HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: e-egészségügy

Az e-recept használata az Európai Unióban

A jelen összefoglaló az európai eHealth infrastruktúrán belül az elektronikus recept elterjedtségét vizsgálja.

Az e-recept meghatározása

Az e-recept (ePrescription) az alapellátásban vagy járóbeteg szakellátásban felírt recept elektronikus úton történő átvitele egy gyógyszertárba, ahol a beteg átveheti a felírt gyógyszert. Ehhez az szükséges, hogy a rendelőben a gyógyszerfelírás bekerüljön a betegnyilvántartási rendszerbe egy elektronikus dokumentum (recept) létrehozása céljából, majd kommunikációs kapcsolatokon keresztül továbbításra kerüljenek egy specifikus gyógyszertárba vagy egy országos e-recept tárházba. A gyógyszerrendelést számítógépes döntéstámogatás is segítheti, még mielőtt sor kerülne a vények elektronikus küldésére.

Az alapellátásban történő elektronikus vényfelírást meg kell különböztetni a kórházakban alkalmazott számítógépes technológiától, amelyet a gyógyszerfelírás és az adminisztráció elősegítésére használnak. A kórházi környezetben a zárthurkú (closed loop) gyógyszer adminisztrációs rendszer tekinthető szabványnak, amely magában foglalhatja a gyógyszerek összeegyeztetését és a káros gyógyszerhatások monitorozást is. A zárthurkú rendszerek általában tartalmaznak egy elektronikus gyógyszer adminisztrációs nyilvántartást (eMAR) és egy számítógépes rendelési bejegyzést ellátók/orvosok számára (CPOE).

Az e-recept jelenlegi helyzete Európában

Jelenleg kevés európai országban valósítottak meg egész országra kiterjedő ePrescription szolgáltatást. A legtöbb tagállam (16) azonban már 2006-ban az eHealth stratégia vagy megvalósítási terv részeként tekintett rá, ez a szám 2010-re 22-re nőtt. Országos szintű, teljes elektronikus vényfelírási rendszert csak Dániában, Észtországban, Izlandon és Svédországban használnak. Hollandiában csak néhány régióban terjedt el rutinszerűen, különböző szinteken, a háziorvosi vagy kórházi környezettől függően. Országos vagy regionális megvalósításra szánt kísérleti projektek a Cseh Köztársaságban, Finnországban, Olaszországban és Lengyelországban találhatók. A betegek egyedül Dániában férhetnek hozzá gyógyszer profiljukhoz, és válthatnak ki ismételten egyes, már felírt gyógyszerből pl. az interneten keresztül.

Spanyolország Andalúzia régiójában az e-recept a betegnyilvántartással és a gyógyszertárak logisztikai és számlázási rendszerével van összekapcsolva. A spanyol kormány tervbe vette az ilyen szolgáltatásoknak az egész ország egészségügyi rendszerére történő kiterjesztését. Portugáliában az elektronikus vényfelírás csak helyi szinten került megvalósításra néhány kórházban és gyógyszertárban, a receptek továbbítása a háziorvosi rendelőből a gyógyszertárba azonban még nem lehetséges. Észtország azon kevés európai ország egyike, ahol az ePrescription teljes menete megvalósításra került a recept elektronikus felírásától kezdve az gyógyszertárba továbbításig és a gyógyszer kiadásáig. Észtországban az ePrescription projekt a szélesebb Digitális Egészségügyi Nyilvántartás részét képezi.

Az e-recept jogi kérdései

Több országban az e-receptet részben azért nem használják az alapellátásban, mert törvényileg tiltott a receptek elektronikus úton történő továbbítása és az elektronikus aláírás használata, vagy a törvénykezés nem érinti ezeket a kérdéseket. Az e-receptre vonatkozó jogi követelmények többnyire a következőkre vonatkoznak: hitelesítés, elektronikus aláírás, beteg-beleegyezés, papír alapú másolat megszerzésének lehetősége, az előzetes klinikai vizsgálat kötelezettsége néhány országban.

Walesben pl. az országos egészségügyi szolgálat új jogszabálya (National Health Service (Pharmaceutical Service) Amendment Regulation of April 201075) megköveteli, hogy fejlett elektronikus aláírási eljárásokat alkalmazzanak ePrescription célokra. Az elektronikus vényfelírási folyamatnak olyan modalitásokon kell alapulnia, amelyeket az aláíró kizárólagos ellenőrzése alatt tud tartani. Finnországban az elektronikus recept használatáról szóló törvény és az egészségügyi minisztérium ehhez kapcsolódó rendelete értelmében a beteg jóváhagyása nem szükséges egy elektronikus recept felírásához, azonban a betegnek joga van ahhoz, hogy a receptet nyomtatott formában kapja meg. Franciaországban az egészségbiztosítási törvény csak az email formában továbbított receptet engedélyezi, és csak azután, hogy egy egészségügyi szakember előzetes klinikai vizsgálatot végzett.

