HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Integrált ellátás a Trafford NHS-nél

A Nuffield Trust brit kutatóintézet tanulmánya felvázolja a Trafford egészségügyi szolgálatnak az integrált ellátás kialakítására irányuló törekvéseit.

A Trafford Healthcare NHS Trust a Greater Manchester város 215 ezer lakosú Trafford kerületében működik. Az egészségügyi szolgálat szervezetei több mint három éve egy új integrált ellátó rendszer kialakításán dolgoznak, amely átfogná az egészségügy teljes spektrumát.

Az integrált ellátás a szolgáltatások szervezésének olyan módja, amely lehetővé teszi a jobban koordinált, proaktív ellátást. Célja a betegellátás töredezettségének megszűntetése és az egészségügyi rendszer nagyobb hatékonyságának elérése. Traffordban az integrált ellátás kialakítását elhúzódó pénzügyi problémák ösztönözték. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a helyi aktív ellátó tröszt nem képes helyreállítani pénzügyi helyzetét anélkül, hogy súlyos pénzügyi gondokat okozna az egész rendszernek és a lakosságnak, mivel az egészségügyi szolgáltatások meglevő mintájának fenntartásához nem voltak meg pénzalapok.

Emellett az NHS által finanszírozott ellátás kereslete növekedőben van. A lakosság száma növekszik, főleg a 65 éven felülieké, és a krónikus betegség jelentős terhet jelent a szogálat számára. A halálozás kb. 80%-a kardiovaszkuláris betegségből, rákbetegségből és krónikus obstruktív légzőszervi betegségből ered. Ezért a traffordi alapellátó tröszt stratégiai fókusza a krónikus betegségek menedzselésétől és az idősek aktív ellátásától elmozdult az elkerülhető hospitalizáció csökkentése és az emberek otthoni/otthon közeli ellátása felé.

Az integrált ellátás megvalósításának becsült költségei a 2010-es költségvetési évre (2010 április-2011 március):

A szolgáltatások átalakításának költségei: 1.200.000 GBP
Információ és jelentések: 150.000 GBP
Betegtapasztalatok és koordináció: 150.000 GBP
Vertikális integráció: -
Vezetés és minőségfejlesztés: 100.000 GBP
Projekt iroda és értékelés: 200.000 GBP

Az integráció számos formát ölthet a különböző ellátók közötti laza együttműködéstől a szolgáltatás-vásárlási modellig és az ellátók közötti (vertikális vagy horizontális) szervezeti fúzióig. Az ellátók koordinálása történhet szervezeti fúzió nélkül is közös költségvetés, irányítás és információs rendszerek révén. Traffordban az integrált ellátás kialakítására irányuló erőfeszítések a következőkre összpontosítottak: alapellátás, közösségi egészségügy, általános aktív ellátás, mentális egészségügy és szociális ellátás.

Az integrált ellátás kialakítását irányító elvek:

1. A beteg szava elsődleges szempont az ellátás valamennyi területén
2. Az integrált szolgáltatások fő színhelye az alapellátás
3. A szakorvosi szakértelem az eredményes integrált szolgáltatások lényeges részét képezi
4. Az integrált szolgáltatások nyújtása elsősorban az ápolók és az egészségügyi szakdolgozók kiszélesített szerepein fog nyugodni
5. Az integrált szolgáltatások magukba foglalják a szociális ellátást
6. A jövőbeni integrált ellátás az alapellátás szolgáltatásainak egészét kell, hogy egységbe hozza

2008 januárjában a Trafford PCT felvázolt egy tervezetet az integrált ellátás kialakítására (Commissioning and Strategic Plan 2008–13). A 2008 szeptemberében 110 orvos és egészségügyi szakember részvételével megtartott az első „Klinikai Kongresszus” további támogatást és vezetést biztosított a kialakulóban levő ötletekhez. A Trafford integrált ellátás felé való elmozdulása még folyamatban van. Jelentős munkát végeztek idáig a főbb kihívások azonosítására és megoldására. A kihívásokat nehezítette az a körülmény, hogy a változásokat olyan időben kell véghez vinni, amikor pénzügyi megszorítások történnek az ágazatban és az NHS országos szintű reformja zajlik (PCT-k és a stratégiai egészségügyi hatóságok megszűntetése, helyi szolgáltatás-vásárló csoportok létrehozása).

