HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi dolgozók

Helyzetkép az orvosok státuszáról Belgiumban

Belgium szociális- és egészségügyi minisztere, Laurette Onkelinx tájékoztatást adott közzé az ország orvosainak az egészségbiztosítással való szerződéses viszonyáról, mely meghatározó az egészségügyi szolgáltatások díjtételei szempontjából.

A miniszterasszony tájékoztatása szerint az ország orvosainak mintegy 22 százaléka nem szerződéses orvos, és ily módon az egészségügyi szakemberek közül sokan szabadon határozzák meg szolgáltatásaik díjtételeit. Ez ugyan csak valamivel több mint minden ötödik orvos – 2009-ben 34 255 orvosból 7827 orvos – nem szerződéses státuszát jelzi, de az arány enyhe emelkedést mutat a 2008-ban regisztrált 20 százalékhoz képest.

Az átfogó számadat azonban fontos tendenciát jelez. Az orvosok 22 százaléka, akik nem kötöttek szerződést a belga egészségbiztosítással, az egészségügyi szolgáltatásoknak mindössze 17 százalékát nyújtották a vizsgált időszakban a lakosság számára. Ez az eltérés a feltételezések szerint két okra vezethető vissza : egyrészt a karrierjük vége felé tartó orvosok már nem találják fontosnak a szerződéskötést szolgáltatásaik csökkenő száma miatt, másrészt a szerződésben nem álló orvosok kevesebb szolgáltatást nyújtanak, mint a szerződéses orvosok, mivel a nagyobb díjtételek mellett is ezeket a konzultációkat választó betegek ellátására több időt fordítanak.

A szerződéses státusz rátái szakterületek és földrajzi területek szerint is jelentős eltéréseket mutatnak. Az általános orvosok szívesebben választják a szerződéses státuszt, mint a szakorvosok. Ezt jelzi a szabadon megválasztott díjtételek aránya is. Míg az általános orvosok kevesebb mint 19 százaléka kívánja szabadon meghatározni szolgáltatásai tarifáit, a szakorvosok esetében ez az arány 27 százalék.

A szerződéses státuszban eltérések mutatkoznak a szakorvosok között is. Szakterület szerint a nőgyógyászat,a szemészet, a plasztikai sebészet és a bőrgyógyászat specialistái között van a legtöbb szerződéses viszonyban nem álló szakember.

A regionális eltérések a következőket jelzik : Brüsszelben a legkevesebb a szerződéses orvos. Itt az általános orvosok 34 százaléka és a szakorvosok 31,3 százaléka nem áll szerződésben az egészségbiztosítással. Flandriában és Vallóniában a szerződéses viszonyban nem álló orvosok aránya 21 százalék körül mozog. Flandriában különösen nagy az eltérés a szerződött és a nem szerződött orvosok aránya között : ítt az általános orvosok 86,6 százaléka és a szakorvosok 70 százaléka állt a vizsgált időszakban szerződésben a biztosítással, szemben a nem szerződött orvosok 13,4 és 30 százalékos arányával. (ZLL)

Forrás :
ROCOUR,V.: Plus d’un médecin sur 5 est non conventionné. La Libre Belgique, 2011. 10.25.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/695508/plus-d-un-medecin-sur-5-est-non-conventionne.html
(Letöltés dátuma:2011.10.25.)

Megjelenés dátuma: 2011-10-25 10:43:09