HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Egészségügyi rendszerek jellemzői

Mit tanulhat a brit rendszer a kanadai egészségügytől?

A külföldön végzett innovatív munka alkalmazható a kimenetek javítására és a hatékonysági megtakarítások elérésére helyi szinten is.

Valamennyi OECD ország az egészségügyi szolgáltatások növekvő keresletével és az egészségügyi költségek növekedésével néz szembe. A fenntarthatóság biztosításához innovációra van szükség, vagyis a tevékenység jobb és eredményesebb végzésére. Kanadában az innováció egymástól függetlenül három államban jelenik meg az alapellátás és az integráció támogatására: Quebec, Ontario, Alberta.

Quebec államban a családorvosi csoport modell 6-12 orvosból áll, munkájukat ápolók segítik. A személyzet kiegészülhet dietetikusokkal, mentális egészségügyi szakemberekkel vagy más egészségügyi szakmák dolgozóival. A modell a következő célokat szogálja:
• Az első kapcsolódási pont nyújtása
• Javítja a hozzáférést és a háziorvosi ellátás folyamatosságát a krónikus vagy komplex ellátást igénylő betegek számára
• Ügyeleti idővel szolgál éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon
• Javítja a szolgáltatások folyamatosságát a regisztrált betegek számára
• Biztosítja a betegek jobb monitorozását
• Segíti a betegeket, hogy kapcsolatba kerüljenek más szolgáltatókkal

Kanada legsűrűbben lakott államában, Ontarióban van a világ egyik legnagyobb telemedicina hálózata, amelyhez minden kórház hozzáférhet számos más egészségügyi intézménnyel együtt. A telemedicina hálózat egészségügyi ellátást nyújt a távoli területeken élő emberek számára, ugyanakkor a távoktatás elérésében is segítséggel van.

Alberta államban a krónikus betegség-menedzsment programokra összpontosítottak, hogy elmozduljanak az akut, epizodikus ellátástól egy proaktív és multidiszciplináris szemlélet felé. A program egy „bővített krónikus ellátási modellre” épül és strukturált ellátási tervek kidolgozására helyezi a hangsúlyt a jó minőség teljesítésére. A program fontos részét képezi a betegek önmenedzselése, ennek támogatására az egészségügyi szakemberek képzésben részesülnek. A program sikerét bizonyítékok támasztják alá Calgaryban, ahol a kórházi felvételek 41%-kal csökkentek, a sürgősségi vizitek pedig 34%-kal csökkentek az egyéves követési idő tartama alatt.

Az innováció ösztönzéséhez és a rendszer fenntarthatóságának biztosításához szükség van a globális és virtuális együttműködésre. Az evidencia alapú innováció létrehozna legjobb gyakorlatokat, amelyeket meg lehetne osztani bárkivel a világon dinamikus tudáslefordító modelleken keresztül. Ez egy virtuális globális hálózat, amely együttműködő és bizonyítékokat megosztó partnerekből áll, így más országok is tanulhatnak a bizonyított megoldásokból és alkalmazhatják saját egészségügyi rendszerükre. Az egészségügyi vezetők számára az a kérdés merül fel, hogyan tanulhatnak más rendszerek innovációinak sikereiből és kudarcaiból, ahhoz, hogy megfelelően válaszoljanak saját egészségügyi rendszerük kihívásaira. (SZL)

Forrás:
Snowden, Anne: What can the NHS learn from healthcare in Canada? The Guardian, http://www.guardian.co.uk/healthcare-network/2012/may/15/nhs-learn-healthcare-canada (letöltés dátuma: 2012.05.24.)

Megjelenés dátuma: 2012-05-30 14:52:40