HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Népegészségügy

Az elkerülhető halálozás trendjei 16 országban

A Health Policy szakfolyóirat tanulmánya 16 fejlett ország elkerülhető halálozását, mint az egészségügyi rendszer teljesítmény mutatóját vizsgálja.

Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a különböző egészségügyi rendszerek teljesítményének összehasonlítása iránt. Mivel az egészségügy a költségvetés jelentős hányadát teszi ki, az országok kényszer alatt állnak, hogy forrásaikat hatékonyan használják fel. A teljesítmény értékelésére léteznek már módszerek, amelyek indikátorokon keresztül próbálják megragadni az egészségügyi rendszerek különböző aspektusait, azonban az általánosan használt indikátorok nem állnak egyértelmű kapcsolatban az egészségügyi eredményekkel, és az összehasonlítások szakpolitikai értelmezése sem mindig világos.

Az elkerülhető halálozás (amenable mortality) koncepcióját azért fogalmazták meg a 70-es években, hogy érthetőbbé váljon, hogyan járul hozzá az egészségügy a népegészségügyi helyzethez. A szükségtelen és idő előtti halálozás fogalmát az „American Working Group on Preventable and Manageable Disease” munkacsoport alkalmazta először, és azon betegségekből eredő korai halálozást tükrözi, amelyek az időszerű és hatásos egészségügyi ellátás megléte esetén nem történtek volna meg. Az „amenable mortality” az „avoidable mortality” fogalmának részét képezi és azokra a halálesetekre korlátozódik, amelyek az egészségügyi ellátáshoz köthetők. Általában az „avoidable mortality” a halálozás azon eseteit foglalja magában, amelyek 75 éves kor alatt állnak be és potenciálisan elkerülhetők lettek volna megelőző vagy gyógyító beavatkozások révén.

Az elkerülhető halálozás fogalmát széles körben alkalmazták Európában is, pl. az angol egészségügyi minisztérium és az OECD indikátorként használja az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérésére. A fogalom használata rámutatott arra, hogy az egészségügy pozitív hatást fejtett ki több iparosodott ország népegészségügyi helyzetére a 80-as és a 90-es évek folyamán. Az elkerülhető halálozás fogalmát országok közötti összehasonlításra is használják – pl. egy a 90-es évek végén készült tanulmány rámutatott, hogy az Egyesült Államok más iparosodott országokhoz képest elmarad ebben az indikátorban. A jelen tanulmány arra a munkára épít és megvizsgálja, hogy változott-e az Egyesült Államok pozíciója.

A Health Policy tanulmányában 16 ország mortalitási adatait vetik össze: Ausztria, Ausztrália, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok. Az adatokat a WHO halálozási adatbázisából vették 1997-től 2007-ig terjedően, a halálozás kódolása az ICD9/10 szerint történt nemek és ötéves korsávok szerint. Az egészségügyi ellátáshoz köthető halálokok között a következők találhatók: gyermekkori fertőzések, kezelhető rákbetegségek, diabetes, agyérrendszeri megbetegedések, hipertónia, műtéti eljárásokból adódó komplikációk, ischaemiás szívbetegség. A tanulmányban az elkerülhető (amenable) halálozás az ischaemiás szívbetegségek 50%-át teszi ki.

A tanulmány eredményei szerint a gazdagabb országokban a 75 éves kor alatti mortalitás jelentős részét képezi az a fajta halálozás, amely az időben történő, hatásos egészségügyi ellátásra válaszolni képes okokból ered. Bár 1997 és 2007 között az ilyen betegségekből eredő halálozás valamennyi vizsgált országban csökkent, ennek mértéke és sebessége változatosságot mutat. A 16 országból tízben tapasztalható 30%-os vagy annál nagyobb csökkenés, míg az Egyesült Államokban és Görögországban ennek aránya csak kevéssel van 20% fölött. Ennek következtében 2007-ben az Egyesült Államokban az elkerülhető halálozás szintje majdnem kétszer annyi volt, mint Franciaországban. A teljes mortalitási szint az Egyesült Államokban volt a legmagasabb, a nőknél és a férfiaknál egyaránt. Számokban kifejezve, az elkerülhető halálozás 100 ezer lakosra eső standardizált halálozási arányszáma (SDR 0–74) az Egyesült Államokban (95,54) és az Egyesült Királyságban (82,54) volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb Franciaországban (55,00) és Ausztráliában (56,92) volt.

Az elkerülhető halálozás fogalma azt tükrözi, mi történhetne az időben történő, hatásos egészségügyi ellátás esetén. Ugyanakkor elismeri, hogy problémás lehet, ha egy kimenetet (jelen esetben halálesetet) az egészségügy bizonyos aspektusainak tulajdonítanak, mivel a legtöbb kimenet többtényezős tulajdonsággal bír. Így az eredmények értelmezésénél szükség van bizonyos fokú ítéletalkotásra is, mivel a több okból eredő halálozás az események bonyolult láncolatának végső stádiumát képezi, ahol megjelennek társadalmi és gazdasági tényezők, az életmód változói, a megelőző és gyógyító ellátás korábbi igénybe vétele. Ezen kapcsolódó, több időszakon átívelő tényezők komplexitása megakadályozza, hogy bármilyen egyszerű igazítás megvalósulhasson közöttük.

Az elemzés csak országos szinten történt, vagyis az adatok nem lettek szétválasztva régió, etnikum vagy társadalmi-gazdasági jellemzők alapján, így a népességeken belül meglevő potenciális változatosság rejtve maradt. Bizonyítékok állnak rendelkezésre a tekintetben, hogy Ausztrália, Új-Zéland és az Egyesült Államok kisebbségei körében (bennszülöttek, afrikai amerikaiak) magasabb az elkerülhető halálozás a nem bennszülött és fehér amerikai lakossághoz képest. Az Egyesült Államokban nagy a változatosság az államok között is, ami arra utal, hogy a különbségek nem tulajdoníthatók kizárólag életmódbeli vagy biológiai tényezőknek. Az Egyesült Államokat érintő másik fontos megfigyelés az egészségügyi rendszer gyenge teljesítményére vonatkozik, amint az elkerülhető halálozás szerinti értékelés erre rámutat. Mivel a többi fejlett országban folyamatos javulás történik ezen a téren, a rosszabb teljesítmény többek közt a teljes lefedettség hiányának és a magas egészségügyi költségeknek tudható be. (SZL)

Forrás:
Nolte, Ellen: Variations in amenable mortality – Trends in 16 high-income nations. Health Policy, Volume 103, Issue 1, November 2011.

Megjelenés dátuma: 2011-11-03 14:51:03