HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Forrásgyűjtés és szolgáltatáskatalógus

A holland egészségbiztosítási rendszerben a verseny inkább az árra, mint az ellátás minőségére irányul

Hollandiában az emberek szabadon válthatnak biztosítótársaságot, a mobilitás fő mozgatórugóját azonban elsősorban a díjak képezik.

2006-ban egy új egészségbiztosítási törvény lépett életbe Hollandiában, amelyet a kereslet-orientált irányított verseny jellemez. A biztosítóknak mindenkit el kell fogadniuk, akik a kötelező alapcsomagra jelentkeznek és az országban élnek vagy fizetnek adót. Az irányított verseny ilyen rendszerében a fogyasztók mobilitása fontos szerepet játszik. Az embereknek jogukban áll minden évben biztosítótárságot és biztosítási csomagot változtatni. Ha valaki nincs megelégedve a biztosítási díjakkal vagy az ellátás minőségével, átmehet egy másik társasághoz. Mindebből annak kellene következnie, hogy a biztosítók egyensúlyra törekednek az ár és az ellátás minősége között.

Ahhoz, hogy az ilyen rendszer rendeltetésszerűen működjön, fontos, hogy az emberek ne csak válthassanak biztosítót, hanem tudatában is legyenek a váltás okainak. Ha csak a díjak miatt történik egy másik biztosító választása, akkor a biztosítók nem jutnak információhoz az ellátás minőségét illetően, és a verseny kizárólag az árra fog irányulni. Ezért az új holland egészségügyi rendszerben fontos szempontnak tekinthető a biztosítást váltó emberek száma, jellemzői és a váltás okai.

Az egészségbiztosítási törvény 2006-ban történő bevezetésekor a lakosság 20%-a váltott biztosítótársaságot. Az ezt követő években ez az arány csökkenő tendenciát mutatott: 6% 2007-ben, 4% 2008-ban és 3% 2009-ben. Mindez idő alatt a biztosítók váltása többnyire az árak tekintetbe vétele alapján történt. 2011-ben azonban nagyobb arányú biztosítóváltásra lehetett számítani, mivel a biztosítási díjak átlagban 9,1%-kal növekedtek, meglehetősen nagy ingadozással a különböző társaságok között (4,5% és 11,5% között, 276 euró különbséggel). Jelenleg a kötelező alapcsomagra az átlagos egészségbiztosítási díj Hollandiában 1256 euró egy évre.

A díjemelés következtében 2011-ben a holland lakosság 8%-a váltott biztosítót. A mobilitás jellemzőit vizsgálva kiderül, hogy a 18-39 éves lakosok 12%-a váltott biztosítót ebben az évben, míg a 40-64 éves korcsoportban ez az arány 6% volt, a 65 év felettiek körében pedig 2%. Ez azzal is magyarázható, hogy a fiatalok jobb egészségi állapotnak örvendenek mint az idősebbek, és a választásuk inkább az árat veszi figyelembe, mivel nem vesznek túl gyakran igénybe egészségügyi szolgáltatásokat.

A biztosítás váltásának indokát tehát a biztosítási díjak költségei jelentik – 2011-ben ez az indok 52% volt (2007-ben 36%, 2008-ban 25% és 2009-ben 39%). Ezzel ellentétben az ellátás minősége jóval kisebb szerepet játszott a mobilitásban. Csak 1% jelezte az egészségbiztosító által szervezett ellátással való elégedetlenséget és 4% nem volt megelégedve a szolgáltatások szintjével. 2011-ben a meglevő biztosítónál maradók 55%-a elégedettségéről adott tanúbizonyságot a biztosítás fedezetéről. Mindebből az következik, hogy az ellátás minősége a maradás egyik okaként jelenik meg, ugyanakkor nem képezi a váltás okát.

A 2011-es évben a teljes lakosság ötöde vett fontolóra egy másik egészségbiztosítóhoz való csatlakozást, ennek 18%-a végül mégsem változtatott abból kifolyólag, hogy nem akartak vesződni egy jobb vagy olcsóbb társaság keresésével, vagy nem fedeztek fel számottevő különbséget az egészségbiztosítók között.

Következtetésképpen elmondható, hogy az egészségbiztosítási rendszer – benne az árat és a minőséget érintő ösztönzők – monitorozása fontos tényezőnek kell maradnia ahhoz, hogy értékelni lehessen, a rendszer rendeltetésszerűen működik-e. Ez azért is fontos, mert a tervszerűen irányított egészségügyi rendszertől a piaci elemeket tartalmazó szabályozott verseny felé való elmozdulás vélhetőleg növeli a hozzáférésben jelentkező egyenlőtlenségeket. A reform hatásainak és az egyenlőtlenségek lehetőségének nyomon követése segítséget nyújthat a negatív hatások felismerésére. (SZL)

Forrás:
Brabers, Anne E.M. et al.: The dutch health insurance system: mostly competition on price rather than quality of care. Eurohealth - Vol.18, No.1, 2012.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/162959/Eurohealth_Vol-18_No-1_web.pdf (letöltés dátuma: 2012.04.25.)

Megjelenés dátuma: 2012-05-02 11:04:21