HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: EU egészségügy

A betegbiztonság javítása az alapellátásban

A Linneaus Euro-PC együttműködés az EU 7. Keretprogramjának koordinációs tevékenysége, amely egy kutatókból és orvosokból álló hálózat építésére összpontosít az Európai Unióban a betegbiztonság javítása céljából.

Több európai országban a szakellátáshoz való hozzáférés az alapellátás közvetítésén keresztül történik. Az Egyesült Királyságban pl. naponta csaknem 750 000 beteg látogatja meg háziorvosát, Németországban az alapellátásban naponta 1,5 millió vizit történik, Hollandiában pedig minden ember évente kb. háromszor konzultál háziorvosával. Az orvosoknak elpanaszolt egészségügyi problémák 80%-a az alapellátás keretein belül merül fel, míg a kórházi ellátásban ez az arány 5%.

Az Egyesült Királyságban 100 000 konzultációként 5-80 biztonsággal kapcsolatos eset merül fenn, amely naponta 37-600 esetet jelent. A biztonsági esetek többsége négy fő területre osztható:
• Diagnózis
• Receptfelírás
• Az egészségügyi ellátók és a betegek közötti kommunikáció
• Szervezeti jellegű

Kutatások szerint a hibák 50%-a nem jár következménnyel, 20%-a klinikai jelentőséggel nem bíró késedelmekhez vezet, 10%-a a betegek zaklatottságához vezet. A hibák 20%-a azonban súlyos következményekkel jár, így bár a kockázat összességében alacsony, az okozott kár potenciálja jelentős.

A betegbiztonságra irányuló kutatás idáig többnyire a kórházi ellátásra és a szakellátásra koncentrált, amit az magyaráz, hogy az alapellátásra úgy tekintettek, mint egy alacsony technológiájú környezetre, ahol a biztonság nem jelent problémát. Az alapellátás szervezetileg is heterogénabb - minden európai országban eltérő és komplex kapcsolati rendszer létezik az alapellátás és a szakellátás között.

A Linneaus együttműködés a következő országok partneri kapcsolatából áll: Anglia, Dánia, Hollandia, Németország, Spanyolország, Görögország, Ausztria, Lengyelország és Skócia. Az együttműködésen belül működő valamennyi csoport egy munkacsomagot vezet, amely magában foglalja a kutatást, a hálózatépítést és olyan eszközök fejlesztését, amelyek egész Európában használhatók az alapellátáson belüli betegbiztonság javítására. A legfontosabb munkaterületek:
• Az alapellátásban használható taxonómia kialakítása (Németország)
• A biztonsági kultúra és vezetés felmérését célzó eszközök kialakítása az alapellátásban (Egyesült Királyság)
• A döntéshozás hogyan javíthatja a klinikai gyakorlatot és hogyan csökkentheti a hibákat (Egyesült Királyság)
• A gyógyszerelési hibák csökkentése (Ausztria)
• Minőségjavítási technikák alkalmazása a betegbiztonság javítására (Hollandia)
• Az akkreditáció használatának kísérleti bevezetése a minőség és biztonság terén (Görögország)
• A biztonság javítása útjában álló akadályok vizsgálata azokban az országokban, ahol a biztonságot nem tekintik fontos népegészségügyi kérdésnek (Lengyelország)
• A betegek bevonása (Dánia)
• A betegbiztonságra vonatkozó indikátorok kidolgozása (Spanyolország) (SZL)

Forrás:
Esmail, Aneez: Improving patient safety in primary care. Public Service Review: Issue 23, http://www.publicservice.co.uk/article.asp?publication=&id=556&content_name=Health%20and%20Social%20Care&article=19288 (letöltés dátuma: 2012.05.04.)

Megjelenés dátuma: 2012-05-07 12:07:00