HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi reformok

Az amerikai egészségügyi törvény az államokra bízza a juttatások megállapítását

Az egészségügyi miniszter december 17-i közleménye értelmében az államok rugalmassággal rendelkeznek az alapvető juttatások meghatározásában.

Az Obama kormányzat egészségügyi törvényre vonatkozó közleménye szerint nem határoznak meg egységes egészségügyi juttatásokat, amelyeket a biztosítóknak kötelezően nyújtaniuk kell, hanem megengedik, hogy minden állam maga határozza meg a juttatások körét, széles kategóriákon belül. Az intézkedés jelentős változatosságot tesz lehetővé államonként a juttatási csomagokban, hasonlóan a jelenleg fennálló állami Medicaid és SCHIP programokban (alacsonyjövedelműek és gyermekek fedezete).

Azzal, hogy az Obama kormányzat az államokra bízza az alapvető juttatások megállapítását, kivédi a republikánus bírálóknak az egészségügy átalakítását érintő legerőteljesebb érveit, vagyis hogy azt, hogy egy merev, bürokratikusan irányított egészségügyi rendszert erőszakol rá a lakosságra és hogy veszélyezteti az ellátás minőségét. A törvény ellenzői szerint a szövetségi kormány egy kaptafára készült standardot kényszerít az egészségbiztosításra és visszaél az állam erejével a biztosítási piac szabályozásában.

Az ilyen jellegű bírálatok a törvény jogi úton történő kihívásához vezettek. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 2012-ben dönt arról, hogy a kormány megkövetelheti-e a lakosoktól, hogy egészségbiztosítást vásároljanak. A törvény a 2012-es elnökválasztási versenyben is központi szerepet fog játszani, ahol a republikánus elnökjelölteket aszerint értékelik majd, milyen erősen képesek szembenállni a törvénnyel.

Az egészségügyi reformtörvény az alapvető juttatások 10 kategóriáját sorolja fel, melyeket a biztosítóknak kötelezően nyújtaniuk kell az egyéni és kiscsoportos piacon 2014 januárjától kezdődően. Ezek közt található a megelőző ellátás, sürgősségi szolgáltatások, anyasági ellátás, kórházi és orvosi szolgáltatások, vényköteles gyógyszerek.

A szolgáltatások és juttatások részletezése helyett az egészségügyi miniszter december 17-i közleményében kifejtette, hogy a szövetségi kormány tiszteletben tartja az államok szerepét és rugalmasságot ad nekik az egészségügyi fedezet választási lehetőségeinek tervezésében. Ezen elképzelés szerint valamennyi állam megjelölne egy fennálló egészségbiztosítást, mint egy benchmarkot. Az azon biztosítás által nyújtott juttatásokat alapvetőnek tekintenék, és az összes biztosítónak ugyanolyan vagy nagyobb érékű juttatásokat kellene nyújtaniuk. A biztosítók módosíthatják a juttatási kategórián belüli fedezetet mindaddig, amíg nem csökkentik a fedezet értékét.

Az államok az alábbi biztosítások egyikét választhatják benchmarkként:
• Egy az államban létező három legnagyobb kiscsoportos biztosítás közül.
• Egy az állami alkalmazottak három legnagyobb biztosítása közül.
• Egy a szövetségi alkalmazottak három legnagyobb országos biztosítási lehetőségei közül.
• Az állam kereskedelmi biztosítási piacán működő legnagyobb egészségfenntartó szervezet (HMO).

Az egészségügyi reformtörvény értelmében minden államnak működtetnie kell egy egészségbiztosítási piacot, ahol a fogyasztók összevethetik a választási lehetőségeket és biztosítást vásárolhatnak. Az egészségbiztosítóknak kötelező alapvető juttatásokat nyújtani, függetlenül attól, hogy a fedezetet ezen piacon belül vagy kívül árusítják. A kormány támogatással szolgál az alacsonyjövedelmű emberek számára, hogy a biztosítási piacon fedezetet vásárolhassanak. A törvény szintén kimondja, hogy az alapvető juttatások meghatározása nem különböztethet meg kor, rokkantság vagy várható élettartam alapján. (SZL)

Forrás:
Pear, Robert: Health Care Law Will Let States Tailor Benefits. The New York Times, http://www.nytimes.com/2011/12/17/health/policy/health-care-law-to-allow-states-to-pick-benefits.html?_r=1&ref=health (letöltés dátuma: 2011.12.19.)

Megjelenés dátuma: 2011-12-19 12:45:25