészségügyi költségvetések egyre nagyobb részét képezik, számos ország az egészségügyi kockázatoktól elkülönített új rizikóként kezeli az önálló életvitelre nem képes személyek mások segítségére való ráutaltságát. Ausztriában, Németországban, Luxemburgban és Japánban a társadalombiztosítás új ágaként vezették be az LTC-biztosítást, állami és magán partnerségen alapuló vegyes finanszírozási fedezetet nyújtva a probléma ellátására.

Franciaországban az LTC állami fedezete nemcsak a szociális segítségnyújtás tradícióin alapul, hanem a közreműködők és az anyagi erőforrások sokféleségén is. Országos szinten az egészségbiztosítás a kezelési költségek fedezetét látja el, a nyugdíjbiztosítási rendszer pedig a megélhetési költségek jó részének finanszírozásához nyújt segítséget.

Az Autonómia elvesztésével kapcsolatos, személyre szabott támogatás (APA) regionális szinten, tanácsi közvetítéssel nyújt támogatást a 60 éven felüli rászorulóknak, függetlenül anyagi helyzetüktől és lakóhelyük földrajzi elhelyezkedésétől. Ezzel együtt, csak az alacsony jövedelemmel rendelkezők mentesülnek a költségekhez való hozzájárulás alól, amely az összköltség 80 százalékát is kiteheti.

A támogatás finanszírozása központi és regionális önkormányzati erőforrásokból történik. Mivel az LTC finanszírozása ily módon igen bonyolult, javaslat született az LTC-biztosításnak a társadalombiztosítás ötödik ágaként való bevezetésére, de erről mind ez ideig még nem született döntés.

Mindenesetre az állami támogatás mellett előtérbe került a magánbiztosítás szerepe is, bár ezt az USA-val ellentétben Franciaországban nem segítik elő kedvezményes adózáson alapuló ösztönzők. A francia piac sikere abban rejlik, hogy ellentétben az USA-val, ahol a támogatás összege az LTC kiadások arányában, szolgáltatások szerint kerül megállapításra, a francia biztosítók által nyújtott készpénzes támogatás révén a biztosítottak maguk szervezhetik meg ellátásukat.

A SHARE-ből kiinduló, és 2530 megfigyelésen alapuló vizsgálat 52,7 százalékos biztosítási lefedettséget mutatott ki a vizsgálat résztvevői körében, és ez gondozóotthoni ellátásra, szakdolgozó általi otthoni gondozásra vagy önkéntesen nyújtott otthoni ellátásra egyaránt vonatkozott. A vizsgálat eredményei szerint leginkább a közepes jövedelemmel rendelkező emberek kötnek LTC-biztosítást, mivel az alacsony jövedelműek fedezete állami részről megoldottabb.

A több tényezőt figyelembe vevő vizsgálat eredményei szerint, LTC-biztosítást az érintettek általában nem a saját érdekükben kötnek elsősorban, hanem a gondozásukat önkéntesen ellátókat kívánják ily módon megóvni a potenciálisan rájuk nehezedő anyagi terhektől, illetve a gondozással járó, erőt próbáló igénybevételtől. (ZLL)

Forrás:
COURBAGE,C. – ROUDAULT,N.: On Insurance for Long-term Care in France. CESifo DICE Report, 2010.2.
http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192820.PDF
Dependence: Bachelot for a „Massive Base of Solidarity”, Daily News, 2011.05.11.
http://burgundy-talent.com/dependence-bachelot-for-a-massive-base-of-solidarity/
(Letöltés dátuma: 2011.09.30.)


Megjelenés dátuma: 2011-09-30 13:38:06