HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Minőségügy

A helyi egészségügy teljesítményének értékelése az Egyesült Államokban

A Commonwealth Fund kutatóintézet helyi teljesítmény értékelése összehasonlító adatokat nyújt az amerikai közösségek egészségügyi rendszeréről (Scorecard on Local Health System Performance).

A Commonwealth Fund tanulmánya a valaha végzett első értékelés a helyi közösségek egészségügyének teljesítményéről, amely tartalmaz prioritásokat is a javulás előmozdítására, csakúgy mint teljesítmény célkitűzéseket. Az értékelést 43 indikátor és négy dimenzió mentén végezték: hozzáférés, megelőzés/kezelés, költség/elkerülhető kórházi igénybevétel, egészségügyi kimenetek. Az indikátorok meghatározásához a legfrissebb rendelkezésre álló adatokat használták, többnyire 2008-2010-ig terjedően. A helyi teljesítmény értékelés (Local Scorecard) valamennyi indikátor esetén felméri a helyi egészségügyi rendszer teljesítményét és összeveti az ország legjobban teljesítő közösségeinek benchmarkjával. Az összesített rangsorolás a dimenziók által aggregált indikátorok szerinti teljesítménytől függ. Az összehasonlítás 306 helyi egészségügyi területre terjedt ki az Egyesült Államokban (kórházi beutalási régiók).

A tanulmány eredményeiből kiderül, hogy van jelentősége annak, hogy hol élnek az emberek az egészségügy elérhetősége és az ellátás tapasztalatai tekintetében. A vizsgált dimenziók jelentős eltérést mutatnak közösségenként, gyakran kétszeres vagy háromszoros változatossággal a vezető és a lemaradó régiók között. A legjobban teljesítő területek a Felső Közép-Nyugaton és az Észak-Keleten koncentrálódnak. (Adatokkal ellátott interaktív USA térkép elérhető a dokumentumon belül.)

A helyi egészségügy teljesítménye összefüggést mutat valamennyi dimenzióban, vagyis az ellátáshoz való jobb hozzáférés kapcsolatban áll a jobb minőséggel és a jobb kimenetekkel. Ez az összefüggés kiemeli annak szükségességét, hogy az egészségbiztosítás, a fizetés és a rendszer-reform együttesen javítsa az ellátás tapasztalatát és a kimeneteket. A 2010-es amerikai reformtörvény (Affordable Care Act) új forrásokkal és bővített hatáskörrel szolgál az államok és a helyi egészségügyi rendszerek számára egy ilyen rendszer-szemlélet megvalósítására. A helyi szinten megjelenő siker végső soron azonban a közösségeken és az ellátókon múlik, valamint a kitűzött célokon és az azokat megvalósító cselekvéseken.

A tanulmány főbb eredményei:
• Fontos tényező, hogy hol élnek az emberek, mivel az hatást gyakorol az ellátás elérhetőségére és minőségére
• Erőteljes földrajzi minták léteznek a teljesítmény vonatkozásában, bár a minták változatosságot mutatnak a dimenziók mentén
• Több teljesítmény indikátor terén jelentős változatosság áll fenn ugyanazon állam különböző területei között
• A magánbiztosítással és a Medicare fedezettel bíró lakosok közötti költekezés változatosságot mutat különböző helyi területek között
• A jó eredményt mutató területek gyakran a teljesítmény több indikátora és dimenziója mentén teljesítenek jól
• Az egészségügyi rendszer teljesítményének dimenziói kölcsönös összefüggésben állnak
• Az egészségügyi rendszer teljesítménye az ország legnagyobb városaiban nagy változatosságot mutat
• A szociális-gazdasági tényezők - főleg a szegénység magas aránya - összefüggésben állnak az egészségügyi rendszer teljesítményének néhány aspektusával, de nem az összessel
• Valamennyi helyi területen vannak javítani valók

A jelentés kiemeli annak fontosságát, hogy országos és állami átlagokon túl, helyi szinten kell keresni a lehetőségeket az egészségügy és a lakosság egészségének javítására, a megfizethetőbb, jobb minőséget nyújtó egészségügyi rendszerek elérésére. A Local Scorecard egy fontos első lépést jelent a teljesítmény közösségi szinten megjelenő változékonyságának megértésében és a javítás lehetőségeinek azonosításában. A bevezetett teljesítmény indikátorok egy új mérési keretet adnak a helyi szükségletekre leginkább ráhangolódó érdekeltek számára. A keretrendszer ösztönözheti a helyi szinten alkalmazható, explicit fejlesztési célok kidolgozását. (SZL)

Forrás:
The Commonwealth Fund Commission on a High Performance Health System: Rising to the Challenge: Results from a Scorecard on Local Health System Performance, 2012. The Commonwealth Fund, March 2012, http://www.commonwealthfund.org/Publications/Fund-Reports/2012/Mar/Local-Scorecard.aspx (letöltés dátuma: 2012.03.26.)

Tanulmány:
Rising to the Challenge: Results from a Scorecard on Local Health System Performance http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2012/Mar/Local%20Scorecard/1578_Commission_rising_to_challenge_local_scorecard_2012_FINALv2.pdf

Megjelenés dátuma: 2012-03-29 15:11:16