HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Gyógyszerek

A gyógyszerészek új feladatköre Franciaországban

A gyógyszerész szakszervezetek által a CNAM Országos Egészségbiztosítóval 2012. április 4-én kötött szerződés értelmében, a francia gyógyszerészek feladatai a továbbiakban népegészségügyi feladatokkal és a krónikus betegek egészségi állapotának követésével is kibővülnek.

A május 7-én érvénybe léptetett szerződés a gyógyszerészeket már a „Kórház, a betegek, az egészség és a térségek” elnevezésű kórháztörvény által előrevetített, de csak az új intézkedés révén megvalósuló önálló hatáskörrel ruházza fel, mely feljogosít egészségügyi tanácsadás nyújtására és bizonyos betegcsoportok follow up-jának biztosítására.

Az iatrogén ártalmakkal szembeni fellépés keretében, a gyógyszerészek először az orális antikoaguláns terápián lévő betegek follow up-jában fognak részt venni. Franciaországban több mint egy millióan állnak antikoaguláns terápia alatt, és az ezzel kapcsolatos iatrogén ártalmak évente mintegy 17 300 hospitalizációhoz és négyezer halálesethez vezetnek. Így az antikoaguláns terápiában részesülő időskorú lakosság egészségi állapotának figyelemmel kísérése komoly népegészségügyi feladatot jelent a gyógyszerészek számára, akik a továbbiakban az asztmás betegek állapotában gyakorta fellépő akut problémák megelőzésében is fontos szerepet játszhatnak.

A tanácsadást igénylő betegeknek – ugyanúgy mint a háziorvos-választás során – fel kell iratkozniuk a kiválasztott gyógyszerészhez. A betegek follow up-ja egy, a kezelés kezdetén tartott konzultációval indul, majd évente legalább kétszer kerül sor ilyen konzultációra, melyen a betegek tanácsokban részesülnek gyógyszerelésükkel kapcsolatban. A gyógyszerészek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tanácsadásukkal segítik a különböző kiszerelések okozta kockázatok elkerülését.

Franciaországban az originális szerek 85 százalékban generikummal történő helyettesítése 2012 végéig teljesítendő célkitűzés. Ezt a szerződés a helyettesítő tevékenység teljesítmény szerinti finanszírozásával is ösztönözni kívánja. Lépéseket tesznek a háromhavi kiszerelések forgalmazásának előmozdítása érdekében is. Mivel ez a gyógyszerészek számára kevésbé kedvező, mint a dobozonkénti forgalmazás, az emiatt előálló bevételkiesést a tervek szerint 50 millió eurós csomag fogja kompenzálni.

Az új feladatokért az ország 22 ezer gyógyszertára kiegészítő finanszírozásban fog részesülni. Eddig 0,53 eurocentes dobozdíj volt érvényben a gyógyszerek forgalmazásáért plusz az eladási ár 6-30 százaléka. A továbbiakban a betegségmegelőzésért és a gyógykezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért évente és betegenként 40 euró jár a gyógyszerészeknek. Az intézkedés gyakorlati megvalósítása az antikoaguláns terápiában részesülő betegeknél 2013 elején, az asztmában szenvedőknél 2013 júniusában kezdődik el. 2013-tól az új finanszírozási tételek a gyógyszertárak jelenlegi díjazásának 12,5 százalékát fogják kitenni, és ez az arány – az elgondolások szerint – öt éven belül 25 százalékra fog nőni.

A díjazásnak ez a formája, melyre az Egészségbiztosítás fedezetet vállal, valószínűleg hozzá fog járulni a gyógyszerészek jövedelmének emelkedéséhez, mely kevésbé fog függni a gyógyszerárak alakulásától, ami a generikumok forgalmazásának előtérbe kerülésével és számos készítmény biztosítási fedezet alól történő kivonásával kedvezőtlen hatást gyakorolt a gyógyszertárak bevételeire. A patikák ügyeleti díját is meg fogják emelni. Az ünnepnapokon és éjszaka nyitva tartó gyógyszertárak ügyeleti díja megduplázódik, 75 euró helyett 150 euró lesz.

Az egészségügyi szakemberek közül, a lakosság gyógyszerészekkel való ellátottsága a leginkább megoldott. A gyógyszerész szakszervezetek lépéseket tesznek a gyógyszertárak csoportosítására, de szem előtt tartják a lakosságközeli ellátás szükségességét is.

A betegszervezetek komoly eredményként könyvelik el az erre megfelelően felkészített gyógyszerészek feladatkörének kibővülését, és az Unocam (a kiegészítő biztosítók szervezete) szintén egyetért az új célkitűzésekkel. Az orvos szakszervezetek viszont, annak ellenére, hogy igyekeztek meggyőzni őket arról, hogy az új partneri viszony feladatteljesítésük kiegészítésén és nem helyettesítésén alapul, aggályokkal tekintenek a megváltozott feladatkörökre. (ZLL)

Forrás :
Thomazeau,A-M. : Les nouvelles missions des pharmaciens. Viva Presse, 2012.06.11.
http://www.viva.presse.fr/Le-pharmacien-un-nouveau_17093.html?artsuite=1
Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
http://www.celtipharm.com/Portals/0/Documents/DOC-Pdf/DOC-CNAM-120405-ConventionPharmaceutique_CAU.pdf
(Letöltés dátuma : 2012.06.12.)

Megjelenés dátuma: 2012-06-14 11:22:49