HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Rehabilitáció és hosszú távú ellátás

A fogyatékossággal élők számára nyújtott egészségügyi-szociális szolgáltatások fejlesztése Franciaországban

Franciaország Társadalmi Kohéziós és Szolidaritási Minisztériumának vezetése október 28-án felkért egy, a szociálisügyek irányításában nagy tapasztalattal rendelkező független szakértőt, hogy 2012 márciusáig dolgozzon ki javaslatokat a fogyatékossággal élő állampolgárok szociális és egészségügyi-szociális ellátásának előmozdítására.

Franciaországban a fogyatékossággal élők érdekében hozott 2002-es, 2005-ös és 2009-es törvény komoly változásokat idézett elő a handicap-pel élés intézményi és adminisztrációs hátterében. Különösen a 2005. február 11-i törvény irányított fokozott figyelmet a fogyatékossággal élők társadalmi életbe való bevonására és esélyegyenlőségének megteremtésére, illetve ennek megvalósításában az egészségügyi-szociális intézmények és részlegek szerepének jelentőségére.

Marie-Anne Montchamp, társadalmi kohézióért és szolidaritásért felelős államtitkár felkérte Jean-Yves Hoquet, nagy kitekintéssel és felsővezetői múlttal rendelkező független szakértőt, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat az egészségügyi-szociális szektor fogyatékosügyi tevékenységet végző intézményeinek és szolgáltatásainak fejlesztésében kiemelt szerepet betöltő illetékesekkel – a különböző szervezetek, regionális egészségügyi hatóságok, megyei tanácsok vezetőivel, valamint az Autonómiáért Szolidaritást vállaló Országos Pénztár vezetésével.

Az egyeztetés a várakozások szerint kiindulásul fog szolgálni az elvárások közös felméréséhez és a stratégiák 2012 márciusáig történő kidolgozásához.

Mindezzel egy időben, az előzetes ütemezés szerint kerül majd sor 51 ezer új férőhely kialakítására a fogyatékossággal élő felnőttek és gyermekek részére megfelelő elhelyezést és ellátást biztosító intézményekben. A terv megvalósításában, melyhez az állam nyújt dotációt, a regionális egészségügyi hatóságok kiemelt szerepet fognak játszani.

Az egészségügyi és az egészségügyi-szociális szolgáltatások terén az előző évtizedben hozott jogszabályok révén elért eredmények alátámasztják a pozitív változások intézményi támogatásának szükségességét, így a 2010-ben felállított regionális egészségügyi hatóságok és partner intézményeik közötti partnerségi kapcsolatok kiépítésére és továbbfejlesztésére is megkülönböztetett figyelem irányul. (ZLL)

Forrás:
Faire évoluer les services médico-sociaux accompagnant les personnes handicapées. Portail du Gouvernement, 2011.11.03.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/gouvernement/faire-evoluer-les-services-medico-sociaux-accompagnant-les-personnes-handicapees
Handicap : des lois de 2002 à la loi du 11 février 2005 ? Loi handicap.
http://www.loi-handicap.fr/
(Letöltés dátuma: 2011.11.07.)

Megjelenés dátuma: 2011-11-09 09:00:33