HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi kiadások

Az orvosi konzultáció díjtételének túllépése Franciaországban

A francia egészségbiztosítás adatait alapul véve, Franciaország tíz városában felmérést végeztek az orvosok által alkalmazott tarifa-túllépések mértékéről.

A francia orvosok konzultációik díjtétele szerint két szektorba tartoznak :
Az 1-es szektor szerződéses viszonyban álló orvosai számára a társadalombiztosítás által előírt tarifák alkalmazása kötelező, kivéve ha a beteg valamilyen különleges igénnyel lép fel. A szektorban dolgozó általános orvosok szerződés által előírt tarifája – 23 euró – a kiindulási alap a biztosító által nyújtott 15,10 eurós visszatérítéshez. Az 1-es szektor szakorvosi szolgáltatásainak díjtétele 25 euró, és az erre járó fedezet 16,50 euró. Az összegek közötti különbségre a kiegészítő biztosítás nyújthat visszatérítést.

A 2-es szektorba tartozó orvosok (általában szélesebb körben ismert szaktekintélyek) a mértékletesség betartásának ajánlása mellett, szabadon határozhatják meg tarifáikat, és a kiindulási alap itt is 23 euró 15,10 eurós visszatérítéssel. A kiegészítő biztosítók a biztosítási szerződésekben foglaltak szerint vállalnak fedezetet a honorárium-túllépésekből adódó többletkiadásokra.

A díjtételek túllépésével kapcsolatos felmérés adatai szerint, a jelenség különösen Párizsban érzékelhető, ahol a magán kórházakban az orvosok honoráriuma a szerződéses tarifa három-négyszeresét, sőt időnként ötszörösét is elérheti. Viszont a konzultációk díjtétele a francia fővárosban átlagosan csak 15-20 euróval haladja meg az alaptarifát, és itt a túllépést az orvosok 45 százaléka, Lyon-ban egyharmada, Lille-ben negyede alkalmazza. A felmérésben szereplő további városokban – Nizza, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille és Toulouse – az alkalmazás aránya és mértéke rendkívül változó (pl. Strasbourgban az orvosok 20, Marseille-ben 12 százalékuk alkalmaz tarifa-túllépést, a túllépés mértéke átlagosan 10 százalék körüli, de változatosságára jellemző, hogy Toulouse-ban átlagosan 1,5, Lyon-ban 8 euró).

A francia egészségbiztosítás adataiból kiinduló felmérés eredményei rámutattak, hogy 2011-ben, Franciaországban a betegekre és mutuelle biztosítójukra háruló 5,7 milliárd eurós kiadásból 2,3 milliárd eurót a honorárium-túllépések költségei tették ki. Egy április 8-án tartott közvélemény-kutatás során a résztvevők 52 százaléka a tarifa-túllépés korlátozását, 32 százalékuk pedig megszüntetését igényelte. (ZLL)

CHASTAND, J.-B. – CLAVREUL,L. – LÉCHENE,A.: Tarifs médicaux : enquête sur les dépassements d'honoraires. Le Monde,2012.04.10.
http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/04/10/enquete-sur-ces-consultations-au-prix-fort_1682940_1651302.html
45 % des médecins parisiens pratiquent des dépassements d’honoraires. Viva Presse, 2012.04.12.
http://www.viva.presse.fr/45-des-medecins-parisiens_16841.html
(Letöltés dátuma: 2012.05.08.)

Megjelenés dátuma: 2012-05-09 14:32:47