HealthOnline cikkek

Ország:

Témakör: Népegészségügy

Hollandia népegészségügyi prioritásai

A holland Egészségügyi, Népjóléti és Sport Minisztérium közzétette négy évre szóló egészségpolitikai dokumentumát „Health close to people” címen.

A népegészségügyi törvény értelmében a minisztérium négyévenként publikál egészségpolitikai dokumentumot, amelyben meghatározza a helyhatóságok egészségügyi szakpolitikáját megalapozó országos prioritásokat. A dokumentum megállapítja, hogy a holland lakosság egészsége jó, bár lehetőség lenne további javításokra. Az Országos Népegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (RIVM) korábbi, 2006-os értékelésben öt kulcsfontosságú területet sorolt fel a népegészségügy javítására: túlsúly/elhízás, diabetes, depresszió, dohányzás és (túlzott) alkoholfogyasztás. A kormány továbbra is fenntartja ezeket a területeket, emellett nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a testgyakorlásra és a fizikai tevékenységre.

A kormány szintén hangsúlyt helyez az egyén felelősségére és erősségeire, ez a szemlélet kiterjed egészségügyi kérdésekre is. Így a népegészségügy javítása nem csak a kormány, hanem az emberek felelőssége is. Fontos szerepet játszanak még a társadalmi szervezetek, a magánszektor, az oktatás és az egészségügyi ellátók is. Ahol a kormány beavatkozása szükségessé válik, az elsősorban a helyhatóságok szintjén fog történni.

A szakpolitikai dokumentum három fő témakör mentén vázolja fel a népegészségügy jövőképét:

1. Az egészségvédelembe vetett bizalom
Léteznek olyan kockázati tényezők, amelyeket az egyének nem tudnak, vagy csak korlátozottan képesek befolyásolni. Ilyen esetekben szükséges, hogy az emberek a kormány támogatására hagyatkozhassanak, ehhez viszont fontos az egyértelmű jogszabályok megléte és betartatása.

2. A közvetlen környezetben elérhető ellátás és sportolási lehetőség
Az egészségügyi szektor jobban összpontosíthat az egészség fejlesztésére a közvetlen környezetben vagy online elérhető egészségügyi intézmények révén, csakúgy mint a kockázatok, hatásos beavatkozások és innovatív kezelési módszerek azonosításával. Elsősorban az egészségügyi szolgáltatások felhasználóinak érdekeit kell szem előtt tartani az ellátók érdekeivel szemben. A kormány biztosítani kívánja mindenki számára a lehetőséget a saját környezetben elérhető biztonságos sportolásra, testgyakorlásra és fizikai tevékenységre. Mindehhez megfelelő létesítményekre van szükség, amit a kormány a sportügyi szektor, a helyhatóságok és a magánszektor bevonásával igyekszik megvalósítani.

3. Személyes életmódot érintő döntések
Az életmód választási lehetőségeit illetően a kormány az emberek felelősségét hangsúlyozza. A választásokhoz olyan környezetre van szükség, ahol az „egészséges választás a könnyű választás”. Ennek megteremtéséhez több ágazat együttműködésére van szükség, ezért a dokumentum meghatározza az egészségpolitika és a különböző minisztériumok közötti kapcsolódást. (SZL)

Forrás:
Health close to people. Ministry of Health, Welfare and Sport, http://www.government.nl/ministries/vws/documents-and-publications/leaflets/2012/05/11/health-close-to-people.html (letöltés dátuma: 2012.07.16.)

Megjelenés dátuma: 2012-07-17 14:44:47