HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

A francia egészségbiztosítás 2012-es évi változásai

Franciaországban, az egészségbiztosítás vonatkozásában számos megszorító intézkedés lép érvénybe 2012. január 1-jétől, a kiegészítő biztosítás megkötéséhez nyújtott támogatás viszont szélesebb körre terjed ki.

Franciaországban, 2011. október 1-jétől a kiegészítő biztosítókat sújtó adóterhek megkétszereződtek, és ez 3,5 százalékról hét százalékra való adóemelést jelentett. A Kölcsönösségi alapon működő francia Biztosítószervezet (Mutualité française) elnöke, Etienne Caniard azt nyilatkozta, hogy sok mutuelle-biztosító 2012-től kénytelen lesz megnövekedett adóterhét díjtételei növelése révén a biztosítottaira áthárítani.

Más intézkedések közvetlenül a betegeket érintik, így például a táppénz napi maximumának a csökkentése, a 2011-ben érvényben lévő 48,43 euróról (15 388,14 forint) 41,38 euróra (13 148,66 forint). Ez a maximált összeg a minimálbér 1,8-szorosát elérő, azaz havi bruttó 2517,06 eurót (799 904,33 forint) kitevő bérekre érvényes. Ezen kívül az állami szektorban 2012-től a táppénzt a betegállomány második napjától fogják csak folyósítani.

Január 1-jén a kiegészítő biztosítás megkötéséhez nyújtott segélyre (ACS) jogosító jövedelmek küszöbértékét megemelték. A továbbiakban azok az állampolgárok lesznek jogosultak a segélyre, akiknek a jövedelme maximum 35 százalékkal haladja meg a Teljeskörű Egészségügyi Fedezet (CMU) küszöbértékét. 2011-ben a segélyre jogosító arány a küszöbértéknek csak 26 százalékos meghaladását tette lehetővé.

Egy nagyvárosban élő, egyedülálló személy 2012-ben abban az esetben részesülhet ebben a segélyben, ha jövedelme 648 (205 935,87 forint) és 875 euró (278 076,99 forint) között mozog. Az ACS-re jogosultak kedvezményei közé tartozik, hogy háztartásuk összetétele és életkoruk szerint csökkentett éves díjtételt fizethetnek mutuelle-biztosításukra. Ennek összege 100 euró (31 780,05 forint) 16 év alatti gyermekek esetén, 200 euró (63 560,11 forint) 16-49 éves kor között, 350 euró (111 219,25 forint) 50-59 éves korban és 500 euró (158 884,64 forint) 60 éves kor fölött. (ZLL)

Forrás:
Assurance maladie: ce qui change en 2012. La Mutualité française, 2012.01.03.
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Assurance-maladie/Assurance-maladie-ce-qui-change-en-2012
(Letöltés dátuma: 2012.01.06.)


Megjelenés dátuma: 2012-01-06 12:35:50