Az integráció kihívásai és tanulságai:

1. Annak felismerése, hogy alapvető változásra van szükség
• Világos és megállapodott jövőkép biztosítása
• Egyidejű munkavégzés a szolgáltatás-vásárlókkal és az ellátókkal
• A változás és az integráció felé haladás világos érvelése
• A változás sebességének reális felmérése
• Az integráció magas szintű támogatásának biztosítása

2. A betegek középpontba helyezése
• Tapasztalt személyzet biztosítása a betegek eredményes és folyamatos bevonásába

3. Az integrált rendszerek kialakításakor az érdekeltek bevonása
• Az alapellátás és a szakellátás klinikai dolgozóinak aktív bevonása
• Az integrált ellátás vonzóvá tétele valamennyi klinikai dolgozó számára
• Tér és idő biztosítása a kapcsolatok építésére
• A szociális szolgáltatások bevonása a kezdetektől fogva
• Megfelelő nyelv használata

4. A hatékony helyi vezetés támogatása
• A meglevő és kialakuló testületek szerepének elismerése
• Az integrált ellátási szemlélet előmozdítása a felső vezetés körében
• A helyi vezetők aktív meggyőzése és támogatása

5. A minőség és a hatékonyság javítására való összpontosítás
• Az érdekeltek szerepének és tevékenységének tudatosítása az integrált ellátási rendszeren belül
• Adatrendszerek és az információ-megosztás használata az integráció megvalósításához
• A technológia eredményes használata

Az integrált ellátási szervezetek (ICO) pontos formájáról még nem történt döntés. A „rendelői orvoslás” koncepciója azonban megmarad központi modellként, amely a GP-k és a kórházi szakorvosok együttműködésén alapul. A GP-k által irányított szolgáltatás-vásárló csoport jövőbeni megavalósulásával az integrációs tervezet megerősíti a háziorvosok szerepét. Az ellátók és a szolgáltatás-vásárlók együttműködnek a szélesebb NHS-szel és a szociális ellátással a minőségi ellátás nyújtására, a kedvezőbb betegtapasztalatok elérésére és az NHS források hatékonyabb felhasználására.

A helyi fejleményekkel egyidejűleg változások történtek az országos szakpolitikában is az egészségügyi minisztérium fehérkönyvének megjelenésével (Equity and Excellence: Liberating the NHS). Ennek értelmében megszűntetnék az alapellátó trösztöket és az NHS szolgáltatások vásárlása háziorvosi konzorciumok feladata lenne (ezt később „klinikai szolgáltatás-vásárló csoportok”-ra nevezték át). A traffordi GP-k is létrehoztak egy ilyen csoportot a fennálló praxis-alapú konzorciumból. 2010 decemberében a Trafford Commissioning Consortium nevű csoport „pathfinder” státuszt kapott, ami azt jelenti, hogy elláthat szolgáltatás-vásárló feladatokat, kezelheti a helyi költségvetést és vásárolhat integrált ellátást más NHS szervezetekkel vagy helyhatóságokkal közösen.*

A Trafford NHS megfelelő kísérleti színhelynek bizonyul az integrált ellátás kialakulóban levő szakpolitikája számára, ahol központi szerepet kap a klinikai vezetés, a betegek és a nyilvánosság bevonása és a kimenet-alapú szolgáltatás értékelés. A Traffordban nyert tapasztalatok rámutatnak arra, hogy járható útnak bizonyul a szolgáltatások átrendezésével elért fejlődés, még akkor is, ha a szerkezeti kérdések még nincsenek teljesen kidolgozva. (SZL)

Forrás:
Sara Shaw, Ros Levenson: Towards integrated care in Trafford. Nuffield Trust, November 2011, http://www.nuffieldtrust.org.uk/sites/files/nuffield/publication/towards_integrated_care_in_trafford_report_nov11.pdf (letöltés dátuma: 2011.12.01.)

*A „GP pathfinder” programot az egészségügyi minisztérium indította 2010 végén:
GP commissioning pathfinders announced
http://www.dh.gov.uk/en/Aboutus/Features/DH_122396

Megjelenés dátuma: 2011-12-06 09:50:12