HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Fekvőbeteg ellátás

A betegek elégedettségének felmérése Franciaországban

Franciaország Egészségügyi Minisztériuma 2012-ben átfogóvá kívánja tenni az ország 1300 egészségügyi intézményében hospitalizált betegek elégedettségének mérését. A vizsgálatba bevont állami és magán intézmények belgyógyászati, sebészeti vagy nőgyógyászati szakterület szerint tagozódnak.

Az I-SATIS telefonos felmérés keretében a hospitalizált betegek kórházból való távozása után néhány héttel kerül sor telefonos megkeresésükre. A telefonos felméréseket a beteg kezelését ellátó egészségügyi intézmény által kiválasztott közvéleménykutató-intézet végzi el egy, minden egészségügyi intézményre azonos módon, országosan alkalmazott kérdőív segítségével.

A kérdőívre adott válaszok alapján nyílik mód a hospitalizált betegek elégedettségét jelző mutatók meghatározására.

A 2012-es adatgyűjtéshez az alábbi feltételeket kell betartani:
- a beteg konkrét beleegyezése szükséges az érvényben lévő jogi előírásoknak megfelelő eljáráshoz
- a beteg számára bármikor lehetővé kell tenni a részvételtől való elzárkózást
- az egészségügyi intézménynek felelősséget kell vállalnia az adatok megfelelő kezeléséért.

Az I-SATIS-szal kapcsolatos 2012. február 13-ai 2012-210-as rendelet előírja
- az egészségügyi intézmények tájékoztatását arról, hogy 2012-ben a kórházi ellátásban részesített betegek bevonásával telefonos felmérést végezhetnek a hospitalizációjukra vonatkozó véleményekről,
- a betegek kifejezett hozzájárulásának és a mindenki számára azonos kérdéseknek különös kritériumként való kezelését, mivel ez alapján nyílik lehetősége a Hospitalizációval kapcsolatos Információk Technikai Hivatalának (ATIH) az indikátorok kiszámítására
- az adatkezelésnek az egészségügyi intézmények felelősségi körébe való utalását

2012. április 2-ig, 272 állami és magán intézmény tette fel adatait az I-satisfaction platformra. A 272 intézmény megoszlása a következő:
- 108 kórházközpont (40 százalék)
- 22 egyetemi kórházközpont (8 százalék)
- 2 helyi kórház (1 százalék)
- 41 non-profit intézmény (15 százalék)
- 94 klinika (34 százalék)
- 5 honvédkórház (2 százalék)

Az egyes intézmények által a 2011-es felmérések szerint elért eredmények nem lesznek publikusak. Az I-SATIS telefonos felmérésben részt vevő egészségügyi intézmények számára a rájuk vonatkozó adatokból egyéni kimutatás készül, mely a minőségfejlesztést szolgálja.

2012-ben az országos eredményről készül majd lakossági tájékoztatás, de az intézményekre lebontott eredményeket nem hozzák nyilvánosságra. Az intézmények 2012 végén kapják meg az adataikról szóló kimutatást, és ennek alapján tehetnek lépéseket szolgáltatásaik színvonalának emelésére.

2013-ban az országos eredmény közleményben fog megjelenni, és az intézmények eredményei nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek. Az intézmények 2013 végén kapják meg az adataikról szóló és a színvonal emelését segítő kimutatást.

A telefonos felmérések – az előzetes elgondolások ellenére – 2012-ben sem válnak kötelezővé az egészségügyi intézmények számára, alkalmazásuk egy ideig még továbbra is fakultatív marad. (ZLL)

Forrás:
I-SATIS : en trois points. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 2012.04.
http://www.sante.gouv.fr/indicateur-de-satisfaction.html
Décret n° 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l’enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés dans les établissements de santé (I-SATIS). Légifrance, JORF n°0039. 2012.02.15.
(Letöltés dátuma : 2012.06.11.)

Megjelenés dátuma: 2012-06-15 11:29:56