HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi Világszervezet (WHO)

A Harmadik Egészségügyi Miniszteri Fórum eredményei. Banja Luka, Bosznia-Hercegovina, 2011. október 13-14.

A Bosznia Hercegovinában, 2011. október 13-14-én tartott Harmadik Egészségügyi Miniszteri Fórumon aláírásra került a „Banja Luka-i Kötelezettségvállalás”.Az első és a második Egészségügyi Miniszteri Fórum „Kötelezettségvállalására” Dubrovnik-ban és Skopje-ban, 2001-ben és 2005-ben került sor.

Jelenleg, a Harmadik Egészségügyi Miniszteri Fórumon aláírt „Banja Luka-i Kötelezettségvállalás” ötéves időtartamra irányozza elő az egészség társadalmi és gazdasági vonatkozásainak áttekintését és a nem fertőző betegségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseket az „Egészséget minden vonatkozásban” irányelvek és a szektorközi együttműködés révén, és ezzel a WHO Európai Régiójában egyedülálló törekvést fogalmaz meg.

A „Kötelezettségvállalás” aláírói szerint történelmi jelentőségű előrelépés történt a népegészségügyi célok előmozdítására irányuló regionális szintű együttműködés szorosabbra fűzésére való törekvésben.

A Dél-Kelet Európai Egészségügyi Hálózat tíz országa – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Izrael, Montenegro, a Moldovai Köztársaság, Románia, Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – megállapodott
- a regionális szintű népegészségügyi együttműködés fenntartásában és megszilárdításában Dél-Kelet-Európa vonatkozásában,
- egyenlőségre és elszámoltathatóságra való törekvésben az egészségügy területén,
- a nem fertőző betegségek megelőzésére és visszaszorítására irányuló egészségügyi szolgáltatások és kapacitások megerősítésében,
kiemelt figyelmet fordítva az „Egészséget minden vonatkozásban” irányelvek alkalmazására minden az egészség egyenlő hozzáférését és a helyi és országos szintű beruházásokat érintő döntésnél.

A Fórum résztvevői megünnepelték a Dél-Kelet-Európa régiói között 10 éve tartó szoros népegészségügyi együttműködést, mely nemcsak produktív szakmai tapasztalatcserében nyilvánul meg, hanem eredményei közé számítható még kilenc regionális egészségfejlesztő központ és tíz helyi szintű elmeegészségügyi központ felállítása, valamint egy 60 intézményből álló regionális népegészségügyi hálózat kiépítése is.

A Banja Luka-i „Kötelezettségvállalás” felhívja a WHO Európai Régiójához tartozó országok kormányait és a partnerszervezeteket a Dél-Kelet-Európai Hálózatnak, az általa kitűzött nagy léptékű célok elérésében való támogatására, és azt a meggyőződést fogalmazza meg, hogy az országos, regionális, dél-kelet-európai és összeurópai szintű együttműködés nagymértékben mozdítja elő a területen élő lakosság egészségét és jólétét.

A Fórum résztvevői megvitatták az NCD-k Dél-Kelet-Európát sújtó betegségterhét, és áttekintették az NCD-kel kapcsolatban a 2011-es év folyamán elért eredményeket, így a Moszkvai Deklaráció elfogadását, a Nem fertőző Betegségek Megelőzésére és Visszaszorítására irányuló Európai Stratégia Megvalósításának Akciótervét és az ENSZ NCD-kel kapcsolatos felsőszintű találkozójának Deklarációját.

A nem fertőző betegségek – mint a szívbetegség, az agyvérzés, a cukorbetegség és a krónikus tüdőproblémák – jelentik a betegségre és halálra vezető legfőbb okokat Dél-Kelet-Európában. A régió ezzel kapcsolatos gyakorlata változatos képet mutat: egyes országok rendkívül jó statisztikákkal rendelkeznek a kardiovaszkuláris betegségek és a méhnyakrák előfordulásának visszaszorításában, mások még most készítik elő az ezekkel a betegségekkel szembeni szervezett fellépésüket.

A Fórum áttekintette a népegészségügyi programok gyorsan megmutatkozó eredményére vonatkozó evidenciákat: így például néhány dohányzással kapcsolatos betegség előfordulásának csökkenése már 1-2 éven belül jelentkezett a dohányáruk árának emelése és a közterületeken való dohányzás betiltása után. Ebben a vonatkozásban nagy tere van a regionális együttműködésnek, melynek előmozdítására egy új egészségfejlesztő központ épül Montenegro-ban.

A Fórum értékelései szerint a népegészségügyi eredmények eléréséhez önmagában nem elegendő az egészségügy keretei közötti összefogás, hanem más (társadalmi és környezeti kérdésekkel foglalkozó) szektorok egészségüggyel való hatékony együttműködése is alapfeltétele a nem fertőző betegségek megelőzésének és visszaszorításának. (ZLL)

Forrás:
Banja Luka Pledge signed. WHO, 2011.10.13-14.
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/public-health-services/news/news3/2011/10/banja-luka-pledge-signed
(Letöltés dátuma: 2011.10.26.)

Megjelenés dátuma: 2011-10-27 13:57:11