Az elektronikus gyógyszer szolgáltatás bevezetése általában specifikus törvénykezés elfogadását teszi szükségessé. Franciaországban pl. a 2007-12778 számú törvény létrehozott egy gyógyszer nyilvántartást minden társadalombiztosításra jogosult személy számára. A leiratkozásra lehetőséget adó (opt-out) országos elektronikus beteg nyilvántartással ellentétben, a gyógyszer nyilvántartás szabadon választható (opt-in). A betegnek joga van a nyilvántartás bizonyos gyógyszer információval való frissítésének megtagadására, megszüntetheti a nyilvántartást, vagy megtagadhatja a hozzáférést. Belgiumban a gyógyszerészek utasításait tartalmazó módosított 200979 sz. rendelet arra kötelezi a gyógyszerészt, hogy jegyzékbe foglaljanak bizonyos adatokat a felírt gyógyszerekre vonatkozóan. A rendelet bevezetett egy alaposabban kidolgozott opt-in alapú gyógyszer nyilvántartást is.

Esettanulmányok

Svédország
Svédországban jelenleg az összes recept több mint 85%-át elektronikus úton továbbítják az orvosi rendelőtől a gyógyszertárig. Az e-recept küldése két módon történhet. Az egyiknél a háziorvosi elektronikus betegnyilvántartási rendszer jelenti a kiindulópontot, amelyet kiegészítettek egy recept-küldő szoftver modullal. A másik módszer a biztonságos web-alapú vényfelírás, ami csak egy számítógépet és internet kapcsolatot igényel, ezt azonban nem használják túl gyakran az orvosok. Az elektronikus űrlap csak regisztrált klinikai dolgozók számára áll rendelkezésre. Kitöltését követően biztonságosan továbbításra kerül az egészségügyi digitális hálózaton keresztül, amely az országos elektronikus kormányzat (eGovernment) infrastruktúrájának részét képezi. A háziorvosi, járóbeteg vagy kórházi ambuláns rendelőben felírt receptet elküldhetik egy specifikus gyógyszertárba vagy az országos ePrescription adatbázisba. A betegek az ország bármelyik gyógyszertárában kiválthatják gyógyszereiket. Az adatbázist 2004-ben indították és minden felhasználó számára sikeresnek bizonyult, főképpen azok számára, akik értékelik a nagyobb fokú rugalmasságot és a szélesebb körű szolgáltatásokat (pl. 24 órás hívóközpont tanácsadás és házhozszállítás céljából).

Jelenleg egy közvetlen, online gyógyszer felhasználási vizsgálat (drug utilisation review) továbbfejlesztésén dolgoznak, amely kiterjedne bármilyen egészségügyi szakember által felírt elektronikus receptekre. Jelenleg a gyógyszertárak 10%-ánál történik ilyen vizsgáltat a gyógyszerek kiadásakor. Tesztelés alatt van a gyógyszer-kölcsönhatások ellenőrzését végző rendszer, amely azonnal értesíti az orvost a potenciális hibákról, az elmulasztott figyelmeztetésekről, vagy a gyógyszerek közötti kölcsönhatásokról. Mindez várhatóan a javítani fogja a betegek biztonságát. A svéd gyógyszerpiac liberalizációja egy új, állami tulajdonú vállalat létrehozását eredményezte (Apotekens Service AB). Ez a vállalat birtokolja és működteti az országos ePrescription infrastruktúrát az ország valamennyi (kb. 1000 magántulajdonban levő) gyógyszertárában, és működteti a kölcsönhatás ellenőrző rendszert is.

Észtország
Egy kísérleti fázis után az észt szociális minisztérium 2010 januárjában indította el a központi digitális recept szolgáltatást. A digitális recept lehetővé teszi az orvosi személyzet és gyógyszertárak számára az összes forgalomban levő recept monitorozását és menedzselését. A rendszer a bejövő recepteket az Észt Egészségbiztosítási Pénztár szerverén tárolja és kérésre elküldi egy gyógyszertár információs rendszerére. A gyógyszerész a beteget személyazonosító kártyája alapján azonosítja. Ha nincs más kikötés, a receptek nyilvánosak, vagyis bárki felveheti a gyógyszert a beteg azonosító kódja alapján. A beteg meghatározhatja azok körét, akik felvehetik a gyógyszerét, ez esetben egy engedéllyel ellátott receptet állítanak ki, de saját magára is korlátozhatja az átvevőt, ez esetben egy privát receptet állítanak ki. Bár az egészségügyi költségvetés csökkentése és a megvalósítás műszaki nehézségei kezdetben akadályt jelentettek, a digitális receptek száma egyenletesen növekedik és 2010 márciusára meghaladta a 750 ezret. (SZL)

Forrás:
European countries on their journey towards national eHealth infrastructures,
eHealth Strategies Report, January 2011. European Commission, http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf (Letöltés dátuma: 2011.11.11.)

Megjelenés dátuma: 2011-11-16 10:16:41