HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Gyógyszerek

A generikus szerek árképzése Európában

Az Európai Bizottság Magas szintű Egészségügyi Fóruma szerint a generikumok komoly szerepet játszanak a gyógyszerkiadások visszafogásában, és a WHO is kiemeli az originális szerek helyett választott generikumok költségkímélő hatását.

Egy kilenc európai ország (Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvé- gia, Spanyolország, Svédország, Nagy-Britannia) és India viszonylatában végzett 2005-ös vizsgálat kimutatta, hogy a generikumok ára rendkívül változó Európában. India azért szerepelt a nemzetközi összehasonlításban, mert az indiai cégek – alacsony előállítási költségeiknek és eltérő szabadalmi előírásaiknak tulajdoníthatóan – versenyben állnak az európai generikumok iparával.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a generikumok ára jóval alacsonyabb volt a skandináv országokban, mint Franciaországban, Németországban, Hollandiában vagy Nagy-Britanniában. Az európai eltérések azt jelzik, hogy a generikus szerek ára nemcsak az előállítás költségeit, hanem a helyi szabályozás keretében zajló regisztrálás, árképzés, visszatérítés és áruterítés jellegét is visszatükrözi.

A generikumok árképzése nemcsak nemzetközi, hanem országos viszonylatban is mutathat eltéréseket. Azokon a piacokon, ahol nagyobb a generikumok piaci részesedése, a gyógyszerárak nagyobb mértékű csökkenése tapasztalható, mint ott, ahol a generikumok piaci részesedése alacsony. A generikus szerek árai versenyképesek lehetnek, ha a lejárt szabadalmú szerek piaci részesedése magas. A magas részesedés a kereslettől is függ. Az európai országok a gyógyszerrendelés hatékonyságát azzal fokozhatják, ha a generikus készítmények árcsökkentésére hozott intézkedések mellett korlátozzák az originális szerek felírásának gyakorlatát.

Európában a generikumokra vonatkozó árképzési stratégiák alkalmazhatnak szabadpiaci megközelítést vagy árszabályozást, illetve a két megközelítés kombinációját, azaz az első generikum esetében árszabályozást, a továbbiakra pedig szabadpiaci megközelítést. A szakirodalom rámutat, hogy a szabadpiaci megközelítés elősegíti a generikumok szélesebb körben való alkalmazását.

Az Európai Generikumtársaság 2011-es piacfelmérése szerint az európai országok 80 százaléka alkalmazott árszabályozást, és 20 százalékuk képviselte a szabadpiaci megközelítést. Az árszabályozást alkalmazó országok 37 százaléka az originális szerek áránál egy előre meghatározott mértékkel alacsonyabban határozta meg a generikumok árát, 31 százalékuk maximálta az ilyen készítmények árát és 16 százalékuk néhány európai ország átlagára szerint alakította ki az árat.

Az árszabályozó mechanizmusok mint az árak maximálása vagy a referenciaár-meghatározás a generikumok és az originális szerek árát egyaránt csökkentik, és árversenyt idézhetnek elő egyes országokban pl. Ausztriában és Litvániában, de ez nem érvényesül Szlovéniában vagy Spanyolországban.

Az Európai Generikumtársaság által folytatott felmérés szerint 2011-ben az európai országok 80 százalékában referenciár-meghatározást alkalmaztak. A generikumok árszintjére hatással van a referenciaár-meghatározás, mivel a referenciaárnál magasabb árfekvésű gyógyszerek piaci részesedése nagy valószínűséggel csökken. Így pl. Belgiumban csak akkor van visszatérítés a gyógyszerekre, ha árszínvonalukat vagy a referencia-áron, vagy ez alatt tartják.

A Generikumtársaság felmérése szerint, a referenciár-meghatározás során, az országok többsége figyelembe vette a már forgalomban lévő gyógyszerek árát, így a referenciaárhoz kiindulási alapul szolgált
- a legalacsonyabb árfekvésű gyógyszer (az országok 47 százalékában),
- a legalacsonyabb árfekvésű generikum (21 százalék),
- a gyógyszerek átlagára (11 százalék)
- a generikumok átlagára (5 százalék)
- egyéb tényező (16 százalék)

A referenciaár-meghatározásnál az országok 42 százaléka az aktív hatóanyagból, 31 százaléka a terápián alapuló kategóriából, 18 százalék a farmakológiai osztályból és kilenc százalék valamilyen más mechanizmusból indult ki.

Néhány ország, így Franciaország, Olaszország és Portugália a generikumokra és az originális szerekre meghatározta az árkülönbözet minimálisan alkalmazandó mértékét. Ez a megközelítés a harmadik fizető fél számára garantál megtakarításokat.

A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy az indiai generikumok által előidézett versenyhelyzet, a generikumok árának nemzetközi összehasonlítása, a referenciaár-meghatározás és a versenyhelyzet élénkülése komoly hatást gyakorolhat a generikumok árára az európai országokban, és nagyobb megtakarításokhoz vezethet a betegek és az egészségügy finanszírozói számára egyaránt. (ZLL)

Forrás:
A review of generic medicine pricing in Europe. Generics and Biosimilars Initiative Journal, 2012;1(1):8-12.
http://gabi-journal.net/a-review-of-generic-medicine-pricing-in-europe.html
(Letöltés dátuma: 2012.06.14.)


Megjelenés dátuma: 2012-06-14 16:06:09